การเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กประถมศึกษา

ปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์มากขึ้น ซึ่งการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นก็มีความสำคัญอย่างมากในการให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ได้ใช้โปรแกรมเพื่ออำนวยความสะดวกกับตนเอง

เรียนรู้เรื่อง เริ่มต้นเขียนโปรแกรม ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การเริ่มต้นเขียนโปรแกรมนั้นจะต้องเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานของการโปรแกรมก่อน เพื่อให้ผู้เรียนที่ไม่มีความรู้ในการเขียนโปรแกรมได้มีความเข้าใจ แล้วสามารถนำไปต่อยอดในการเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นได้

Learning Outcomes

มีความเข้าใจในเรื่องของการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

เรียนเขียนโค้ดบน iPad ด้วย Swift Playground

เรียนเขียนโค้ดด้วยโปรแกรม Scratch

แอพเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมสำหรับเด็ก

Tags

ผู้เขียน

ผศ.ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์
ผศ.ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์

นักพัฒนาครู และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

เริ่มต้นเขียนโปรแกรม

เริ่มต้นเขียนโปรแกรม

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
เริ่มต้นเขียนโปรแกรม
ฝึกเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

ฝึกเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ฝึกเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
เรียนเขียนโค้ดบน iPad ด้วย Swift Playground

เรียนเขียนโค้ดบน iPad ด้วย Swift Playground

ฝึกเขียนโค้ดด้วยโปรแกรม Scratch

ฝึกเขียนโค้ดด้วยโปรแกรม Scratch

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ฝึกเขียนโค้ดด้วยโปรแกรม Scratch