วัยรุ่น กับ การถูกยอมรับ

Starfish Labz
Starfish Labz 629 views • 1 เดือนที่แล้ว
วัยรุ่น กับ การถูกยอมรับ

การถูกยอมรับ เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของมนุษย์ สำหรับเด็กคนหนึ่งจุดเริ่มต้นที่พวกเขาจะยอมรับในตนเองได้ก็คือ การได้รับความรักและการยอมรับจากพ่อแม่ก่อน การยอมรับจากพ่อแม่ จะค่อยๆ พัฒนาสู่การยอมรับตนเอง เมื่อลูกเติบโตเข้าสู่วัยรุ่น การได้รับการยอมรับจากพ่อแม่และครอบครัว อาจไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะวัยรุ่นจะเริ่มแสวงหาการยอมรับจากสังคม โดยเฉพาะการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน พ่อแม่มักสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของลูกวัยรุ่นที่ชอบทำตามเพื่อน ไม่ว่าการแต่งกาย ทรงผม สไตล์การพูด ความสนใจ ฯลฯ ความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเพื่อให้ตนเองเป็นที่ยอมรับของเพื่อน ซึ่งกระบวนการนี้เป็นขั้นหนึ่งของพัฒนาการตามวัย ที่จะนำไปสู่การหล่อหลอมตัวตน หากกระบวนการนี้ผ่านไปด้วยดี ก็มีแนวโน้มว่าวัยรุ่นจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เห็นคุณค่าในตนเอง ในทางกลับกัน หากกระบวนการนี้ติดขัด หรือถูกชักจูงไปในทางที่ผิด ก็ย่อมส่งผลต่อพัฒนาการทางใจของวัยรุ่นได้ 

การถูกยอมรับสำคัญอย่างไรกับวัยรุ่น

ในช่วงวัยรุ่นตอนต้น เด็กๆ จะเริ่มหันเหความสนใจจากพ่อแม่ไปสู่เพื่อน นี่เป็นขั้นตอนของพัฒนาการเพื่อแสวงหาพื้นที่ของตนเองในสังคม เพื่อให้พวกเขามั่นใจว่าจะมีที่ทางและเป็นที่ยอมรับเมื่อแยกตัวจากพ่อแม่โดยสมบูรณ์อย่างไรก็ตาม แม้วัยรุ่นจะแสวงหาการยอมรับภายนอกครอบครัว แต่ความฉลาดทางอารมณ์ และ EQ ต่างๆ ที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่ อาจทำให้เป็นเรื่องยากที่วัยรุ่นจะรับมือกับการถูกตัดสินจากสังคม ทำให้อ่อนไหวง่าย หากรู้สึกว่าตนเองไม่เป็นที่ยอมรับ

ทฤษฎีพัฒนาการของมาสโลว์ อธิบายว่า การที่มนุษย์จะเห็นคุณค่าในตัวเอง มีความเข้มแข็งทางอารมณ์ และ นับถือตนเองได้ ต้องเริ่มจากการที่ความต้องการขั้นพื้นฐานได้รับการตอบสนองเสียก่อน ซึ่งความต้องการขั้นพื้นฐานที่ว่า หมายถึง การอยู่รอดปลอดภัย การได้รับความรัก และการถูกยอมรับ ซึ่งสำหรับวัยรุ่น การได้รับความรักและยอมรับจากครอบครัว อาจไม่เพียงพออีกต่อไป พวกเขาต้องการได้รับการยอมรับจากสังคม โดยเฉพาะจากกลุ่มเพื่อน ปัญหาก็คือ เมื่อวัยรุ่นอ่อนไหวกับคำวิจารณ์ของเพื่อน หรือ เมื่อเพื่อนไม่สนใจ พ่อแม่ผู้ปกครองมักบอกให้เด็กๆ เป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องสนใจ แต่ตามธรรมชาติแล้ว ยิ่งวัยรุ่นไม่ได้รับการยอมรับมากเท่าไร พวกเขาก็ยิ่งต้องการการยอมรับจากเพื่อนมากเท่านั้น ความเครียดและความกดดันตนเองจึงเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การถูกยอมรับจากเพื่อนจึงจำเป็นสำหรับวัยรุ่น เพราะสิ่งนี้เป็นขั้นหนึ่งของพัฒนาการที่นำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ชีวิตมีความสงบสุขได้ 

เกิดอะไรเมื่อวัยรุ่นไม่ได้รับการยอมรับ

การไม่ได้รับการยอมรับจากลุ่มเพื่อน สำหรับวัยรุ่น อาจเปรียบเหมือนการสารภาพรักใครสักคนแล้วเขาไม่รักตอบ นำไปสู่ความเจ็บปวดทางใจอย่างมาก ซึ่งหากไม่ได้รับคำแนะนำปรึกษาจากผู้ใหญ่อย่างเหมาะสม ก็อาจกลายเป็นความรู้สึกไร้ค่า เสียความเชื่อมั่น ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และใช้ชีวิต หรือนำไปสู่โรคซึมเศร้าได้ เพราะเมื่อไม่ได้รับการยอมรับจากลุ่มเพื่อน และไม่ได้คำแนะนำอย่างเหมาะสมจากผู้ใหญ่ วัยรุ่นมักคิดว่าตนเองไม่ดีพอ ทั้งที่ความจริงแล้ว การได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนหรือไม่นั้น อาจไม่เกี่ยวข้องกับตัวตนหรือคุณค่าของวัยรุ่นเลยแม้แต่น้อย พ่อแม่ผู้ปกครองจำเป็นต้องช่วยวัยรุ่นก้าวข้ามปัญหานี้อย่างค่อยเป็นค่อยไปสังเกตพฤติกรรมของลูกว่ารับมือได้ดีแค่ไหน แม้จะทำให้เพื่อนๆ ยอมรับลูกไม่ได้ แต่พ่อแม่สามารถสร้างความมั่นใจเพิ่มทักษะการเข้าสังคมให้ลูก เพื่อให้เขาเป็นที่ยอมรับจากกลุ่มเพื่อนได้ในที่สุด

พ่อแม่ช่วยอย่างไร เมื่อวัยรุ่นรู้สึกไม่ถูกยอมรับ

  • สอนลูกสำรวจสุขภายใน เมื่อลูกวัยรุ่น กังวลเกินไปว่าคนอื่นคิดกับตนเองอย่างไร จนทำให้ลูกไม่มีความสุข ผู้ปกครองควรทำคือ เตือนให้พวกเขาระลึกว่า คนส่วนใหญ่มักสนใจแต่ตนเอง การกังวลว่าคนอื่นคิดอะไรกับเรา มักบั่นทอนจิตใจเราเองมากกว่าจะทำให้คนอื่นยอมรับ การเป็นตัวของตัวเอง ทำให้ตนเองมีความสุขโดยไม่เบียดเบียน สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น แสดงให้เห็นว่าเราอยู่ได้ด้วยตนเอง ความสุขที่เปล่งประกายจากภายในของเราจะดึงดูดให้คนอื่นยอมรับในตัวเราได้ไม่ยาก
  • ไม่ต้องถูกใจทุกคน เป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำให้ทุกคนพอใจ แทนที่จะทำให้ทุกคนพอใจเพื่อได้รับการยอมรับ สอนลูกให้ใส่ใจความรู้สึกเฉพาะคนใกล้ตัว แต่ขณะเดียวกันก็เป็นตัวของตัวเองโดยไม่ทำร้ายความรู้สึกคนอื่น วัยรุ่นควรเรียนรู้ว่า การเป็นตัวเอง ไม่ใช่ความผิด และการที่ใครสักคนจะยอมรับเราหรือไม่ บางครั้งก็ไม่ได้เกี่ยวกับคุณค่าของเรา หากมั่นใจว่าเราไม่ได้ทำผิดกฎหมาย ไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่น การยึดมั่นในตนเอง อาจเป็นหนทางที่ดีที่สุด
  • ความจริง vs สิ่งที่กังวล ผู้ใหญ่อย่างเราๆ ควบคุมสถานการณ์ได้ดีเพราะเราเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ว่าบ่อยครั้งสิ่งที่เรากังวล ก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงๆ หรือถึงเกิดขึ้นก็มักไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่เรากลัวไปก่อน หากสังเกตเห็นว่าลูกเริ่มกังวลว่าเพื่อนๆ จะคิดอย่างไร หรือกลัวการไม่ถูกยอมรับ อาจดึงสติลูกด้วยการถามว่า “ลูกคิดว่าสิ่งเลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้จากสถานการณ์นี้คืออะไร” และถามต่อว่า “ตอนนี้มีอะไรใกล้เคียงกับสิ่งที่ลูกกังวลว่าจะเกิดหรือยัง” คำถามเหล่านี้ อาจช่วยให้ลูกหลุดจากความกังวลได้

