เลือกเรียนออนไลน์ดีไหมนะ? สำรวจข้อดีของการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
Starfish Academy 409 views • 2 เดือนที่แล้ว
เลือกเรียนออนไลน์ดีไหมนะ? สำรวจข้อดีของการเรียนออนไลน์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนเราอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเพศหรือวัยใด เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น จากเดิมที่การทำงานและการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นโดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในสถานที่จริง เช่น สำนักงาน บริษัท โรงเรียน และมหาวิทยาลัย เป็นต้น เป็นหลัก กลับกลายเป็นว่า ปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในโลกเสมือนจริงโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่จริง อย่างที่เราจะเห็นว่ามีการประชุม การติดต่องาน และการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Google Meet หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่มีลักษณะและวิธีการใช้คล้าย ๆ กันเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย 

บทบาทที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีนี้ได้นำไปสู่การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ผู้เรียนและผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์ โดยทั้งสองฝ่ายสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้จากทุกที่ทุกเวลาที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต หรือที่เราเรียกสั้น ๆ ง่าย ๆ ว่า “เรียนออนไลน์

หลายคนอาจสงสัยว่า การเรียนออนไลน์มีลักษณะเด่นเป็นยังไง มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน และที่สำคัญที่สุด ทำไมต้องเรียนออนไลน์ วันนี้เราขอเป็นไกด์พาไปท่องรายละเอียดต่าง ๆ แบบเจาะลึก รวมถึงบอกเล่าสิ่งที่น่าสนใจของการเรียนรูปแบบใหม่นี้ โดยเราได้สรุปมาเป็น 4 ข้อดี ของการเรียนออนไลน์

1. เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

ข้อดีอย่างแรกของการเรียนออนไลน์คือความยืดหยุ่น ผู้เรียนสามารถเลือกคลาสเรียนที่ตนสนใจได้อย่างอิสระ และเรียนได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ถ้าหากมีอินเทอร์เน็ต เพียงแค่จัดสรรวันเวลาที่สะดวก อีกทั้งในหลาย ๆ คลาสมีการเปิดรับผู้เรียนโดยไม่จำกัดเพศ วัย วุฒิการศึกษา หรือประสบการณ์การทำงาน ทำให้ใครก็ตามที่มีความสนใจในเนื้อหาของคลาสนั้น ๆ เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อย่างเปิดกว้างและเสรี

2. เนื้อหามีความหลากหลาย

ข้อดีข้อที่สองคือความหลากหลายของสื่อการสอน คลาสเรียนออนไลน์มักใช้สื่อหลากหลายชนิดเพื่อให้การนำเสนอเนื้อหามีความน่าสนใจ และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีสมาธิจดจ่อกับบทเรียนโดยไม่เกิดความเบื่อหน่าย บางคลาสเรียนออนไลน์อาจใช้ข้อความ ภาพนิ่ง วีดีโอ คลิปเสียง และมัลติมีเดียอื่น ๆ การที่ใช้สื่อการเรียนการสอนรูปแบบนี้ก็เป็นเพราะโดยธรรมชาติแล้วผู้เรียนแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เช่น บางคนชอบฟังบรรยาย แต่บางคนชอบดูวีดีโอแสดงเหตุการณ์สมมติ เป็นต้น การใช้สื่อที่หลากหลายจึงเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของการเรียนออนไลน์

3. เนื้อหาและรูปแบบมีความทันสมัย

ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือความทันสมัยของเนื้อหา การที่คลาสเรียนออนไลน์ใช้สื่อการสอนหลายชนิด และนำเสนอบทเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา อีกทั้งสะดวกในการสอบทานความถูกต้องและเที่ยงตรงของข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้จากในคลาสผ่านมัลติมีเดียจากทั่วทุกมุมโลก เราจะเห็นว่าหลาย ๆ แหล่งคอร์สเรียนออนไลน์ก็มีการปรับรูปแบบและเนื้อหาให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น คอร์สเรียนเยาวชน กู้ภัย COVID-19 หรือการออกแบบห้องเรียนฐานสมรรถนะของ StarfishLabz เป็นต้น

4. เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อดีอย่างสุดท้ายคือเรียนฟรี! บางคอร์สเรียนก็ได้จัดทำมาให้คนเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้เรียน หรือจ่ายในราคาที่ประหยัดกว่าการไปลงทะเบียนเรียนกับสถาบันในสถานที่จริง และอย่างที่ได้เล่าไปในตอนแรกว่าคลาสเรียนออนไลน์นั้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากที่ไหนก็ได้ ดังนั้นจึงประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าหอพัก หรืออื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเราเดินทางไปเรียน นอกจากนี้ ยังสามารถรีรัน (Rerun)  คอร์สเรียนได้ ถ้าหากเราเรียนอยู่และมีธุระด่วนเข้ามา ก็สามารถกดหยุด (Pause) คอร์สเรียนไว้ก่อนและกลับมาเรียนต่อได้เมื่อเราสะดวกโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม แม้การเรียนออนไลน์จะมีข้อดีมากมายตามที่กล่าวไปแล้ว หลายคนอาจสงสัยว่า ในเมื่อผู้เรียนเข้าคลาสเรียนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยที่ไม่ต้องไปเรียนในห้องเรียนจริง ๆ การเรียนในรูปแบบใหม่นี้จะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน เมื่อเทียบกับการเรียนในสถานที่จริงหรือการเรียนแบบออนไซต์ ผู้เรียนบางคนอาจชื่นชอบการเรียนแบบออนไซต์มากกว่าเพราะรู้สึกว่าตัวเองได้มีปฏิสัมพันธ์จริงกับผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน ทำให้มีแรงกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นในบทเรียนมากกว่าการเรียนออนไลน์ 

