สอนคุณธรรมให้ลูก พ่อแม่ก็ทำได้

คุณธรรมเป็นพื้นฐานทางจิตใจ นำไปสู่การกระทำที่ดีและถูกต้อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างให้เด็กพร้อมที่จะเผชิญโลก และสังคมปัจจุบันได้อย่างมั่นคง และมีความสุข

เรียนรู้เรื่อง พ่อแม่ = ครูที่ดีที่สุด ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สเรียนนี้จะเป็นแนวทางสำหรับคุณแพ่อคุณแม่ในการปลูกฝังคุณธรรมให้กับลูกตั้งแต่วัยเยาว์ ผ่านกิจกรรมง่ายๆที่สามารถทำได้ที่บ้าน ในเวลาที่ครอบครัวได้มีโอกาสอยู่ร่วมกันมากขึ้นในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ลูกๆต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านซึ่งคุณพ่อคุณแม่ต้องสวมบทบาทในการเป็นคุณครูไปโดยปริยาย บ้าน คือสถานที่ที่สามารถปลูกฝังให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมได้ โดยผ่านความรัก ความเข้าใจ การเป็นตัวอย่างที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ และสิ่งสำคัญมากที่สุดคือ ต้องฟังลูกอย่างตั้งใจ

Learning Outcomes

พ่อแม่ = ครูที่ดีที่สุด

ปลูกฝังคุณธรรมสำหรับเด็กอนุบาล

ปลูกฝังคุณธรรมสำหรับเด็กประถม

แนวคิดในการทำกิจกรรมของพ่อแม่

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านความสัมพันธ์

ด้านความสัมพันธ์

การรู้จักสังคม

การรู้จักสังคม

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

18.10.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

พ่อแม่ = ครูที่ดีที่สุด

พ่อแม่ = ครูที่ดีที่สุด

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
พ่อแม่ = ครูที่ดีที่สุด
ปลูกฝังคุณธรรมสำหรับเด็กอนุบาล

ปลูกฝังคุณธรรมสำหรับเด็กอนุบาล

ปลูกฝังคุณธรรมสำหรับเด็กประถม

ปลูกฝังคุณธรรมสำหรับเด็กประถม

แนวคิดในการทำกิจกรรมของพ่อแม่

แนวคิดในการทำกิจกรรมของพ่อแม่