เมื่อลูกมีคำถามเรื่อง "ศาสนา" เรามาชวนพ่อแม่หาคำตอบ

Starfish Academy
Starfish Academy 3591 views • 2 ปีที่แล้ว
เมื่อลูกมีคำถามเรื่อง "ศาสนา" เรามาชวนพ่อแม่หาคำตอบ

เรื่องของศาสนากับลูก เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกได้ว่ามาแรงในช่วงนี้ ไม่น้อยไปกว่าเรื่องการเมืองเลย วันนี้เรามาชวนคุยเรื่องนี้กันค่ะ ว่าเมื่อเด็กๆ อยากเปลี่ยนศาสนา หรือไม่อยากมีศาสนาอีกต่อไป พ่อแม่จะรับมืออย่างไร?

ในสมัยก่อนเรามักได้ยินได้ฟังกันมาว่า ถ้าอยากจะชวนใครคุย ขอให้งด 2 เรื่อง คือเรื่อง 

“ศาสนา” กับ “การเมือง” แต่เรามาชวนให้เห็นต่างค่ะ เราเชื่อว่าทั้ง 2 เรื่องนี้พูดคุยกันได้ และควรจะคุยกันด้วย เพื่อเปิดมุมมองที่บางครั้งเราก็มองไม่เห็น และสร้างความเข้าใจกันที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

เมื่อเด็กๆ อยากเปลี่ยนศาสนา พ่อแม่จะรับมืออย่างไร?

ก่อนอื่นเราอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งสติก่อน บางคนอาจจะโกรธ เพราะไม่เข้าใจว่าทำไมลูกถึงคิดแบบนี้ ขอให้เชื่อเถอะค่ะว่าโมโหแล้วบ่นด่าลูกไป ก็ไม่ช่วยอะไรหรอกค่ะ รังแต่จะสร้างความขัดแย้งมากกว่า สูดหายใจเข้าลึกๆ แล้วลองทำตามนี้ดูค่ะ

  • สอบถามถึงสาเหตุ

เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงทางความคิดทุกอย่างนั้นมีเหตุผลค่ะ เรื่องการเปลี่ยนศาสนาก็เช่นกัน ลองพูดคุยกันดูค่ะว่าเหตุผลนั้นคืออะไร? เช่น ลูกอาจจะเห็นว่าศาสนาอื่นน่าสนใจกว่า? มีคำสอนที่ถูกจริตเขามากกว่า มีเหตุมีผลที่น่าเชื่อมากกว่า? หรือมีกิจกรรมที่โดนใจเค้ามากกว่า หรือลูกได้รับอิทธิพลจากศาสนาอื่นจากสิ่งแวดล้อม เช่น มีเพื่อนนับถือเยอะ หรืออยู่โรงเรียนที่สอนศาสนานั้นๆ 

  • ค้นคว้าข้อสงสัย ตามหาคำตอบ

เรานับถือศาสนาเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนื่ยวทางจิตใจ แต่เมื่อมีปัญหาแล้วศาสนานั้นไม่สามารถให้คำตอบเขาได้ จากศรัทธาจะกลายเป็นความสงสัย และเมื่อไม่มีคำตอบที่อธิบายได้ เขาก็มีสิทธิ์ที่จะหาคำตอบจากศาสนาอื่น ซึ่งถ้าบางครั้งคำตอบที่ได้จากศาสนาอื่นมันคลิกกับความคิดเขามากกว่า ก็เป็นไปได้ที่เขาจะเลือกเปลี่ยนไปนับถือศาสนานั้นเพราะเข้าใจเขามากกว่า 

  • ให้ลูกได้เลือก

เราต้องวางความคิดที่ว่าลูกถูกชักจูงลงก่อน เปลี่ยนมาให้เหตุผล และเปิดโอกาสให้เขาได้เลือกดีกว่าค่ะ เราอยากให้คุณพ่อคุณแม่มองว่าการนับถือศาสนา ก็เป็นเรื่องของ 

“สิทธิ์” ที่ลูกสามารถเลือกได้ เช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆ

ลองกำหนดช่วงเวลาเขาได้ศึกษาศาสนาใหม่ เช่น จะเปลี่ยนได้แต่ขอให้บรรลุนิติภาวะก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าลูกได้เข้าใจศาสนานั้นๆ อย่างชัดเจนจริงๆ ในขณะเดียวกันก็ต้องให้คำตอบในเรื่องที่ลูกสงสัยในศาสนาที่เขานับถือในปัจจุบันด้วย เพราะก่อนที่เขาจะก้าวออกไป เขาต้องเข้าใจในสิ่งที่เขาเคยอยู่ด้วยเช่นกัน

เมื่อเด็กๆ ไม่อยากนับถือศาสนาอีกต่อไป พ่อแม่จะรับมืออย่างไร?

ปัญหานี้ก็เป็นอีกเรื่องที่มาแรงเช่นกัน เรามีข้อมูลมาให้คุณพ่อคุณแม่ลองขบคิดเกี่ยวกับประเด็นนี้กันค่ะ

  • การไม่มีศาสนาเป็นเรื่องแปลกไหม?

เรามีข้อมูล *จากผลสำรวจองค์กรพิว (The Pew Forum on Religion & Public Life) พบว่าจำนวนคนที่ไม่นับถือศาสนา (Irreligious Persons) ทั่วโลก เพิ่มมากขึ้นสูงถึง 1,100 ล้านคน มากเป็นอันดับสาม รองจากผู้นับถือศาสนาคริสต์และอิสลาม โดยประเทศที่มีผู้ไม่นับถือศาสนามากที่สุดคือประเทศจีน 700 ล้านคน รองลงมาคือประเทศญี่ปุ่น 72 ล้านคน และสหรัฐอเมริกากว่า 51 ล้านคน

  • การไม่นับถือศาสนาเป็นเรื่องผิดไหม?

เราจะไม่ฟันธงว่าผิดหรือถูก แต่เราอยากให้คุณพ่อคุณแม่ทำลายมายาคติที่ว่าเราจำเป็นต้องมีศาสนาออกก่อน จากสถิติทั่วโลกเราเห็นแล้วว่ามีคนจำนวนหนึ่งเลือกที่จะไม่มีศาสนา และใช้ชีวิตอยู่ได้ เราขอมองว่าการนับถือศาสนาเป็นเรื่องของสิทธิ์ มากกว่า 

เพราะถ้าเรามีสิทธิ์เลือกที่จะนับถือศาสนาอะไรก็ได้ ก็ไม่แปลกถ้าเราจะมีสิทธิ์เลือกว่าจะไม่นับถืออะไรเลยก็ได้เช่นกัน 

หลายคนคงคิดว่าโลกเราเปลี่ยนไปไกลมาก จนบางครั้งคุณพ่อคุณแม่อาจจะนึกไม่ถึงว่าจะต้องมานั่งคุยประเด็นนี้ ที่คนรุ่นเราไม่กล้าแม้แต่จะคิด แต่นี่ล่ะค่ะ สุดท้ายแล้วอนาคตคือพื้นที่ของลูกค่ะ ไม่ใช่พื้นที่เราอีกต่อไป ดังนั้นลองนั่งขบคิดและพูดคุยค่ะ เรามองว่าทุกเรื่องย่อมต้องมีทางออกเสมอ

ที่มา : ผิดหรือที่จะไม่นับถือศาสนา? เมื่อความเชื่อและความไม่เชื่อต้องอยู่ร่วมสังคมเดียวกัน

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

คุณธรรมและจริยธรรม
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์ การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

สอนคุณธรรมให้ลูก พ่อแม่ก็ทำได้

คุณธรรมเป็นพื้นฐานทางจิตใจ นำไปสู่การกระทำที่ดีและถูกต้อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างให้เด็กพร้อมที่จะเผชิญโลก และสังคมปัจจุ ...

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
สอนคุณธรรมให้ลูก พ่อแม่ก็ทำได้
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง

สอนคุณธรรมให้ลูก พ่อแม่ก็ทำได้

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
การเลี้ยงลูกที่มีความต้องการพิเศษ
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กออทิสติก เพื่อให้เป็นตัวช่วยในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กกลุ่มนี้

Starfish Academy
Starfish Academy
การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก
Starfish Academy

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

Starfish Academy
1308 ผู้เรียน
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกเด็กเล็กเอาตัวรอดจากภัยในชีวิตประจำวัน

ภัยในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้กับเด็กๆ ของเรา ดังนั้นผู้ปกครองหรือคุณครูควรสอนตั้งแต่เด็กเล็กๆ เพื่อให้เด็กมี ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกเด็กเล็กเอาตัวรอดจากภัยในชีวิตประจำวัน
Starfish Academy

ฝึกเด็กเล็กเอาตัวรอดจากภัยในชีวิตประจำวัน

Starfish Academy
1085 ผู้เรียน
ภาษาและการสื่อสาร
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:00 ชั่วโมง

How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ

การสื่อสารภาษาอังกฤษ ใครว่ายาก? หากเราเข้าใจ และสื่อสารมันจากความรู้สึก และไม่ต้องกังวลจนเกินไป ในคอร์สเรียนนี้เราจ ...

ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)
ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)
How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ
ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)

How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ

ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

เราควรเลี้ยงลูกแบบไหน? แบบเพื่อน vs แบบพ่อแม่
30:00
Starfish Academy

เราควรเลี้ยงลูกแบบไหน? แบบเพื่อน vs แบบพ่อแม่

Starfish Academy
195 views • 1 ปีที่แล้ว
เราควรเลี้ยงลูกแบบไหน? แบบเพื่อน vs แบบพ่อแม่
Starfish Trend Talk | EP.2 | : คำพูดกดทับที่ครูและผู้ปกครองไม่ควรใช้กับเด็ก
41:00
Starfish Academy

Starfish Trend Talk | EP.2 | : คำพูดกดทับที่ครูและผู้ปกครองไม่ควรใช้กับเด็ก

Starfish Academy
169 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Trend Talk | EP.2 | : คำพูดกดทับที่ครูและผู้ปกครองไม่ควรใช้กับเด็ก
การเดินทางของแม่ เมื่อฉันเป็น “พื้นที่ปลอดภัยของบ้าน”
30:16
Starfish Academy

การเดินทางของแม่ เมื่อฉันเป็น “พื้นที่ปลอดภัยของบ้าน”

Starfish Academy
71 views • 1 ปีที่แล้ว
การเดินทางของแม่ เมื่อฉันเป็น “พื้นที่ปลอดภัยของบ้าน”
สอนลูกรู้จักรักและเคารพสิทธิของตนเอง
08:32
Starfish Academy

สอนลูกรู้จักรักและเคารพสิทธิของตนเอง

Starfish Academy
313 views • 2 ปีที่แล้ว
สอนลูกรู้จักรักและเคารพสิทธิของตนเอง