อีกทั้งการเรียนแบบออนไลน์ของการเรียนบางวิชา หรือหัวข้ออาจยังเข้ากับลักษณะของคลาสออนไลน์ได้ไม่มากเท่าที่ควร เพราะต้องมีการลงมือปฏิบัติจริง เช่น การเตรียมสสาร การทดลองทางเคมี และการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ แต่ถึงอย่างนั้น ด้วยความที่การเรียนออนไลน์มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยการเพิ่มเทคนิคการสอนใหม่ ๆ ที่สร้างความน่าสนใจและอาจอยากค้นคว้าเพิ่มเติมตามที่เทคโนโลยีเปิดกว้างขึ้นง่ายต่อการค้นคว้าหาความรู้ในมิติต่าง ๆ ประกอบกับลักษณะเด่นต่าง ๆ ของการเรียนรูปแบบนี้ที่ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน หลายคนจึงเลือกที่จะเรียนออนไลน์ และในขณะเดียวกันผู้เรียนที่ชอบการเรียนรูปแบบดั้งเดิมก็อาจเริ่มเรียนรู้และเปิดใจยอมรับการเรียนวิถีใหม่มากขึ้นด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่างของสถานการณ์โควิด-19 ที่เข้ามาปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของคนเรา

เมื่ออ่านถึงตรงนี้เชื่อว่าหลาย ๆ คนน่าจะได้คำตอบแล้วว่าเรียนออนไลน์ดียังไง และทำไมต้องเรียนออนไลน์ อีกสิ่งหนึ่งที่อยากแนะนำคือถ้าเราอยากหาความรู้เพิ่มเติมจากที่เคยเรียน ไม่ว่าจะเนื้อหาหรือทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิชาหรือหัวข้ออะไรก็ตาม เราอาจจะลองมองหาคอร์สเรียนออนไลน์ดี ๆ สักคอร์ส แล้วใช้เวลาว่าง ๆ 1 - 2 ชั่วโมง นั่งเรียนเพื่อเพิ่มความรู้ในส่วนที่เรายังขาดไป หรือที่เราอยากรู้เพิ่มเติม และเปิดรับโอกาสที่น่าสนใจให้กับตัวเอง เชื่อว่านอกจากจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ แล้ว เราจะเข้าใจธรรมชาติของการเรียนออนไลน์เพิ่มขึ้นจนตอบตัวเองได้ว่ายุคนี้ทำไมต้องเรียนออนไลน์แม้จะไม่มีโรคโควิด-19

Source

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ใช้ Canva ยังไงให้มีรายได้ในแต่ละสายงาน

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

เป็นคอร์สของการใช้งาน Canva ในขั้น Advance ที่จะเจาะลึกถึงการใช้งาน Canva ทั้งในส่วนของ Template ที่สามารถเลือกใ ...

เทคโนโลยี แอปพลิเคชัน วัยรุ่น
ใช้ Canva ยังไงให้มีรายได้ในแต่ละสายงาน

ใช้ Canva ยังไงให้มีรายได้ในแต่ละสายงาน

Starfish Academy
Starfish Academy
679 ผู้เรียน

เจาะลึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
การบริหารจัดการตนเอง

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เด็กรุ่นใหม่ต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และต้องมีทักษะอะไรบ้างเพื่อรองรับกับอ ...

เทคโนโลยี บูรณาการ ทักษะในศตวรรษที่21
เจาะลึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

เจาะลึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
Starfish Academy
23 ผู้เรียน

ทำ Portfolio อย่างไรให้โดนใจใช่เลย

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
2:00 ชั่วโมง
Starfish Future Labz • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

เครื่องมือช่วยในการออกแบบทำ Portfolio จะต้องจัดวางอย่างไรให้สวย ต้องมีหัวข้ออะไรบ้าง จะแนบรูปภาพ ผลงาน กิจกรรมแล ...

เทคโนโลยี นวัตกรรม การประเมิน
ทำ Portfolio อย่างไรให้โดนใจใช่เลย

ทำ Portfolio อย่างไรให้โดนใจใช่เลย

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
465 ผู้เรียน

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
339 views 8 เดือนที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
2301 views 6 เดือนที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
94 views 4 เดือนที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน
23:01

ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน