อย่าให้ห้องเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดโรคซึมเศร้า

อย่าให้ห้องเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดโรคซึมเศร้า

โรงเรียน คือสถานที่ที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง ที่จะต้องมีความอบอุ่น ความเข้าใจ และมิตรภาพต่าง ๆ แต่ในขณะเดียวกันเมื่อบ้านหลังที่สองนี้ก็ย่อมมีกฎ มีระเบียบ ที่เด็ก ๆ ต้องปฏิบัติตามเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวาย แต่แน่นอนว่าสำหรับเด็ก ๆ แล้วโดยเฉพาะเด็กช่วงวัยรุ่น “กฎนั้นย่อมมีไว้แหก” และเมื่อมีใครทำผิดกฎกติกาก็ต้องมีบทลงโทษตามมาเสมอ เพราะโรงเรียนนั้นไม่ได้มีหน้าที่สอนแค่หนังสือ แต่เป็นที่สอนการใช้ชีวิตด้วย


บางครั้งการลงโทษของคุณครูอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็ก ๆ มีอาการซึมเศร้า เพราะบางครั้งบทลงโทษนั้นอาจมีผลต่อสภาพจิตใจของเด็ก ๆ


เมื่อเด็ก ๆ ทำอะไรที่พลาดพลั้งไปครูส่วนใหญ่มักจะนำเรื่อง ๆ นั้นมาเล่าเพื่อเป็นบทเรียนให้กับเด็ก ๆ คนอื่นได้ฟัง จนบางครั้งมักหลงลืมไปว่าการกระทำเหล่านี้ส่งผลถึงสภาพจิตใจของเด็กคนนั้น การนำเรื่องมาเล่าเพื่อเป็นบทเรียนก็เป็นเรื่องที่ดี แต่แน่นอนว่าดาบย่อมมีสองคม อีกด้านคือกลับกลายเป็นว่าการนำเรื่องมาเล่าเพื่อเป็นบทเรียนนั้นคือการประจาน การ humiliate หรือการทำให้เกิดความอับอาย นอกจากนั้นยังเป็นการบั่นทอนจิตใจของเด็กด้วย ซึ่งแน่นอนว่าการสร้างความอับอายส่งผลต่อจิตใจของเด็กเสมอ เมื่อเกิดความไม่สบายใจมีผลให้เด็กบางคนมีอาการซึมเศร้า หากได้ลองสังเกตเด็กดูจะพบว่าเมื่อถูกตำหนิเด็กจะมีอาการซึม ไม่สดใส ไม่ร่าเริง และเมื่อมีอาการเหล่านี้บ่อยครั้งจนทนไม่ไหว ระเบิดออกมาและเผยว่าเป็นโรคซึมเศร้า


วิธีสังเกตอาการเริ่มต้นของเด็กที่มีอาการซึมเศร้า ที่สังเกตได้ง่ายคือ เด็ก ๆ จะเก็บตัวไม่ค่อยเข้าสังคม วิตกกังวล มักโทษตัวเองและรู้สึกผิด นอกจากนี้จะไม่ค่อยกระฉับกระเฉง และขาดสมาธิในการทำกิจกรรมต่าง ๆ


ดังนั้นโรงเรียนควรมีเทคนิคการสอนเด็ก ๆ ด้านประสบการณ์ได้จากการเรียนรู้อื่น ๆ ที่ไม่ใช่การนำกรณีตัวอย่างจริงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน หรืออาจจะสอนผ่านข่าวสารบ้านเมือง รวมไปถึงประสบการณ์ของครู เพื่อไม่ให้เด็ก ๆ เกิดความรู้สึกไม่ดีเพื่อป้องกันการเกิดโรคซึมเศร้า ด้วยเทคนิคเสริมสร้างประสบการณ์ดังนี้


  • จัดประสบการณ์เล่นและเรียนรู้อย่างหลากหลาย
  • เน้นให้เด็ก ๆ เป็นสำคัญและสนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและตามสภาพแวดล้อมของสังคมที่เด็กอยู่อาศัย
  • ให้เด็กได้รับการพัฒนา โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก
  • จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์ พร้อมทั้งนำผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง
  • พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก


ขอขอบคุณ

elsiam.org/depression-in-school/

www.bangkokbiznews.com/news/detail/851233

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

บทความใกล้เคียง

บริหารโรงเรียนอย่างไรให้เด็กมีความสุขและปลอดภัย

บริหารโรงเรียนอย่างไรให้เด็กมีความสุขและปลอดภัย

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว

ท่ามกลางกระแสสังคมปัจจุบัน ข่าวเด็กนักเรียนถูกละเมิดสิทธิในโรงเรียน ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ถูกแพร่กระจายเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์ และข่าวที่เกิดขึ้นนี้เองคงจะเป็นสิ่งที่สังคม รวมถึงพ่อแม่ ผู้ปกครองรู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากในเรื่องของความปลอดภัยข ...

1258 views 27.10.20
บริหารโรงเรียนอย่างไรให้เด็กมีความสุขและปลอดภัย
ทำความรู้จักกับวัคซีน HPV

ทำความรู้จักกับวัคซีน HPV

Starfish Academy
Starfish Academy

วัคซีน HPV หรือวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก บางคนก็พอจะรู้จักและคุ้นเคยกับชื่อนี้ หรือบางคนก็เพิ่งจะเคยได้ยิน คุณพ่อคุณแม่อาจจะมีความสงสัยกันว่า แล้วเราจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี้ไหม แล้วถ้าไม่ฉีดจะเป็นอย่างไร วันนี้เรามาทำความรู้จักเจ้าวัคซีน HP ...

2403 views 18.08.20
ทำความรู้จักกับวัคซีน HPV
วิถีหล่อๆ แบบคุณผู้ชายตัวหอม

วิถีหล่อๆ แบบคุณผู้ชายตัวหอม

เบญจรัตน์ จงจำรัสพันธ์
เบญจรัตน์ จงจำรัสพันธ์

ภารกิจของเช้าวันใหม่ (ภารกิจที่ช่วยให้เขา สามารถเอาตัวรอด และใช้ชีวิตแบบคนทั่วไป)ตอนที่ 1 วิถีหล่อๆ แบบคุณผู้ชายตัวหอม การใช้ชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง คือ สิ่งสำคัญที่คุณหมอมักจะแนะนำให้กับผู้ปกครองของเด็กออทิสติกก็คือ ฝึกฝนให้เด็กได้ลองทำด้วยตนเ ...

726 views 17.08.20
วิถีหล่อๆ แบบคุณผู้ชายตัวหอม