"พลังการเรียนรู้: การเติบโตและพัฒนาผ่านประสบการณ์การเรียนรู้"

Starfish Academy
Starfish Academy 2657 views • 1 เดือนที่แล้ว
"พลังการเรียนรู้: การเติบโตและพัฒนาผ่านประสบการณ์การเรียนรู้"

การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดมันเป็นเรื่องที่เราสามารถทำตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จากความสัมพันธ์กับผู้อื่น การสังเกตและเรียนรู้จากสิ่งที่เราเผชิญพบในชีวิตประจำวัน หรือแม้กระทั่งการเรียนรู้จากความล้มเหลว ทุกประสบการณ์การเรียนรู้นี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเติบโตและพัฒนาตนเองในทุกด้านของชีวิต การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เริ่มต้นที่วัยเยาว์และยังคงเกิดขึ้นตลอดชีวิตของเรา หลายคนอาจคิดว่าการเรียนรู้ส่วนใหญ่เกิดในห้องเรียน แต่ในความเป็นจริง เราเรียนรู้จากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตทุกวันการสนับสนุนตนเองให้เรียนรู้จากประสบการณ์นี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเติบโตและพัฒนา

การเรียนรู้จากความหลากหลาย การเรียนรู้ไม่จำกัดเพียงแค่วิชาใดวิชาหนึ่ง มันสามารถเกิดขึ้นจากความหลากหลายของประสบการณ์และสถานการณ์ การเรียนรู้จากการท่องเที่ยว,การทำงาน,การอบรม,การศึกษาด้วยตนเอง การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือการสังเกตและศึกษาสิ่งต่างๆ รอบตัวเราเราสามารถเรียนรู้จากทุกๆ สิ่งที่เราพบเจอในชีวิตการเรียนรู้ผ่านความท้าทายเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้การพยายามสร้างความเข้าใจในสิ่งที่ยากๆและการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ เป็นวิธีที่ทำให้เราพัฒนาทักษะและความเข้มแข็งขึ้น การเรียนรู้จากความท้าทายเป็นการสร้างพลังสร้างสรรค์ในเรา การเรียนรู้จากความล้มเหลว ความล้มเหลวไม่ใช่สิ้นสุดของทุกสิ่งมันเป็นโอกาสในการเรียนรู้และปรับปรุงการรับมือกับความล้มเหลวเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้และการเติบโตมันช่วยเราเข้าใจว่าเราสามารถฟื้นตัวและก้าวข้ามอุปสรรคได้การเรียนรู้และการก้าวหน้าการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมการก้าวหน้าในชีวิตมันช่วยให้เราพัฒนาตนเองทั้งทางทักษะและความรู้ เรามีพลังการเรียนรู้ในการสร้างประสบการณ์และความรู้ที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการทำงานและชีวิตประจำวัน

เสียงสะท้อนจากผู้ที่อยู่ในชุมชนของเรา

การแบ่งปันความรู้ การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ การสร้างชุมชนการเรียนรู้และการแบ่งปันความรู้ในชุมชนช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ร่วมมือในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การเรียนรู้และความสุข การเรียนรู้สามารถทำให้เรารู้สึกมีความสุข โดยการเปิดโอกาสให้เราเป็นอย่างดีที่สุดที่เราสามารถเป็นได้ การเรียนรู้ไม่เพียงเพิ่มความรู้แต่ยังเสริมความมั่นใจและความสำเร็จในชีวิตของเรา เรามีโอกาสสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมหลากหลายที่ทำให้การเรียนรู้กลายเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจและมีความหลากหลาย ดังนั้น ในชุมชนแห่งการเรียนรู้นี้ตระหนักถึงการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในชุมชนได้เลือกสิ่งที่ตนเองสนใจสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตการทำงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด ผ่านการอบรมครูคลับ รายการครูสอนCOOL และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีความหมายตลอดชีวิต

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญ การปฐมพยา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Starfish Academy

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Starfish Academy
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
1359 ผู้เรียน
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)
Starfish Academy

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy

Related Videos

Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
43:23
Starfish Academy

Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย

Starfish Academy
357 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน วPA ในสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ
01:26:10

ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน วPA ในสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ

169 views • 1 เดือนที่แล้ว
ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน วPA ในสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
236 views • 1 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
01:03:03
Starfish Academy

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA

Starfish Academy
309 views • 5 เดือนที่แล้ว
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA