ใช้ Canva ยังไงให้มีรายได้ในแต่ละสายงาน

เป็นคอร์สของการใช้งาน Canva ในขั้น Advance ที่จะเจาะลึกถึงการใช้งาน Canva ทั้งในส่วนของ Template ที่สามารถเลือกใช้ให้ตรงกับสายงาน และเรียนรู้ฟีเจอร์ที่ช่วยสร้างรายได้รวมไปถึงช่องทางการขายงานสำหรับนักออกแบบมือโปร

เรียนรู้เรื่อง ทำความรู้จัก Canva ขั้นพื้นฐาน ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

Canva เป็นเครื่องมือที่ช่วยในเรื่องของการสร้างงานกราฟฟิกอย่างง่ายและมีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย โดยในคอร์สเรียนนี้จะเป็นคอร์ส Advance ที่แนะนำการสร้างรายได้จากการออกแบบผลงานผ่าน Canva เพื่อให้ผู้ที่ใช้งานสามารถนำงานที่สร้างไว้ไปต่อยอดให้มีรายได้ที่ตรงตามสายงานของตนเอง และยังมีการสร้าง Product ของตนเองได้จากฟีเจอร์ใน Canva รวมไปถึงการการขายงานกราฟฟิกให้กับ Canva สำหรับนักออกแบบมือโปร

Learning Outcomes

ทำความรู้จัก Canva ขั้นพื้นฐาน

Template ที่ช่วยสร้างรายได้ และ Template สำหรับครูผู้สอน

ฟีเจอร์ช่วยสร้างรายได้และช่องทางการขายงาน

ช่องทางการขายงานสำหรับนักออกแบบมือโปร

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

11.04.22

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ทำความรู้จัก Canva ขั้นพื้นฐาน

ทำความรู้จัก Canva ขั้นพื้นฐาน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ทำความรู้จัก Canva ขั้นพื้นฐาน
Template ที่ช่วยสร้างรายได้ และ Template สำหรับครูผู้สอน

Template ที่ช่วยสร้างรายได้ และ Template สำหรับครูผู้สอน

ฟีเจอร์ช่วยสร้างรายได้และช่องทางการขายงาน

ฟีเจอร์ช่วยสร้างรายได้และช่องทางการขายงาน

ช่องทางการขายงานสำหรับนักออกแบบมือโปร

ช่องทางการขายงานสำหรับนักออกแบบมือโปร