Intel® Skills for Innovation

FutureEd Fest
FutureEd Fest 270 views • 7 เดือนที่แล้ว
Intel® Skills for Innovation

กิจกรรม Workshop ในหัวข้อ Intel Skills for Innovation โดย คุณ Krystle Lau ProgramManager,Intel Skills for Innovation Edm8ker/ Intel Corporation ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ Intel เพื่อการสร้างนวัตกรรมได้รายละเอียดต่อไปนี้

ทักษะ Intelเพื่อนวัตกรรม

Intel@ SFI มีอยู่ทั่วโลก ในประเทศไทย (โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ,โรงเรียนนาหลวง) Intel Skills for Innovation หรือทักษะสำหรับนวัตกรรม สร้างและนำเสนอบทบาทของเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาใหม่ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนวัตกรรมรุ่นใหม่

Intel สำหรับกรอบนวัตกรรม

บูรณาการกิจกรรมด้านเทคโนโลยีเข้ากับหลักสูตรที่มีอยู่และการสอนและการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างกรอบความคิดและชุดทักษะ

ทัศนคติและทักษะแบบกำหนดเป้าหมาย

 • ชุดทักษะ:การเขียนโปรแกรมและการเข้ารหัส ,วิทยาศาสตร์ข้อมูล ,การสร้างแบบจำลองและการจำลองปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องมือ
 • ความคิด:ออกแบบความคิด ,การคิดเชิงคำนวณ
 • สังคมและอารมณ์

การพัฒนาทักษะที่ใช้เทคโนโลยีได้แก่

 • สร้างสรรค์:งานออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์
 • การประเมินค่า:วิจารณ์ ,ประเมิน
 • สาววิเคราะห์: ตรวจสอบเปรียบเทียบจัดระเบียบ
 • การสมัคร :การคิดคำนวณ
 • ความเข้าใจ:ตีความอธิบาย ปรึกษา
 • การจำ คำ:อธิบาย การจำ

เส้นทางส่งเสริมทักษะของ Intel เพื่อนวัตกรรม

 1. วางแผน (ชุดเครื่องมือ) ออกแบบชุดเครื่องมือเพื่อการวางแผนการศึกษาทำความเข้าใจข้อกำหนดทักษะใหม่ๆ คิดใหม่เกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะ จัดตำแหน่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและอำนวยความสะดวกในการสร้างแผนปฏิบัติการ
 2. ประสบการณ์ (ชุดเริ่มต้น) พัฒนาทักษะด้วยเทคโนโลยีตามสภาพแวกล้อมจริงของผู้เรียนสัมผัสประสบการณ์เทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างทักษะในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จริงและตรวจสอบความเป็นไปได้เพื่อระบุแนวทางปฏิบัติที่ดีอย่างหลากหลาย
 3. เรียนรู้ /อบรม(สำหรับนักการศึกษา) พัฒนาความสามารถและทักษะทางวิชาชีพพัฒนาความสามารถของนักการศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาทักษะระดับสูงในนักเรียน
 4. ปรับใช้ (ปรับพัฒนานำโมเดลการเรียนรู้ที่เน้นทักษะมาสนับสนุนเทคโนโลยีทั่วทั้งระบบการศึกษา)นำโมเดลการเรียนรู้มาปรับใช้ในการสอน

Intel@SFI Starter Packs สำหรับโรงเรียน และนักการศึกษา

 • สร้างพื้นที่นวัตกรรมทางกายภาพ/เสมือนเพื่อสร้างทักษะด้านนวัตกรรมภายในหลักสูตร
 • จัดการบทเรียนเสมือนจริง/กายภาพที่นำเสนอการเรียนรู้ Intel@SFI ใหม่ ,ประสบการณ์

ส่วนประกอบชุดเริ่มต้น Intel@SFI คู่มือครูในรูปแบบย่อ

 • ไม่ว่าจะเป็นความครอบคลุมของระดับชั้นและการจัดหมวดหมู่วิชาของกิจกรรม Inte SFI Starter Pack
 • บทเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมต้น และมัธยมปลาย
 • ชุดเริ่มต้น:ชื่อแพ็กเริ่มต้น ,ระดับชั้น,สาขาวิชา
 • ชุดเริ่มต้นภาษาไทย-การให้คะแนน BMA
 • การลงทะเบียนสำหรับบัญชี

*ลิงก์ลงทะเบียน (สามารถทดลองใช้Intel@SFI จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ฟรี) รหัสยืนยัน INTELBETTASIA23

ลงทะเบียนเพื่อรับทักษะของ Intel เพื่อนวัตกรรม

 • การสาธิต พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Art
 • VR ระดับชั้น:ประถมศึกษา
 • สาขาวิชา:ชุดทักษะ (STEM(ชีววิทยา))
 • การสร้างแบบจำลองและการจำลอง
 • Mindset :การคิดเชิงคำนวณ(อัลกอริทึม)
 • ตัวอย่างห้องสื่อแบบดั้งเดิม
 • ตัวอย่างเวอร์ชัน CoSpa cer
 • และอีกหนึ่งตัวอย่างการสร้างพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงของเราเอง
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์สัตว์ VR ของเราเอง และจัดแสดง 3 ชิ้น (การจัดแสดงแต่ละครั้งควรแสดงลักษณะเฉพาะด้วย) เช่น นักเรียนสามารถที่จะใช้แนวคิดการคิดเชิงคำนวณและการสร้างแบบจำลองและการจำลองผ่านการสร้างพิธีพิพิธภัณฑ์ VR โดยจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มตามลักษณะทั่วไป เช่น สัตว์เลื้อยคลาน ,สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ,ปลา ,นก

โครงการ Intel@SFI Ambassador

เข้าร่วมชมผู้ใช้งานและผู้ที่มีส่วนร่วมซึ่งแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ร่วมสร้างเนื้อหาให้กับผู้อื่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เลือก

ประกาศและข้อจำกัดความรับผิดชอบของเทคโนโลยี Intel

เทคโนโลยีของ Intel อาจต้องมีการเปิดใช้งานฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์หรือบริการที่เปิดใช้งาน ไม่มีผลิตภัณฑ์ หรือ ส่วนประกอบใดที่สามารถรักษาความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ต้นทุนและผลลัพธ์ของคุณอาจแตกต่างกัน Intel ไม่ได้ควบคุมหรือตรวจสอบข้อมูลของบุคคลที่ 3 คุณควรปรึกษาแหล่งข้อมูลอื่นเพื่อประเมินความถูกต้อง

เทคโนโลยี Intel จะช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะต่างๆ ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21และช่วยให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:30 ชั่วโมง

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ

Google Sites ช่วยทำเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องรู้วิธีเขียนโค้ด และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องมีความรู้มากในด้าน ...

Google for Education Partner
Google for Education Partner
Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ
Google for Education Partner

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ

Google for Education Partner

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:00 ชั่วโมง

สร้างความพร้อมในการเขียนโปรแกรม สำหรับเด็กประถมด้วย Unplugged coding

เริ่มเรียนโค้ดดิ้งได้ตั้งแต่ตอนไหน จะเริ่มต้นสอนโค้ดดิ้งให้เด็กต้องทำยังไง ในคอร์สเรียน “สร้างความพร้อมในการเขียนโปรแกรม สำ ...

นางสาวปรัชนียา มาวัชระ
นางสาวปรัชนียา มาวัชระ
สร้างความพร้อมในการเขียนโปรแกรม สำหรับเด็กประถมด้วย Unplugged coding
นางสาวปรัชนียา มาวัชระ

สร้างความพร้อมในการเขียนโปรแกรม สำหรับเด็กประถมด้วย Unplugged coding

นางสาวปรัชนียา มาวัชระ

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:30 ชั่วโมง

สร้างกิจกรรมโต้ตอบแบบ Real-time ด้วย Class Point

คุณครูสาย Edtech ที่กำลังมองหาตัวช่วยที่ใช้งานง่าย สะดวกสบาย และมีครบทุกเครื่องมือ ทุกกิจกรรมการเรียนรู้ โดยไม่ต้องใช้แอป ...

ดร.วาเลน ดุลยากร
ดร.วาเลน ดุลยากร
สร้างกิจกรรมโต้ตอบแบบ Real-time ด้วย Class Point
ดร.วาเลน ดุลยากร

สร้างกิจกรรมโต้ตอบแบบ Real-time ด้วย Class Point

ดร.วาเลน ดุลยากร

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:30 ชั่วโมง

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

วันนี้ Starfish Labz มีเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้ครูผู้สอนได้เทคนิคการออกแบบกิจกรรมใน Booklet ให้มีความน่าสนใจ สร้างสรร ...

นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!
นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

เปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม
03:33
Starfish Academy

เปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม

Starfish Academy
582 views • 2 ปีที่แล้ว
เปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม
3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
03:14
Starfish Academy

3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3

Starfish Academy
65 views • 1 ปีที่แล้ว
3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
NK Power นวัตกรรม Mission Imposible Game
23:30
Starfish Academy

NK Power นวัตกรรม Mission Imposible Game

Starfish Academy
148 views • 1 ปีที่แล้ว
NK Power นวัตกรรม Mission Imposible Game
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
6088 views • 1 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”