สุดท้ายแล้ว แม้วัยรุ่นกับการถูกยอมรับ จะเป็นขั้นหนึ่งของพัฒนาการ แต่หากไม่ได้รับความเข้าใจ ไปจนถึงคำแนะนำ ชี้ทางที่เหมาะสมจากพ่อแม่ผู้ปกครอง ก็อาจทำให้วัยรุ่นสูญเสียความมั่นใจในตนเอง กลายเป็นปัญหาในระยะยาวได้ พ่อแม่ควรหมั่นสังเกต พฤติกรรม และพูดคุยกับลูกสม่ำเสมอ เพื่อจะได้เข้าใจความกังวลและปัญหาที่ลูกวัยรุ่นกำลังเผชิญ เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจให้ลูกในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ 

แหล่งอ้างอิง (Sources) :

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

พัฒนาการเด็ก
การรู้จักตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

การดูแลสุขภาพใจเด็กประถมศึกษา

ในคอร์สนี้เป็นการดูแลสุขภาพใจของเด็ก เพราะการมีสุขภาพใจที่ดีนั้นส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม ทำให้อารมณ์ดี สามารถจัดการภาวะอาร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การดูแลสุขภาพใจเด็กประถมศึกษา
Starfish Academy

การดูแลสุขภาพใจเด็กประถมศึกษา

Starfish Academy
การเลี้ยงลูกที่มีความต้องการพิเศษ
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กออทิสติก เพื่อให้เป็นตัวช่วยในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กกลุ่มนี้

Starfish Academy
Starfish Academy
การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก
Starfish Academy

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

Starfish Academy
1317 ผู้เรียน
คุณธรรมและจริยธรรม
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์ การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

สอนคุณธรรมให้ลูก พ่อแม่ก็ทำได้

คุณธรรมเป็นพื้นฐานทางจิตใจ นำไปสู่การกระทำที่ดีและถูกต้อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างให้เด็กพร้อมที่จะเผชิญโลก และสังคมปัจจุ ...

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
สอนคุณธรรมให้ลูก พ่อแม่ก็ทำได้
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง

สอนคุณธรรมให้ลูก พ่อแม่ก็ทำได้

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ภาษาและการสื่อสาร
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:00 ชั่วโมง

How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ

การสื่อสารภาษาอังกฤษ ใครว่ายาก? หากเราเข้าใจ และสื่อสารมันจากความรู้สึก และไม่ต้องกังวลจนเกินไป ในคอร์สเรียนนี้เราจ ...

ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)
ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)
How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ
ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)

How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ

ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6568 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
52530 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
43:23
Starfish Academy

Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย

Starfish Academy
378 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
เราควรเลี้ยงลูกแบบไหน? แบบเพื่อน vs แบบพ่อแม่
30:00
Starfish Academy

เราควรเลี้ยงลูกแบบไหน? แบบเพื่อน vs แบบพ่อแม่

Starfish Academy
211 views • 1 ปีที่แล้ว
เราควรเลี้ยงลูกแบบไหน? แบบเพื่อน vs แบบพ่อแม่