4 เครื่องมือครู Digital Tools สร้างการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม

Starfish Academy
Starfish Academy 3258 views • 1 ปีที่แล้ว
4 เครื่องมือครู Digital Tools สร้างการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม

ผลกระทบของโควิด-19 ส่งผลให้ผู้เรียนมีภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอย ทำให้ภาคการศึกษานั้นต้องเร่งแก้ปัญหาด่วน เพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ให้นักเรียน ดังนั้นเปิดเทอมใหม่นี้ คุณครูต้องเตรียมเครื่องมือเพื่อที่จะช่วยให้การเรียนการสอนในห้องเรียนนั้นสนุก สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้ และทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น

ในวันนี้เราจึงมาแนะนำ 4 เครื่องมือ ที่จะช่วยการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ให้มีบรรยากาศที่น่าตื่นเต้น โดยเฉพาะช่วงเปิดเทอมใหม่ หากคุณครูยังจัดการเรียนการสอนแบบเดิมคงจะทำให้น่าเบื่อ ไม่น่าสนใจ และเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การเรียนการสอนสร้างความสะดวก และรวดเร็วขึ้น ด้วยแอปพลิเคชันที่จะทำให้รูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ เปลี่ยนไปเป็นการเรียนการสอนที่ Active และสร้างการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม จึงขอแนะนำ 4 แอปพลิเคชัน ดังนี้

1. เริ่มเช็คชื่อและสร้างปฏิสัมพันธ์ด้วย Class 123  

Class 123 ตัวช่วยในการเช็คขาด ลา มา สาย ของนักเรียน สร้างบรรยากาศในชั้นเรียน รวมถึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการชั้นเรียน ให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน ตลอดจนเป็นหลักฐานให้นักเรียนเห็นว่าครูได้มีการให้คะแนนแก่นักเรียนคนใด ใครมีลักษณะที่โดดเด่นด้านไหน การตรวจสอบงานคงค้าง การควบคุมชั้นเรียนตลอดจนเป็นการสะท้อนกลับให้กับเด็กได้อีกด้วย ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูกลายเป็นครูมืออาชีพได้ ตลอดจนเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีของครู เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ระหว่างครูกับผู้เรียนด้วย ทั้งนี้ สามารถศึกษาคู่มือการใช้งาน Class 123 ได้ที่ https://online.pubhtml5.com/nbcb/rwey/#p=5

2. สร้างสื่อการสอนวิดีโอ Powtoon  

ตัวช่วยในการสร้างสื่อออนไลน์ หรือใช้สำหรับวิดีโอการนำเสนอ ที่ทำให้น่าสนใจมากขึ้น ในรูปแบบของการ์ตูนแอนิเมชัน มี Template สำเร็จรูป ใช้งานง่ายโดยการลากวาง ประหยัดเวลาในการสร้าง และนอกจากนี้ยังอัดเสียง หรือใส่เสียงดนตรีก็ได้เช่นกัน สามารถ Export เป็น PDF และ PowerPoint ได้อีกด้วย

3. สร้างใบงาน Live worksheets 

Live Worksheets คือเว็บไซต์ตัวช่วยในการสร้างใบงานแบบธรรมดา ให้เป็นใบงานออนไลน์ นักเรียนสามารถเข้ามาทำใบงานออนไลน์ได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องปริ้นส์ออกมา และยังสามารถตรวจคำตอบได้เอง หรือสามารถส่งคำตอบให้ครูตรวจทางอีเมลก็ได้เช่นกัน ข้อดีของ live Worksheets ยังมีอีกมากมาย เช่น 

1. ระบบตรวจคำตอบให้ทันที นักเรียนสามารถรู้ผลทันที สะดวกต่อการเก็บคะแนน

2. สามารถออกแบบให้น่ารัก ดึงดูดความสนใจ ใช้canva ออกแบบได้

3. ใบงานมีความหลายไม่จำเจเหมือนเคย

4. สามารถนำไอเดีย หรือใบงานของครูท่านอื่นมาปรับแก้ได้

การใช้งาน live worksheet สามารถสมัครสมาชิก โดยเข้าเว็บไซต์ www.liveworksheets.com

4. สร้างเกมเพิ่มความเข้าใจ Quizizz 

เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ในรูปแบบเกม ช่วยทำให้ห้องเรียนมีความสุข นักเรียนได้ความรู้ และสามารถวัดประเมินผลได้ ช่วยให้คุณครูลดเวลาในการจัดทำข้อสอบ และจัดชุดทดสอบ สามารถรู้จุดบกพร่องของนักเรียนของแต่ละคน แต่ละเนื้อหา หากนักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาใด คุณครูสามารถสอนเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนนั้นมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น

ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้นักเรียน ที่ประสบปัญหาการเรียนรู้ที่ถดถอยนั้นเกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น เพราะเป็นแอปพลิเคชันที่จะให้คุณครูจัดการเรียนการสอน ให้มีบรรยากาศที่น่าเรียนและมีความน่าตื่นเต้น สร้างความสะดวกทำงานให้ง่ายขึ้น และสามารถสร้างการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมได้มากขึ้นอีกด้วย

Sources:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ

เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ ประกอบไปด้วย แอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน คือ Top Worksheets ,Canva ,Book Creator แล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

การติดตามเพื่อพัฒนา ประเมินความก้าวหน้า และสะท้อนผลที่เกิดขึ้นรวมกัน เป็นการกำหนดวิธีในการติดตามผลจากการจัดกิจกรรมการ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ
Starfish Academy

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)
Starfish Academy

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy

Related Videos

3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
310 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6544 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
9036 views • 10 เดือนที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40
Starfish Academy

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
374 views • 2 ปีที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน