5 วิธีการสอนให้ผู้เรียนฝึกเผชิญกับปัญหาจริงในโลก

Starfish Academy
Starfish Academy 1526 views • 6 เดือนที่แล้ว
5 วิธีการสอนให้ผู้เรียนฝึกเผชิญกับปัญหาจริงในโลก

การใช้ตัวอย่างจากโลกแห่งความเป็นจริงและการจัดการปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงในห้องเรียนช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความหมายมากยิ่งขึ้นและช่วยจุดประกายความตื่นเต้นในการเรียนรู้ในประเด็นเหล่านั้น นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่สนับสนุนว่าครูใช้ปัญหาและสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงมาใช้ในห้องเรียนแล้วไม่เพียงแต่ทำให้บทเรียนมีความหมายมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังทำให้นักเรียนเรียนอย่างมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะนักเรียนจะตระหนักได้ว่าเขาสามารถช่วยเหลือสังคมที่เขาอยู่ได้มากขึ้นได้อย่างไรหรือจะเรียกได้ว่าเป็นสมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (หนึ่งในสมรรถนะที่สำคัญ จาก CBE Thailand)

วันนี้ Starfish นำ 5 วิธีการสอนที่จะฝึกให้ผู้เรียนเป็นผู้เผชิญโลกแห่งความเป็นจริงได้ ดังนี้

1)นำข่าวมาเป็นประเด็นการเรียนรู้ : การให้นักเรียนนำข่าวที่สนใจหรือข่าวที่เป็นน่าจับตามองในปัจจุบันมาเรียนรู้กันสั้นๆในช่วง Homeroom หรือจะเป็นในวิชาสังคม วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ก็เป็นสิ่งที่ทำได้โดยการที่ครูนำประเด็นในข่าวที่นักเรียนนำมาตั้งเป็นประเด็นการเรียนรู้ และเชื่อมโยงให้เข้ากับวิชาที่เรียน เช่น มีมิจฉาชีพหลอกเงินประชาชนให้ทำธุรกรรมทางการเงินให้มีผู้เสียหายสูญเสียเงินหลายล้านบาทครูก็สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์กับนักเรียนได้ว่าใครหรือว่าคนรอบตัวเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างไหม / ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดความเสียหายต่อใครบ้าง/ แล้วถ้าจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองหรือคนรอบตัวเรามีวิธีการอย่างไรบ้างเพื่อเป็นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการเสพสื่ออย่างมีวิจารณญาณ

2)เชิญวิทยากรภายนอกเข้ามาให้ความรู้ : หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่เชื่อมโยงนักเรียนเข้ากับประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง คือ การเชิญวิทยากรภายนอกเข้ามาในห้องเรียนเพราะวิทยากรภายนอกมีความรู้มากมายและให้ข้อมูลเชิงลึกแก่นักเรียนในหัวข้อเฉพาะเจาะจงได้ดีกว่าหนังสือเรียน อีกทั้ง วิทยากรยังสามารถให้คำตอบได้ดีว่า“ทำไมนักเรียนต้องเรียนวิชานี้” เช่น ช่างไฟฟ้า ที่จะสามารถอธิบายให้นักเรียนได้ว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่จำเป็นเป็นต้น เพราะฉะนั้นนักเรียนจะเรียนรู้ได้มากมายจากผู้มีประสบการณ์ตรงนอกจากนี้วิทยากรยังสามารถเป็นแบบอย่างความสำเร็จให้แก่นักเรียนเพื่อให้แรงบันดาลใจแก่นักเรียนในการเรียนได้

3)พาเรียนรู้นอกห้องเรียน : ให้นักเรียนได้สัมผัสและสังเกตโลกรอบตัวด้วยการพาออกไปนอกห้องเรียนซึ่งสามารถเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีได้เช่นกัน เช่น ทัศนศึกษาเสมือนจริงด้วย VR หรือ Google Earth ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าถึงสถานที่ต่างๆ ได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้น การพานักเรียนออกไปนอกห้องเรียนช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะสังเกตโลกผ่านสายตาของตนเอง

4)สร้างสถานการณ์เสมือนจริงในห้องเรียน : การสร้างสถานการณ์ในห้องเรียนเป็นวิธีการสอนที่ได้ผลอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้นักเรียนเห็นว่ามีสถานการณ์อะไรบ้างที่เกิดขึ้นจริงในชีวิต เช่น หากคุณครูกำลังสอนเรื่องกฎหมายลองให้นักเรียนจำลองสถานการณ์โดยแต่งตัวและสวมบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง สิ่งนี้จะช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจถึงความรู้สึกที่แท้จริงเมื่ออยู่ในห้องพิจารณาคดีและโดยการสวมบทบาทเป็นตัวละคร นักเรียนจะได้สัมผัสถึงบทบาทสถานการณ์และความรู้สึกที่ต้องเผชิญของบุคคลนั้นแต่อย่าลืมว่าหลังจากที่จำลองสถานการณ์เสร็จแล้วคุณครูจะต้องชวนนักเรียนทบทวนบทเรียนด้วยว่ารู้สึกอย่างไรและได้เรียนรู้อะไรบ้าง

5)เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แก้ปัญหาจริงในโรงเรียน : ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียนเกิดปัญหาขยะล้นโรงเรียนคุณครูอาจจะให้นักเรียนเริ่มสำรวจประเภทขยะที่พบเจอสำรวจถังขยะว่าเพียงพอหรือไม่และสำรวจพฤติกรรมการทิ้งขยะของเพื่อนในโรงเรียนและหลังจากนั้นเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาด้วยกันเป็นกลุ่ม ด้วยวิธีการนี้ นักเรียนจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาจะช่วยให้นักเรียนเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเองและไม่นิ่งนอนต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมซึ่งก็คือสมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (หนึ่งในสมรรถนะที่สำคัญ จาก CBE Thailand)

ดังนั้น การนำปัญหาจริงในโลกมาสู่ห้องเรียนเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการมอบประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนซึ่งทักษะเหล่านี้จะติดตัวนักเรียนไปตลอดเวลาขอให้คุณครูจำไว้ว่าเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนคือการสร้างประสบการณ์ที่จริงแท้แก่นักเรียนซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น

อ้างอิง

Bring the Real World into the Classroom as a Teaching Strategy

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญ การปฐมพยา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Starfish Academy

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Starfish Academy
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลก และสังคม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

สารพัดวิธีรับมือ และเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติ

ความแปรปรวน ของสภาพอากาศโลกและภาวะโลกร้อน ส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งที่มีความรุนแรงขึ้น จึงมีความจำเ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
สารพัดวิธีรับมือ และเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติ
Starfish Academy

สารพัดวิธีรับมือ และเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติ

Starfish Academy
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

ทุกวันนี้การใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับดาบสองคม ที่ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆ เสมอไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แล้วว่าจะเลือกข้อมูลด้านไหน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์
Starfish Academy

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

Starfish Academy
1629 ผู้เรียน
ภาษาและการสื่อสาร
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
3:00 ชั่วโมง

คิดเป็น เห็นเป็นภาพ เข้าใจง่ายด้วย Visual Note

เบื่อไหม? กับการจดโน้ตแบบเดิมๆ หรือหากคุณอยากลองอะไรใหม่ๆ ที่ช่วยให้จดจำได้แม่นยำ คิดสร้างสรรค์ และสนุกขึ้นหรืออยากจดโ ...

Starfish Labz
Starfish Labz
คิดเป็น เห็นเป็นภาพ เข้าใจง่ายด้วย Visual Note
Starfish Labz

คิดเป็น เห็นเป็นภาพ เข้าใจง่ายด้วย Visual Note

Starfish Labz

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
31:53
Starfish Academy

ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร

Starfish Academy
503 views • 1 ปีที่แล้ว
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
ออกแบบการเรียนรู้อย่างไรให้ตอบโจทย์ “แก้ปัญหาริเริ่มใช้วิธีการใหม่ๆคิดค้นและปรับเปลี่ยนวิธีการ” ตามเกณฑ์ ว.PA
01:16:37

ออกแบบการเรียนรู้อย่างไรให้ตอบโจทย์ “แก้ปัญหาริเริ่มใช้วิธีการใหม่ๆคิดค้นและปรับเปลี่ยนวิธีการ” ตามเกณฑ์ ว.PA

213 views • 4 เดือนที่แล้ว
ออกแบบการเรียนรู้อย่างไรให้ตอบโจทย์ “แก้ปัญหาริเริ่มใช้วิธีการใหม่ๆคิดค้นและปรับเปลี่ยนวิธีการ” ตามเกณฑ์ ว.PA
Starfish Future Labz Celebration
04:16
Starfish Future Labz

Starfish Future Labz Celebration

Starfish Future Labz
99 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Future Labz Celebration
คลิปแรงบันดาลใจ ประตูสู่ความสำเร็จ วPA
01:18:20

คลิปแรงบันดาลใจ ประตูสู่ความสำเร็จ วPA

24 views • 3 วันที่แล้ว
คลิปแรงบันดาลใจ ประตูสู่ความสำเร็จ วPA