เล่นอย่างไรให้ฉลาด ?

การเล่นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็ก โดยที่ไม่ต้องมีใครบอกหรือชี้แนะเกี่ยวกับวิธีการเล่น เด็กแต่ละคนมีวิธีการเล่นของเล่นแตกต่างกัน ทำให้เด็กได้รับความสนุกสนานและยังช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 5 ด้าน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ควรส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นของเด็ก

เรียนรู้เรื่อง การเล่นสำคัญอย่างไร ? ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การเล่นเป็นกิจกรรมที่เด็กเป็นผู้ร่วมเล่นด้วยตนเอง มีโอกาสได้ทดลอง สร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาด้วยตนเองทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน การเล่นช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ทำให้เด็กเรียนรู้และรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นสร้างความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการเล่นของเด็กนั้นมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความสนใจและความพอใจของตัวเด็กเอง พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู ควรให้ความสำคัญกับการเล่นของเด็กและสนับสนุนอย่างจริงจัง

Learning Outcomes

การเล่นสำคัญอย่างไร ?

การเล่นมีอะไรบ้าง ?

เล่นอย่างไรให้สนุกและฉลาด

การเล่นกับการประยุกต์ใช้

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

การเล่นสำคัญอย่างไร ?

การเล่นสำคัญอย่างไร ?

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การเล่นสำคัญอย่างไร ?
การเล่นมีอะไรบ้าง ?

การเล่นมีอะไรบ้าง ?

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การเล่นมีอะไรบ้าง ?
เล่นอย่างไรให้สนุกและฉลาด

เล่นอย่างไรให้สนุกและฉลาด

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
เล่นอย่างไรให้สนุกและฉลาด
การเล่นกับการประยุกต์ใช้

การเล่นกับการประยุกต์ใช้

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การเล่นกับการประยุกต์ใช้