My hero academia กับการพัฒนาตนเอง

Starfish Academy
Starfish Academy 1877 views • 3 ปีที่แล้ว
My hero academia กับการพัฒนาตนเอง

มีอยู่ฉากหนึ่งจากหนังสือการ์ตูนเล่ม 15 ที่คิริชิมะคุง พูดกับเพื่อนๆ ในกลุ่มราวกับน้อยใจในพลังพิเศษของตนเอง (การทำให้ทุกส่วนของร่างกายมีความแข็งตัว) ว่า “พอมาตั้งใจคิดดูแล้ว ฉันก็ไม่มีวิชาอะไรที่พอสูสีกับพวกนายได้อยู่เลย ก็พวกนายมีทั้งการจู่โจมระยะกลางและไกล แล้วก็มีพลังในการเคลื่อนไหวที่ดี แต่ฉันไม่มี”ประโยคที่คิริชิมะคุงพูดนั้นได้สื่อถึงความไม่มั่นใจในพลังของตนเอง ผสมผสานกับการที่เขาเอาพลังของตนเองมาเปรียบเทียบกับพลังของคนอื่น แล้วอาจจะรู้สึกด้อยกว่า

จนกระทั่ง บาคุโกคุงพูดกลับไปว่า “ การที่ทำไงก็โค่นไม่ลงเนี่ย มันก็เก่งพอแล้ว” หรือประโยคที่ออลไมค์พูดกับคิริชิมะคุงว่า “การแข็งตัวของเธอน่ะ แทนที่จะคิดอะไรเยอะแยะ สู้ใช้เทคนิคที่บดเข้าใส่ตรงๆ เลยจะดีกว่านะ” เราคิดว่า ประโยคของ 2 คนนี้กำลังต้องการสื่อกับคิริชิมะคุงว่า “พลังพิเศษของเธอมีข้อดี จงยอมรับมัน และหาวิธีใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” ซึ่งมีคำๆ หนึ่งที่ตรงใจเราคือ “การยอมรับในตนเอง” การที่เราเข้าใจและยอมรับตนเองทั้งด้านที่เราเก่งและด้านที่เราไม่เก่ง

เราคิดว่า พอคิริชิมะคุง มีการยอมรับในพลังของตนเองว่า ฉันไม่สามารถโจมตีระยะกลางหรือไกลได้แบบคนอื่น (ยอมรับในจุดที่ตนเองไม่มี/ไม่เก่ง) แต่ว่าฉันก็มีการแข็งตัวที่จะไม่ล้ม แม้ว่าศัตรูจะโจมตีอะไรมาก็ตาม (รักในสิ่งที่เราเก่ง) เขาก็จะพยายามพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้นในแบบของเขาเองอย่างมีความสุข นั่นคือ การสร้างร่างกายให้แข็งกล้า จนเป็นกำแพงที่ไม่มีวันหักโค่นได้ กลายเป็นท่าไม้ตายใหม่ที่ชื่อว่า เรดไรออท อันเบรกเอเบิล

นอกจากนี้ เราเชื่อว่า เพื่อนๆ ในกลุ่มของคิริชิมะคุงเอง ก็ต่างยอมรับในตนเอง และหาวิธีพัฒนาตนเองในแบบฉบับของตนเองอยู่เหมือนกัน เช่น คามินาริคุง หนุ่มปล่อยไฟฟ้าของเรา เขามักจะประสบปัญหาว่าหากปล่อยไฟฟ้าเยอะๆ เขาก็จะเริ่มเอ๋อ หรือก็ควบคุมเส้นทางการปล่อยไฟฟ้าของตนเองไม่ได้ เราเชื่อว่า คามินาริคุงเอง ก็ต้องผ่านการยอมรับตนเองว่า ฉันมีข้อเสียอะไรบ้าง และฉันมีข้อดีอะไร จากนั้นก็ค่อยๆ พัฒนาตนเอง อย่างคำตอบที่เราเห็นจากคามินาริคุงคือ การหาเครื่องมือสนับสนุนให้ตนเองสามารถควบคุมเส้นทางการปล่อยไฟฟ้าได้ สุดท้ายแล้วคามินาริคุง ก็สามารถจัดการกับข้อเสียของตนเองได้ หรืออย่างบาคุโกคุง ที่เราคิดว่าไร้จุดอ่อน แต่บาคุโกคุง เขาก็รู้ว่า ข้อดีของเขาคือ การทำให้เหงื่อกลายเป็นระเบิด เขาก็ประยุกต์สร้างระเบิดหลายรูปแบบได้ แต่เขาก็รู้ดีว่า หากเป็นหน้าหนาวเมื่อไร เหงื่อจะออกมาน้อย ทำให้พลังของเขาลดลง เขาก็ยอมรับข้อเสียตรงนี้ พร้อมกับหาทางแก้ไขคือ ออกแบบชุดฮีโร่ให้สามารถแผ่ความร้อนกันหนาวได้

เราคิดว่า การยอมรับในตนเอง เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรามองเห็นตนเองชัดขึ้น ทั้งข้อดี และข้อเสีย นอกจากนี้การที่เรายอมรับตนเองได้ ก็จะช่วยให้มีความสุขมากขึ้น เพราะเรารับได้กับทุกอย่างที่เราเป็น คือ เราชอบที่ตนเองเก่งแบบนี้ และเราไม่อายที่เราก็อ่อนแอได้ สุดท้าย การยอมรับในตนเองจะทำให้เราสามารถพัฒนาตนเองได้ดีมากขึ้น 

อ้างอิง

workplacepsychology.net/2018/08/01/self-regard-warts-all/

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

พัฒนาการเด็ก
การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

อัจฉริยะ 8 ด้าน

พหุปัญญา (Multiple Intelligences) หรือ ปัญญาหลากหลายด้านของมนุษย์ ซึ่งเป็นการอธิบายความสามารถทางสมองของมนุษย์ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
อัจฉริยะ 8 ด้าน
Starfish Academy

อัจฉริยะ 8 ด้าน

Starfish Academy
1249 ผู้เรียน
ทักษะการทํางานแบบมืออาชีพ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ฝึกกันได้ในวัยรุ่น

ทักษะความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตน้องๆ วัยรุ่นในปัจจุบันนี้ หากน้องๆ ได้รับการฝึกการคิดสร้างสรรค์ ตั้งแต่เ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ฝึกกันได้ในวัยรุ่น
Starfish Academy

ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ฝึกกันได้ในวัยรุ่น

Starfish Academy
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
3:30 ชั่วโมง

สร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจเพื่อเปิดโอกาสดี ๆ ในชีวิต

คอร์สเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ทักษะการเลือกใช้คำและประโยค เพื่อสื่อสารในโอกาสต่างๆ อย่างเหมาะสม รวมถึงการพัฒ ...

ดีเจตั้ม ภัทรวุฒิ สิงหเสนี
ดีเจตั้ม ภัทรวุฒิ สิงหเสนี
สร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจเพื่อเปิดโอกาสดี ๆ ในชีวิต
ดีเจตั้ม ภัทรวุฒิ สิงหเสนี

สร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจเพื่อเปิดโอกาสดี ๆ ในชีวิต

ดีเจตั้ม ภัทรวุฒิ สิงหเสนี

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

สอนศิลปะให้กับเด็กปฐมวัยอย่างไรดี

ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย จะได้เรียนรู้ความสำคัญ พัฒนาการทางศิลปะ กิจกรรมศิลปะและหลักการจัดประสบการณ์ศิลปะให้แก่เด็กปฐมวัย

Starfish Academy
Starfish Academy
สอนศิลปะให้กับเด็กปฐมวัยอย่างไรดี
Starfish Academy

สอนศิลปะให้กับเด็กปฐมวัยอย่างไรดี

Starfish Academy
4132 ผู้เรียน

Related Videos

น้องอาม "นักบาสเกตบอลระดับประเทศ"
03:08
Starfish Academy

น้องอาม "นักบาสเกตบอลระดับประเทศ"

Starfish Academy
224 views • 3 ปีที่แล้ว
น้องอาม "นักบาสเกตบอลระดับประเทศ"
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
24:40
Starfish Academy

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต

Starfish Academy
1106 views • 2 ปีที่แล้ว
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
โรงเรียนประถม รุ่งอรุณ
04:34
โรงเรียนรุ่งอรุณ

โรงเรียนประถม รุ่งอรุณ

โรงเรียนรุ่งอรุณ
1864 views • 4 ปีที่แล้ว
โรงเรียนประถม รุ่งอรุณ
ตอนที่ 2 ก้าวแรก   เมื่อลูกเป็นเด็กพิเศษ
16:40
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ตอนที่ 2 ก้าวแรก เมื่อลูกเป็นเด็กพิเศษ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
583 views • 3 ปีที่แล้ว
ตอนที่ 2 ก้าวแรก เมื่อลูกเป็นเด็กพิเศษ