5 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน

Starfish Academy
Starfish Academy 4341 views • 2 ปีที่แล้ว
5 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน

เชื่อว่าทุกคนโดยเฉพาะเด็ก ๆ และวัยรุ่นส่วนใหญ่คงจะมีเวลาว่างมากขึ้นจากการที่เราทำงานและเรียนหนังสืออยู่ที่บ้าน โดยไม่จำเป็นต้องตื่นแต่เช้าเพื่อเดินทางไปทำหน้าที่ของตัวเองทุกวัน ด้วยเหตุนี้เอง เราอาจใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ โดยการพัฒนาทักษะทางต่าง ๆ ทั้ง hard skill และ soft skill ได้โดยอยู่ที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นการทบทวนบทเรียน เรียนเพิ่มเติมจากสิ่งที่ไม่เข้าใจในห้องเรียน หรือบางคนอาจสนใจที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ในแหล่งเรียนออนไลน์ก็มีให้เลือกอย่างเสรีในยุคโควิดแบบนี้

อย่างไรก็ดี แม้ว่าแหล่งเรียนออนไลน์นปัจจุบันจะมีให้เลือกมากมายหลากหลายนั้น เราจะเลือกอย่างไรให้เหมาะกับวัยของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนที่มีอายุน้อยมาก ๆ และมีข้อจำกัดมากกว่าผู้เรียนที่มีอายุ เช่น ความเหมาะสมของเนื้อหา ระยะเวลาของคอร์สเรียน และการดึงดูดผู้เรียนให้จดจ่อกับเนื้อหา วันนี้เราได้รวบรวมเว็บเรียนออนไลน์ต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 2022 ที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นตัวช่วยให้เด็ก ๆ และคุณพ่อคุณแม่เลือกเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม

1. ThaiMOOC

เริ่มกันที่ Thai MOOC แหล่งเรียนออนไลน์จากภาครัฐ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ให้กับคนไทยโดยเฉพาะ โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยเกิด “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” (Lifelong Learning) Thai MOOC เปรียบเสมือนสารานุกรมไทยเล่มใหญ่ ๆ เพราะมีวิชาให้เลือกมากมายจากหลายสถาบันในประเทศไทย ที่จัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งวิทยากรพิเศษเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสายงานจริง หรือร่วมออกแบบหลักสูตรที่ทาง ThaiMOOC รวบรวมและนำมาจัดหมวดหมู่เป็นรายวิชาเหมือนกับห้องเรียนจริง ไม่ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์สำหรับเพิ่มความรู้ สร้างอาชีพ และเพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ เช่น เช่น ภาษาต่าง ๆ ที่อาจหาเรียนยากโดยทั่วไปอย่างภาษาอิสลาม วิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ หรือสื่ออาเซียน เป็นต้น และความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เช่น การปลูกพืชเบื้องต้น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การถ่ายภาพ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เป็นต้น และการพัฒนา soft skill อย่างคอร์ส Storytelling และ Creavity and Innovation ซึ่งการเรียนการสอนของ ThaiMOOC มีกิจกรรมการเรียนที่เสมือนกับในห้องเรียนจริง ๆ และมีการเก็บคะแนนจริง ๆ เพื่อรับประกาศนียบัตรอีกด้วย เหมาะสำหรับเด็ก ๆ และวัยรุ่นที่อยากฝึก skill โดยเฉพาะ soft skill เพื่อประกอบอาชีพในอนาคต

2. Skilllane 

เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนออนไลน์ที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยคอร์สเรียนมีหลายหมวดหมู่ เนื้อหาก็มีหลายระดับตั้งแต่พื้นฐานไปจนทักษะขั้นสูงหรือเฉพาะทาง มีความยากง่ายหลายระดับ มีทั้งฟรีและแบบจ่ายเงินเข้าเรียน 

โดยทาง SkillLane ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านและผู้สอนชื่อดัง เช่น ครูชัย ชัยพนธ์ คุณแพท ภาวาวิทย์ คุณขุนเขา ครูลูกกอล์ฟ อาจารย์อดัม คุณบอย วิสูตร และเน้นการเรียนการสอนในรูปแบบของวิดีโอทำให้ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะได้อย่างสะดวกมากขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม เพียงใช้เวลาวันละ 10 - 15 นาทีก็สามารถเรียนได้ โดยคอร์สเรียนครอบคลุมตั้งแต่การลงทุน หุ้น การพัฒนาตัวเอง ภาษา การเตรียมสอบ Programing และ Startup เป็นต้น ทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้จากบทเรียนไปต่อยอดได้อีกด้วย

นอกจากนี้ SkillLane ยังร่วมทำ TUXSA หลักสูตรมหาบัณฑิตออนไลน์กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งผู้เรียนสามารถเก็บหน่วยกิตต่อปริญญาโท หรือจะเรียนเพื่อเอา Certificate หรือใบรับรองก็ได้เช่นกัน

3. CHULA MOOC

ใครที่สนใจอยากเรียนกับคณาจารย์จากภาควิชาต่าง ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาทางนี้ เพราะทางจุฬาลงกรณ์มีคอร์สเรียนออนไลน์ที่มีวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้แบบฟรี ๆ หรือที่เรียกว่า CHULA MOOC (Massive Open Online Courses) คอร์สเรียนส่วนใหญ่จะคาบเกี่ยวกับรายวิชาของมหาวิทยาลัย เหมาะกับนักเรียน นักศึกษา และคนที่ต้องการปูพื้นฐานการเรียนรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งจะมีวิชาเรียนทั้งหมด 5 หมวดหลัก ๆ ด้วยกัน ได้แก่ ภาษา เทคโนโลยี การจัดการ ศิลปะและการพัฒนาตนเอง และสุขภาพ 

