สอนลูกเรื่องสิทธิมนุษยชนง่ายนิดเดียว

Starfish Academy
Starfish Academy 1834 views • 1 ปีที่แล้ว
สอนลูกเรื่องสิทธิมนุษยชนง่ายนิดเดียว

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าสิทธิมนุษยชนคืออะไรกันนะ?

สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เป็นของพวกเราทุกคน ไม่ว่าเราจะเป็นใคร หรืออยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ ไม่ว่าคุณจะมีความเชื่ออะไร หรือใช้ชีวิตแบบไหนก็ตาม สิทธิมนุษยชนไม่สามารถถูกพรากไปได้ แต่บางครั้งสิทธิมนุษยชนอาจถูกจำกัด เช่น ถ้าคุณทำผิดกฎหมาย หรือกระทำการที่อาจเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ

ทั้งนี้ สิทธิมนุษยชนนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าความเป็นมนุษย์ เช่น ความมีศักดิ์ศรี ความยุติธรรม ความเท่าเทียม ความเคารพ และความเป็นอิสระ นอกจากนี้สิทธิมนุษยชนนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่แนวคิดที่เป็นนามธรรมเท่านั้นเพราะสิทธิมนุษยชนคือแนวคิดที่ได้รับการนิยาม และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human Rights) ปี 2491

นับตั้งแต่มีการกำหนดปฏิญญานี้ขึ้นเมื่อเจ็ดสิบปีที่แล้ว ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ถูกใช้เป็นรากฐานของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทุกฉบับ

สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

สิทธิมนุษยชนมีคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งได้รับการยอมรับโดยประชาคมโลก ดังนี้

มีความเป็นสากล: สิทธิมนุษยชนเป็นของมนุษย์ทุกคน

พรากไปไม่ได้: สิทธิมนุษยชนไม่สามารถถูกพรากไปจากเราได้

ไม่สามารถแบ่งแยกได้ เพราะสิทธิทุกสิทธิล้วนเกี่ยวข้องกัน: รัฐบาลไม่สามารถเลือกที่จะเคารพสิทธิใดสิทธิหนึ่งได้ สิทธิทุกสิทธิต้องได้รับการเคารพอย่างเท่าเทียมกัน

ทำไมเราต้องสนใจสิทธิมนุษยชน?

สิทธิมนุษยชนไม่ได้เป็นเพียงแค่กฎหมาย แต่สิทธิมนุษยชนคือการตัดสินใจ และสิ่งที่เราประสบพบเจอในแต่ละวัน

สิทธิมนุษยชนไม่ได้เป็นเพียงแค่กฎหมาย แต่สิทธิมนุษยชนคือการตัดสินใจ และสิ่งที่เราประสบพบเจอในแต่ละวันการโพสต์ความไม่พอใจต่างๆลงบนอินเทอร์เน็ตอาจดูไม่มีความหมาย แต่มันคือสิทธิมนุษยชน คือ สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก

โดยส่วนใหญ่แล้วคนจะไม่ให้ความสำคัญเมื่อมีการเคารพสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น เด็กๆ หลายคนไม่ยอมตื่นนอนไปโรงเรียนทั้งๆ ที่พวกเขาได้รับสิทธิในการศึกษา แต่เด็กๆที่ต้องอพยพออกจากประเทศตัวเอง และถูกปฏิเสธไม่ให้ได้รับการศึกษาคงมีความสุขที่ได้ไปโรงเรียนทุกวัน

เห็นแล้วใช่ไหมคะ ว่าสิทธิมนุษยชนนั้นมีความสำคัญต่อประเทศ และ โลกใบนี้มากเพียงใด ดังนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำ 3 วิธีง่าย ๆ ที่เราจะทำให้ลูก ๆ ได้เข้าใจ และรับรู้ถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนกันค่ะ

1. กลับมามองที่ตัวหนู

หากเราอยากที่จะให้เด็ก ๆ เข้าใจในสิทธิต่าง ๆ เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเล่าเรื่องทั้งหมดเพราะอาจจะเข้าใจยากเกินไป แต่เพียงแค่สะท้อนเรื่องราวเหล่านั้นกลับมาที่ตัวของเขาเอง ให้เขาเข้าใจในเสรีภาพ สิทธิในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งของตนเอง ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เขาทำได้หรือไม่ และสิ่งไหนคือสิ่งที่พึงกระทำได้ และเข้าใจขอบเขตของสิทธิมนุษยชนในชีวิตประจำวัน

2. พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น หรือสิ่งที่เกิดไปแล้ว

ประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อเสรีภาพในเชื้อชาติ การชุมนุมเรียกร้องมากมายของชาว LGBTQ+ หรือการเรียกร้องให้บางประเทศมีเสรีภาพในการแสดงออก มีให้เราพบเจอผ่านอินเทอร์เน็ต และ ข่าวสารที่หลั่งไหลเข้ามามากมาย ลองพูดคุย วิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นร่วมกับเด็ก ๆ หรือลองค้นหาต้นตอของปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้น ว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้

3. ให้เกียรติผู้อื่น

รับฟัง และถกเถียงด้วยข้อมูลต่าง ๆ ไม่ทำร้ายซึ่งกันและกัน และ ปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างเท่าเทียม

หากเป็นไปได้ ลองฝึกให้ลูกของคุณเอาใจเขามาใส่ใจเรา เคารพในจุดยืน หรือความเชื่อ รวมถึงสิ่งที่คน ๆ หนึ่งเลือกที่จะเป็น หรือทำ ซึ่งเป็นสิทธิ์ของพวกเขาเหล่านั้น ซึ่งจะทำให้เราสามารถอยู่ในสังคมที่หลากหลายได้อย่างมีความสุข และอยู่บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน และ ความเท่าเทียมของมนุษย์

ขอบคุณข้อมูลจาก

www.amnesty.or.th/

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
การรู้จักตนเอง
การบริหารจัดการตนเอง

เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กออทิสติก เพื่อให้เป็นตัวช่วยในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กกลุ่มนี้

บทบาทผู้ปกครอง บทบาทของครู พฤติกรรม
การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก
เกริกเกรียงไกร ทองคล้าย
เกริกเกรียงไกร ทองคล้าย

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

Starfish Academy
Starfish Academy
810 ผู้เรียน

สอนคุณธรรมให้ลูก พ่อแม่ก็ทำได้

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านความสัมพันธ์
การรู้จักสังคม

คุณธรรมเป็นพื้นฐานทางจิตใจ นำไปสู่การกระทำที่ดีและถูกต้อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างให้เด็กพร้อมที่จะเผชิญโลก และสังคมปัจจุ ...

ปฐมวัย ประถมศึกษา บทบาทผู้ปกครอง
สอนคุณธรรมให้ลูก พ่อแม่ก็ทำได้

สอนคุณธรรมให้ลูก พ่อแม่ก็ทำได้

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
133 ผู้เรียน

ทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่ • Basic
ด้านความสัมพันธ์
การรู้จักตนเอง
การบริหารจัดการตนเอง
การรู้จักสังคม

ออทิสติก เป็นความผิดปกติของพัฒนาการเด็กรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว โดยเด็กไม่สามารถพัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อคว ...

บทบาทผู้ปกครอง การเลี้ยงลูก Parent
ทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก
นางสาวไพลิน ปุกมะ
นางสาวไพลิน ปุกมะ

ทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก

Starfish Academy
Starfish Academy
2200 ผู้เรียน

Related Videos

สิทธิในร่างกายแบบไหนที่เรียกว่าอยู่ในขอบเขต
05:59

สิทธิในร่างกายแบบไหนที่เรียกว่าอยู่ในขอบเขต

สอนลูกรู้จักรักและเคารพสิทธิของตนเอง
08:32

สอนลูกรู้จักรักและเคารพสิทธิของตนเอง

ตอนที่ 2 ก้าวแรก   เมื่อลูกเป็นเด็กพิเศษ
16:40

ตอนที่ 2 ก้าวแรก เมื่อลูกเป็นเด็กพิเศษ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
209 views 1 ปีที่แล้ว
ตอนที่ 2 ก้าวแรก เมื่อลูกเป็นเด็กพิเศษ
ตอนที่ 3 สัมพันธภาพ ความรัก & ความผูกพัน
11:57

ตอนที่ 3 สัมพันธภาพ ความรัก & ความผูกพัน

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
88 views 1 ปีที่แล้ว
ตอนที่ 3 สัมพันธภาพ ความรัก & ความผูกพัน