อย่าให้ห้องเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดโรคซึมเศร้า

Starfish Academy
Starfish Academy 2497 views • 4 ปีที่แล้ว
อย่าให้ห้องเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดโรคซึมเศร้า

โรงเรียน คือสถานที่ที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง ที่จะต้องมีความอบอุ่น ความเข้าใจ และมิตรภาพต่าง ๆ แต่ในขณะเดียวกันเมื่อบ้านหลังที่สองนี้ก็ย่อมมีกฎ มีระเบียบ ที่เด็ก ๆ ต้องปฏิบัติตามเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวาย แต่แน่นอนว่าสำหรับเด็ก ๆ แล้วโดยเฉพาะเด็กช่วงวัยรุ่น “กฎนั้นย่อมมีไว้แหก” และเมื่อมีใครทำผิดกฎกติกาก็ต้องมีบทลงโทษตามมาเสมอ เพราะโรงเรียนนั้นไม่ได้มีหน้าที่สอนแค่หนังสือ แต่เป็นที่สอนการใช้ชีวิตด้วย


บางครั้งการลงโทษของคุณครูอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็ก ๆ มีอาการซึมเศร้า เพราะบางครั้งบทลงโทษนั้นอาจมีผลต่อสภาพจิตใจของเด็ก ๆ


เมื่อเด็ก ๆ ทำอะไรที่พลาดพลั้งไปครูส่วนใหญ่มักจะนำเรื่อง ๆ นั้นมาเล่าเพื่อเป็นบทเรียนให้กับเด็ก ๆ คนอื่นได้ฟัง จนบางครั้งมักหลงลืมไปว่าการกระทำเหล่านี้ส่งผลถึงสภาพจิตใจของเด็กคนนั้น การนำเรื่องมาเล่าเพื่อเป็นบทเรียนก็เป็นเรื่องที่ดี แต่แน่นอนว่าดาบย่อมมีสองคม อีกด้านคือกลับกลายเป็นว่าการนำเรื่องมาเล่าเพื่อเป็นบทเรียนนั้นคือการประจาน การ humiliate หรือการทำให้เกิดความอับอาย นอกจากนั้นยังเป็นการบั่นทอนจิตใจของเด็กด้วย ซึ่งแน่นอนว่าการสร้างความอับอายส่งผลต่อจิตใจของเด็กเสมอ เมื่อเกิดความไม่สบายใจมีผลให้เด็กบางคนมีอาการซึมเศร้า หากได้ลองสังเกตเด็กดูจะพบว่าเมื่อถูกตำหนิเด็กจะมีอาการซึม ไม่สดใส ไม่ร่าเริง และเมื่อมีอาการเหล่านี้บ่อยครั้งจนทนไม่ไหว ระเบิดออกมาและเผยว่าเป็นโรคซึมเศร้า


วิธีสังเกตอาการเริ่มต้นของเด็กที่มีอาการซึมเศร้า ที่สังเกตได้ง่ายคือ เด็ก ๆ จะเก็บตัวไม่ค่อยเข้าสังคม วิตกกังวล มักโทษตัวเองและรู้สึกผิด นอกจากนี้จะไม่ค่อยกระฉับกระเฉง และขาดสมาธิในการทำกิจกรรมต่าง ๆ


ดังนั้นโรงเรียนควรมีเทคนิคการสอนเด็ก ๆ ด้านประสบการณ์ได้จากการเรียนรู้อื่น ๆ ที่ไม่ใช่การนำกรณีตัวอย่างจริงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน หรืออาจจะสอนผ่านข่าวสารบ้านเมือง รวมไปถึงประสบการณ์ของครู เพื่อไม่ให้เด็ก ๆ เกิดความรู้สึกไม่ดีเพื่อป้องกันการเกิดโรคซึมเศร้า ด้วยเทคนิคเสริมสร้างประสบการณ์ดังนี้


  • จัดประสบการณ์เล่นและเรียนรู้อย่างหลากหลาย
  • เน้นให้เด็ก ๆ เป็นสำคัญและสนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและตามสภาพแวดล้อมของสังคมที่เด็กอยู่อาศัย
  • ให้เด็กได้รับการพัฒนา โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก
  • จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์ พร้อมทั้งนำผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง
  • พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก


ขอขอบคุณ

elsiam.org/depression-in-school/

www.bangkokbiznews.com/news/detail/851233

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ดูแลสุขภาพร่างกาย สำหรับเด็กวัยเรียน (ประถมศึกษา)

คอร์สนี้จะทำให้ได้เรียนรู้ถึงและเข้าใจการสร้างสุขภาพกายที่ดีสำหรับเด็กประถมศึกษา เพราะสุขภาพกายมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ

Starfish Academy
Starfish Academy
ดูแลสุขภาพร่างกาย สำหรับเด็กวัยเรียน (ประถมศึกษา)
Starfish Academy

ดูแลสุขภาพร่างกาย สำหรับเด็กวัยเรียน (ประถมศึกษา)

Starfish Academy
3499 ผู้เรียน
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

แนะนำหลักสูตร well being

คอร์สเรียนนี้จะชวนให้ทุกคน กลับมาดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กๆ กันนะคะ เพราะทั้งสองเรื่องนี้ จะเป็นประโยชน์โดยตรง ...

แนะนำหลักสูตร well being

แนะนำหลักสูตร well being

Starfish Labz
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาสุขภาวะจิต

เรามักคิดว่าเด็กจะมีความสุข และไม่เครียดอะไร ใครจะรู้ เด็กก็มีช่วงที่ไม่มีความสุขและมีปัญหาเหมือนกัน คอร์สนี้จะทำให้ผู้ใหญ่ ได้หั ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาสุขภาวะจิต
Starfish Academy

การพัฒนาสุขภาวะจิต

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาสุขภาวะกาย

คอร์สนี้จะทำให้ได้เรียนรู้ถึงและเข้าใจการสร้างสุขภาพกายที่ดีสำหรับเด็กประถมศึกษา เพราะสุขภาพกายมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาสุขภาวะกาย
Starfish Academy

การพัฒนาสุขภาวะกาย

Starfish Academy

Related Videos

ชวนน้องชิล ผ่อนคลายต้านCovid-19 กับศุภนิมิต
05:25
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ชวนน้องชิล ผ่อนคลายต้านCovid-19 กับศุภนิมิต

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
45 views • 4 ปีที่แล้ว
ชวนน้องชิล ผ่อนคลายต้านCovid-19 กับศุภนิมิต
โรงเรียนประถม รุ่งอรุณ
04:34
โรงเรียนรุ่งอรุณ

โรงเรียนประถม รุ่งอรุณ

โรงเรียนรุ่งอรุณ
1865 views • 6 ปีที่แล้ว
โรงเรียนประถม รุ่งอรุณ
ทดสอบตัวเอง เราเครียดเกินไปหรือเปล่า?
04:14
Starfish Academy

ทดสอบตัวเอง เราเครียดเกินไปหรือเปล่า?

Starfish Academy
1207 views • 2 ปีที่แล้ว
ทดสอบตัวเอง เราเครียดเกินไปหรือเปล่า?
ตอนที่ 2 ก้าวแรก   เมื่อลูกเป็นเด็กพิเศษ
16:40
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ตอนที่ 2 ก้าวแรก เมื่อลูกเป็นเด็กพิเศษ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
583 views • 4 ปีที่แล้ว
ตอนที่ 2 ก้าวแรก เมื่อลูกเป็นเด็กพิเศษ