โดยแต่ละคอร์สเรียนอาจจำกัดจำนวนผู้เรียนและเปิดสอนเป็นรุ่น ๆ รวมทั้งมีระบบเก็บคะแนนเพื่อวัดความเข้าใจผู้เรียนด้วย เพราะคอร์สส่วนใหญ่ของ CHULA MOOC แม้ว่าจะมีความหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่เน้นการสร้างความเข้าใจและต่อยอดจากรายวิชาในมหาวิทยาลัย โดยคอร์สเรียนที่เป็นที่นิยมของ CHULA MOOC ได้แก่ คอร์สประเภทกฎหมาย ภาษาที่สาม และการเงินทั่วไป เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา Data Analytics เป็นต้น ใครที่สนใจวิชาประเภทนี้ก็สามารถไปลงทะเบียนเรียนได้เลย แต่ต้องศึกษาช่วงเวลาที่เปิดให้ลงทะเบียนดูอีกที จะได้ไม่พลาดวิชาที่สนใจไป

4. Skooldio 

Skooldio เป็นแหล่งรวมคอร์สออนไลน์ที่เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะดิจิทัล ซึ่งเป็นทักษะแห่งโลกอนาคต โดยเน้นการสอนทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล เช่นการสอนการใช้โปรแกรมต่าง ๆ การออกแบบ digital product หรือน้อง ๆ หนู ๆ ที่ชอบวาดรูป ออกแบบ ทาง Skooldio ก็มีคอร์สเรียนออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ และผู้ใหญ่ได้จินตนาการเพื่อสร้างสรรค์ผลงานกราฟิก ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถสร้างเงินสร้างงานได้ โดยหลัก ๆ คอร์สเรียนของ Skooldio จะเน้นไปที่ 4 ประเภทได้แก่ Data Tech Design และ Business เรียกได้ว่าเป็น 4 สาขาที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันและน่าจะมาในอนาคต นอกจากนี้ยังมี online workshop กว่า 200 หลักสูตรที่เสมือนว่าเรากำลัง workshop อยู่ในสถานที่จริง ซึ่งเหมาะสำหรับคนที่สนใจสายดิจิทัลและเว็บไซต์ หรือต้องการเพิ่มทักษะแห่งอนาคตเพื่อเตรียมเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

5. Starfish Labz

อีกหนึ่งแหล่งเรียนออนไลน์ที่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน และคนทุกวัย เพราะ Starfish Labz เป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์แห่งแรกของประเทศไทย ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับเด็กโดยเฉพาะ และเหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยมาก ๆ เช่น ปฐมวัย ด้วยหน้าตาของเว็บไวต์ที่ใช้งานง่าย สีสันน่ารัก และมี section สำหรับเด็กโดยเฉพาะ แต่ยังคงอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาและกิจกรรมสนุก ๆ ในเรื่องการจัดการศึกษาแนวใหม่ การพัฒนาการเด็ก นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีคอร์สเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่หลักสูตรที่เป็นความรู้ทั่วไปเพื่อต่อยอดจากในห้องเรียน และวิชานอกห้องเรียนที่ช่วยพัฒนาทักษะและพัฒนาการของเด็กที่น่าสนใจ อย่างคอร์ส New normal สำหรับเด็กปฐมวัยจากสถานการณ์โควิด-19 คอร์สการเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กปฐมศึกษา และวิธีสร้างสติ๊กเกอร์ Line จากรูปถ่าย ด้วย Line Creator Studio และคอร์สทำเค้กง่าย ๆ ใคร ๆ ก็ทำได้ ซึ่งเป็นคอร์สที่ทันสมัยและทันเหตุการณ์ และยังช่วยหาสร้างอาชีพเสริม เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้อีกด้วย

นี่ก็เป็นแหล่งเรียนออนไลน์ทั้ง 5 แหล่งที่เราได้รวบรวมมาสำหรับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ นอกจากจะช่วยเพิ่มพูนความรู้จากห้องเรียนหลักของที่โรงเรียนแล้ว คอร์สเรียนต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์บางคอร์ส ยังช่วยต่อยอดความรู้และอาจกลายเป็นอาชีพของน้อง ๆ หนู ๆ ในอนาคตได้ด้วย เพราะคอร์สเรียนส่วนใหญ่มีการอัพเดทให้ทันโลกทันเหตุการณ์อยู่เสมอ รู้อย่างนี้แล้ว รีบจดคอร์สที่สนใจ จัดตารางเวลา และเริ่มเรียนกันเลย

Sources 


มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ

เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ ประกอบไปด้วย แอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน คือ Top Worksheets ,Canva ,Book Creator แล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish แหล่งเครื่องมือช่วยครูในจัดการชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น Starfish Labz, Starfish Class แบบเว็บไซต์ และแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน
Starfish Academy

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

สร้าง Portfolio ให้โดนใจใช่เลย

เครื่องมือช่วยในการออกแบบทำ Portfolio จะต้องจัดวางอย่างไรให้สวย ต้องมีหัวข้ออะไรบ้าง จะแนบรูปภาพ ผลงาน กิจกรรมแล ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
สร้าง Portfolio ให้โดนใจใช่เลย
Starfish Future Labz

สร้าง Portfolio ให้โดนใจใช่เลย

Starfish Future Labz
8181 ผู้เรียน

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
5962 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
49277 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
Starfish Labz Commercial [Eng]
03:06
Starfish Future Labz

Starfish Labz Commercial [Eng]

Starfish Future Labz
217 views • 3 ปีที่แล้ว
Starfish Labz Commercial [Eng]
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
8675 views • 2 ปีที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)