Dialogue Skills and Strategies for Communicating with the World

FutureEd Fest
FutureEd Fest 479 views • 6 เดือนที่แล้ว
Dialogue Skills and Strategies for Communicating with the World

หัวข้อการทำกิจกรรมในวันนี้ คือ การสนทนาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกลยุทธ์ในการสื่อสารกับโลกโดยหัวข้อย่อยที่จะพูดคุยในวันนี้ คือ

ทำไมต้อง ‘สนทนา’ (Dialogue)

 • เป็นเครื่องมือสำคัญให้กับทุกคนได้เพิ่มทักษะการสื่อสาร
 • ให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาษา และความเชื่อต่างๆ
 • สร้างทักษะให้แก่นักเรียนในบริบทที่แตกต่างกัน ทั้งในโรงเรียน ชุมชน และเพื่อมร่วมห้องเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
 • รับความรู้เกี่ยวกับโลกภายนอกและความเชื่อมโยงกับชีวิตของเรา

อะไรคือ ‘การสนทนา’ (Dialogue)

 • Discussion คือการอภิปรายต้องการหาข้อสรุป หรือทางออกของปัญหาพูดถึงความจริง
 • Debate การโต้วาที ต้องการการชนะกันด้วยเหตุและผล และความจริง
 • Dialogue การสนทนา ต้องการความเข้าใจมุมมอง ความรู้สึกของผู้อื่น ซึ่งแตกต่างจาก 2 วิธีการด้านบน

สรุปความหมายของ Dialogue จะเป็นการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนกันในสิ่งใหม่ๆ รับฟังกันเพื่อรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น โดยไม่มีการตัดสินว่าใครถูกหรือผิด หรือแพ้ชนะในการใช้เครื่องมือ Dialogue โดยการสร้างพื้นที่ปลอดภัย และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความกล้าหาญในการแลกเปลี่ยน (Dialogue is an encounter where participants learn from one another to better understand each other’s values, perspectives, experiences and beliefs. It is aimed at creating a safe, brave and inclusive space. It is reciprocal and acknowledges similarities and differences.)

5 ทักษะที่สำคัญสำหรับการสนทนา (Dialogue) ที่คุณครูสามารถฝึกฝนร่วมกับนักเรียนได้ ดังนี้

 • Active Listening ทักษะการรับฟังอย่างตั้งใจ เพื่อความเข้าใจผู้อื่น
 • Critical thinking ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าเราได้อะไรจากสิ่งนี้
 • Reflection ทักษะการสะท้อนคิด แตกต่างกับการสรุป (Summarizing) แต่คือการวิเคราะห์ ไตร่ตรองทบทวนว่าเรารู้สึกอย่างไรต่อสิ่งนั้นเป็นการสะท้อนความคิดของตนเอง
 • Asking Question ทักษะการตั้งคำถามปลายเปิด เพื่อความเข้าใจผู้อื่นที่ลึกซึ้งขึ้น
 • Global communication ทักษะการสื่อสารอย่างทั่วไปคือการสื่อสารอย่างจริงใจและเปิดกว้าง

เทคนิคในการฝึกการสนทนากัน

 • “I” Perspective (มุมมอง) คือ การแลกเปลี่ยนในมุมมองตัวเรา
 • เล่าเรื่องราว หรือประสบการณ์ของเรา
 • แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ
 • คงความเป็นของตัวเองเอาไว้

สื่อการหาข้อมูลเกี่ยวกับการสนทนา (Dialogue) ได้ที่ Generation Global Teacher Portal https://generation.global/

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:30 ชั่วโมง

เรียนรู้ศิลปะดิจิทัล Google Art & Culture Metaverse

Google Arts & Culture แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงผลงานศิลปะและวัฒนธรรมจากพิพิธภัณฑ์และสถา ...

Google for Education Partner
Google for Education Partner
เรียนรู้ศิลปะดิจิทัล Google Art & Culture Metaverse
Google for Education Partner

เรียนรู้ศิลปะดิจิทัล Google Art & Culture Metaverse

Google for Education Partner

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)
Starfish Academy

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:30 ชั่วโมง

สร้างกิจกรรมโต้ตอบแบบ Real-time ด้วย Class Point

คุณครูสาย Edtech ที่กำลังมองหาตัวช่วยที่ใช้งานง่าย สะดวกสบาย และมีครบทุกเครื่องมือ ทุกกิจกรรมการเรียนรู้ โดยไม่ต้องใช้แอป ...

ดร.วาเลน ดุลยากร
ดร.วาเลน ดุลยากร
สร้างกิจกรรมโต้ตอบแบบ Real-time ด้วย Class Point
ดร.วาเลน ดุลยากร

สร้างกิจกรรมโต้ตอบแบบ Real-time ด้วย Class Point

ดร.วาเลน ดุลยากร

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน วPA ในสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ
01:26:10

ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน วPA ในสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ

198 views • 7 เดือนที่แล้ว
ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน วPA ในสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
315 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
01:10:44
Starfish Academy

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA

Starfish Academy
480 views • 9 เดือนที่แล้ว
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
01:03:03
Starfish Academy

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA

Starfish Academy
474 views • 11 เดือนที่แล้ว
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA