โฮมสคูลลูกต่างวัย จัดการอย่างไรให้ลงตัว

Starfish Academy
Starfish Academy 888 views • 1 ปีที่แล้ว
โฮมสคูลลูกต่างวัย จัดการอย่างไรให้ลงตัว

สำหรับครอบครัวที่มีลูกมากกว่า 1 คนขึ้นไป หากตัดสินใจทำโฮมสคูล ก็อาจเกิดคำถามว่า แล้วเราจะสอนลูกต่างวัย ต่างชั้นเรียนได้อย่างไร แรกๆ อาจดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ แต่ก็มีครอบครัวทั่วโลกที่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบโฮมสคูลให้กับลูกๆ หลากวัย ภายในบ้านเดียวกันสำเร็จมาแล้ว และคุณก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

เก็บของเป็นระบบ จบทุกปัญหา

การจัดระบบให้เป็นระเบียบ จัดตารางกิจวัตรประจำวันให้ลงตัว จะช่วยลดความสับสนวุ่นวายในการเรียนการ สอนให้กับเด็กๆ ต่างวัยได้ค่ะ เริ่มง่ายๆ จากการหาพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์การเรียนของลูกแต่ละคนให้แยกจากกันชัดเจน และแยกตามรายวิชา อาจเป็นลิ้นชักส่วนตัว ติดชื่อของเด็กๆ แต่ละคนไว้ หรือหากเป็นชั้นหนังสือก็อาจแบ่ง 2 ชั้นบนของพี่ 2 ชั้นล่างของน้อง ช่วยให้เก็บร่องรอยการเรียนรู้ได้ง่าย หากแม่ต้องการผลงานของน้อง ก็ไปที่ลิ้นชักของน้องคนเล็ก หากต้องการค้นรายงานของพี่ ก็รู้ได้ทันทีว่าต้องหยิบที่ไหน วิธีนี้ยังช่วยฝึกให้เด็กๆ ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ของตนเองด้วย

ในกรณีที่จัดเก็บร่องรอยการเรียนรู้ของลูกแต่ละคนรวมกันตามรายวิชา เช่นภาษาไทย ก็เก็บของลูกทุกคนไว้ในที่เดียวกัน อาจพบปัญหาว่าชิ้นงานต่างๆ สูญหายได้ง่าย และค้นหาได้ยาก อย่าลืมว่าในแต่ละปีการศึกษา เด็กแต่ละคนมีชิ้นงานและเอกสารต่างๆ มากมาย การเก็บผลงานเด็กๆ ทุกคนรวมกันเป็นรายวิชา อาจใช้เวลาค้นหานานกว่าและมีโอกาสสูญหายง่ายมาก

บางวิชาก็เรียนร่วมกันได้นะ 

นอกจากวิชาคณิตศาสตร์แล้ว หลายๆ วิชาสามารถเรียนรู้พร้อมกันทั้งครอบครัวได้ ด้วยการประยุกต์ระดับความยากง่าย ความลึกของข้อมูล ให้เข้ากับวัยของเด็กแต่ละคน ซึ่งวิธีนี้ผู้สอน อาจต้องเตรียมตัวเพิ่มขึ้นอีกนิด แต่จะประหยัดเวลาในการสอนได้มาก เหมาะกับครอบครัวโฮมสคูลที่มีลูกต่างวัย ในแต่ละวัน ควรมีอย่างน้อย 1 วิชา ที่เด็กๆ ได้เรียนรวมกัน เช่น ภาษาอังกฤษ อาจสร้างบทสนทนาขึ้นมาให้เด็กๆ ได้ฝึกพูด สำหรับเด็กที่โตกว่า อาจมอบหมายงาน เช่น การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กเล็ก ให้ฝึกสะกดคำหรือหาความหมายคำศัทพ์ วิชาอื่นๆ ที่เด็กๆ เรียนรู้ร่วมกันได้ เช่น

 • การทดลองวิทยาศาสตร์
 • ศิลปะ
 • การอ่าน
 • ประวัติศาสตร์
 • ภาษาต่างประเทศ
 • ความรู้รอบตัวความรู้ทั่วไป วิเคราะห์สถานการณ์

เปิดโอกาสให้เด็กโต เรียนรู้ด้วยตัวเอง

เด็กโตสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้แล้ว ดังนั้นบางครั้งที่ผู้สอนจำเป็นต้องใช้เวลาในการสอนเด็กที่เล็กกว่า ก็สามารถมอบหมายงานให้เด็กโต ไปศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ พ่อแม่ผู้จัดการเรียนการสอน อาจต้องเตรียมตัวล่วงหน้า โดยอาจทำแฟ้มที่มีใบงานหัวข้อที่ต้องการให้ลูกค้นคว้าด้วยตัวเอง (ควรเป็นหัวข้อที่ลูกเคยเรียนมาแล้ว) 

แหล่งข้อมูล หนังสือที่แนะนำให้อ่าน สำหรับการเรียนการสอนตัวต่อตัวกับเด็กๆ แต่ละคน ควรจำกัดเวลาอยู่ที่ 30 นาที โดยทั่วไป 30 นาที เป็นเวลามากพอที่จะอธิบาย ถาม-ตอบคำถาม และตัวอย่างแบบฝึกหัด 1-2 ข้อ เมื่อเสร็จแล้ว ควรให้เวลากับเด็กคนอื่นๆ ต่อไป 

ลองมาดูไอเดียการเรียนรู้ด้วยตัวเองของเด็กๆ ที่คุณสามารถแนะนำให้ลูกได้ค่ะ

 • เข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ 
 • ทำแบบฝึกหัดออนไลน์
 • แนะนำคลิปในยูทูปเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนให้ลูกดู แล้วเขียนสรุป
 • ทำใบงานที่ผู้สอนมอบหมายไว้
 • เล่นเกมส์ที่เกี่ยวกับการศึกษา 

ทำกิจวัตรให้เป็นเวลา

วิธีที่จะจัดสรรชีวิตให้ลงตัวสำหรับครอบครัวโฮมสคูลที่มีลูกต่างวัย ต้องทำการเรียนการสอนเด็กๆ หลายคนพร้อมกันคือ การทำกิจวัตรประจำวันให้เป็นเวลา เพื่อที่เด็กแต่ละคนจะได้จัดการตัวเองให้พร้อมสำหรับกิจกรรมและการเรียนรู้เมื่อถึงเวลา ซึ่งไม่เพียงทำให้ชีวิตง่ายขึ้นสำหรับเด็กๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะ 

หากแม่ซึ่งเป็นผู้สอนหลักในการทำบ้านเรียน ต้อง WFH ช่วงบ่าย ก็อาจจัดการเรียนการสอนช่วงเช้า เมื่อถึงเวลาที่แม่ต้องทำงานตอนบ่าย ก็ให้เด็กๆ ค้นคว้าหรือทำชิ้นงานต่างๆ ด้วยตัวเอง ตกเย็น เมื่อแม่เสร็จงาน อาจเป็นเวลาที่ครอบครัว มาพูดคุยถึงสิ่งที่เรียนไปวันนี้ มีอะไรติดขัดไม่เข้าใจ วางแผนกิจกรรมวันรุ่งขึ้น เป็นต้น

การทำกิจวัตรให้เป็นเวลาอาจยากเมื่อเริ่มต้น โดยเฉพาะหากพ่อแม่มีงานอื่นๆ ต้องรับผิดชอบ หรือมักมีธุระแทรกระหว่างวัน ทำให้ไม่สามารถรักษากิจวัตรให้เป็นไปตามเวลาได้ แต่หากค่อยๆ พัฒนา ปรับเปลี่ยนจนลงตัว ก็จะพบว่าจัดการชีวิตได้ง่ายขึ้น

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Education Recovery & Learning loss
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

ในการระบาดของโรคโควิด- 19 ทำให้ไม่สามารถเปิดเรียนแบบปกติได้จึงต้องมีการวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อช่วยฟื้นฟูการเรียน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ
Starfish Academy

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

คำไทยใกล้ตัว ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารระหว่างคนไทยด้วยกัน เราจึงต้องเรียนภาษาไทย เพื่อเป็นการถ่ายท ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คำไทยใกล้ตัว ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
Starfish Academy

คำไทยใกล้ตัว ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี

Starfish Academy
1833 ผู้เรียน
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
1244 ผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะการอ่าน

หนังสือเปรียบเสมือนคลัง ที่รวบรวมเรื่องราวความรู้ต่างๆ มากมาย การพัฒนาทักษะและส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านจึงมีความสำคัญเป็น ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะการอ่าน
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะการอ่าน

Starfish Academy

Related Videos

ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน
23:01
Starfish Academy

ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน

Starfish Academy
75 views • 6 เดือนที่แล้ว
ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน
Everyone Can Code - ใคร ๆ ก็เขียนโค้ดได้ผ่านชมรม Swift Coding Club ครั้งที่ 3
01:00:45
Teaching with Appiness

Everyone Can Code - ใคร ๆ ก็เขียนโค้ดได้ผ่านชมรม Swift Coding Club ครั้งที่ 3

Teaching with Appiness
78 views • 2 ปีที่แล้ว
Everyone Can Code - ใคร ๆ ก็เขียนโค้ดได้ผ่านชมรม Swift Coding Club ครั้งที่ 3
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
29 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น
05:01
Starfish Academy

สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น

Starfish Academy
242 views • 1 ปีที่แล้ว
สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น