Dialogue Skills and Strategies for Communicating with the World

FutureEd Fest
FutureEd Fest 235 views • 3 เดือนที่แล้ว
Dialogue Skills and Strategies for Communicating with the World

หัวข้อการทำกิจกรรมในวันนี้ คือ การสนทนาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกลยุทธ์ในการสื่อสารกับโลกโดยหัวข้อย่อยที่จะพูดคุยในวันนี้ คือ

ทำไมต้อง ‘สนทนา’ (Dialogue)

 • เป็นเครื่องมือสำคัญให้กับทุกคนได้เพิ่มทักษะการสื่อสาร
 • ให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาษา และความเชื่อต่างๆ
 • สร้างทักษะให้แก่นักเรียนในบริบทที่แตกต่างกัน ทั้งในโรงเรียน ชุมชน และเพื่อมร่วมห้องเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
 • รับความรู้เกี่ยวกับโลกภายนอกและความเชื่อมโยงกับชีวิตของเรา

อะไรคือ ‘การสนทนา’ (Dialogue)

 • Discussion คือการอภิปรายต้องการหาข้อสรุป หรือทางออกของปัญหาพูดถึงความจริง
 • Debate การโต้วาที ต้องการการชนะกันด้วยเหตุและผล และความจริง
 • Dialogue การสนทนา ต้องการความเข้าใจมุมมอง ความรู้สึกของผู้อื่น ซึ่งแตกต่างจาก 2 วิธีการด้านบน

สรุปความหมายของ Dialogue จะเป็นการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนกันในสิ่งใหม่ๆ รับฟังกันเพื่อรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น โดยไม่มีการตัดสินว่าใครถูกหรือผิด หรือแพ้ชนะในการใช้เครื่องมือ Dialogue โดยการสร้างพื้นที่ปลอดภัย และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความกล้าหาญในการแลกเปลี่ยน (Dialogue is an encounter where participants learn from one another to better understand each other’s values, perspectives, experiences and beliefs. It is aimed at creating a safe, brave and inclusive space. It is reciprocal and acknowledges similarities and differences.)

5 ทักษะที่สำคัญสำหรับการสนทนา (Dialogue) ที่คุณครูสามารถฝึกฝนร่วมกับนักเรียนได้ ดังนี้

 • Active Listening ทักษะการรับฟังอย่างตั้งใจ เพื่อความเข้าใจผู้อื่น
 • Critical thinking ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าเราได้อะไรจากสิ่งนี้
 • Reflection ทักษะการสะท้อนคิด แตกต่างกับการสรุป (Summarizing) แต่คือการวิเคราะห์ ไตร่ตรองทบทวนว่าเรารู้สึกอย่างไรต่อสิ่งนั้นเป็นการสะท้อนความคิดของตนเอง
 • Asking Question ทักษะการตั้งคำถามปลายเปิด เพื่อความเข้าใจผู้อื่นที่ลึกซึ้งขึ้น
 • Global communication ทักษะการสื่อสารอย่างทั่วไปคือการสื่อสารอย่างจริงใจและเปิดกว้าง

เทคนิคในการฝึกการสนทนากัน

 • “I” Perspective (มุมมอง) คือ การแลกเปลี่ยนในมุมมองตัวเรา
 • เล่าเรื่องราว หรือประสบการณ์ของเรา
 • แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ
 • คงความเป็นของตัวเองเอาไว้

สื่อการหาข้อมูลเกี่ยวกับการสนทนา (Dialogue) ได้ที่ Generation Global Teacher Portal https://generation.global/

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)
Starfish Academy

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:30 ชั่วโมง

สร้างกิจกรรมโต้ตอบแบบ Real-time ด้วย Class Point

คุณครูสาย Edtech ที่กำลังมองหาตัวช่วยที่ใช้งานง่าย สะดวกสบาย และมีครบทุกเครื่องมือ ทุกกิจกรรมการเรียนรู้ โดยไม่ต้องใช้แอป ...

ดร.วาเลน ดุลยากร
ดร.วาเลน ดุลยากร
สร้างกิจกรรมโต้ตอบแบบ Real-time ด้วย Class Point
ดร.วาเลน ดุลยากร

สร้างกิจกรรมโต้ตอบแบบ Real-time ด้วย Class Point

ดร.วาเลน ดุลยากร

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน วPA ในสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ
01:26:10

ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน วPA ในสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ

189 views • 4 เดือนที่แล้ว
ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน วPA ในสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
280 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
01:10:44
Starfish Academy

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA

Starfish Academy
350 views • 6 เดือนที่แล้ว
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
01:03:03
Starfish Academy

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA

Starfish Academy
368 views • 7 เดือนที่แล้ว
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA