5 วิธีการสอนให้ผู้เรียนฝึกเผชิญกับปัญหาจริงในโลก

Starfish Academy
Starfish Academy 641 views • 2 เดือนที่แล้ว
5 วิธีการสอนให้ผู้เรียนฝึกเผชิญกับปัญหาจริงในโลก

การใช้ตัวอย่างจากโลกแห่งความเป็นจริงและการจัดการปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงในห้องเรียนช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความหมายมากยิ่งขึ้นและช่วยจุดประกายความตื่นเต้นในการเรียนรู้ในประเด็นเหล่านั้น นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่สนับสนุนว่าครูใช้ปัญหาและสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงมาใช้ในห้องเรียนแล้วไม่เพียงแต่ทำให้บทเรียนมีความหมายมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังทำให้นักเรียนเรียนอย่างมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะนักเรียนจะตระหนักได้ว่าเขาสามารถช่วยเหลือสังคมที่เขาอยู่ได้มากขึ้นได้อย่างไรหรือจะเรียกได้ว่าเป็นสมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (หนึ่งในสมรรถนะที่สำคัญ จาก CBE Thailand)

วันนี้ Starfish นำ 5 วิธีการสอนที่จะฝึกให้ผู้เรียนเป็นผู้เผชิญโลกแห่งความเป็นจริงได้ ดังนี้

1)นำข่าวมาเป็นประเด็นการเรียนรู้ : การให้นักเรียนนำข่าวที่สนใจหรือข่าวที่เป็นน่าจับตามองในปัจจุบันมาเรียนรู้กันสั้นๆในช่วง Homeroom หรือจะเป็นในวิชาสังคม วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ก็เป็นสิ่งที่ทำได้โดยการที่ครูนำประเด็นในข่าวที่นักเรียนนำมาตั้งเป็นประเด็นการเรียนรู้ และเชื่อมโยงให้เข้ากับวิชาที่เรียน เช่น มีมิจฉาชีพหลอกเงินประชาชนให้ทำธุรกรรมทางการเงินให้มีผู้เสียหายสูญเสียเงินหลายล้านบาทครูก็สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์กับนักเรียนได้ว่าใครหรือว่าคนรอบตัวเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างไหม / ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดความเสียหายต่อใครบ้าง/ แล้วถ้าจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองหรือคนรอบตัวเรามีวิธีการอย่างไรบ้างเพื่อเป็นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการเสพสื่ออย่างมีวิจารณญาณ

2)เชิญวิทยากรภายนอกเข้ามาให้ความรู้ : หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่เชื่อมโยงนักเรียนเข้ากับประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง คือ การเชิญวิทยากรภายนอกเข้ามาในห้องเรียนเพราะวิทยากรภายนอกมีความรู้มากมายและให้ข้อมูลเชิงลึกแก่นักเรียนในหัวข้อเฉพาะเจาะจงได้ดีกว่าหนังสือเรียน อีกทั้ง วิทยากรยังสามารถให้คำตอบได้ดีว่า“ทำไมนักเรียนต้องเรียนวิชานี้” เช่น ช่างไฟฟ้า ที่จะสามารถอธิบายให้นักเรียนได้ว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่จำเป็นเป็นต้น เพราะฉะนั้นนักเรียนจะเรียนรู้ได้มากมายจากผู้มีประสบการณ์ตรงนอกจากนี้วิทยากรยังสามารถเป็นแบบอย่างความสำเร็จให้แก่นักเรียนเพื่อให้แรงบันดาลใจแก่นักเรียนในการเรียนได้

3)พาเรียนรู้นอกห้องเรียน : ให้นักเรียนได้สัมผัสและสังเกตโลกรอบตัวด้วยการพาออกไปนอกห้องเรียนซึ่งสามารถเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีได้เช่นกัน เช่น ทัศนศึกษาเสมือนจริงด้วย VR หรือ Google Earth ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าถึงสถานที่ต่างๆ ได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้น การพานักเรียนออกไปนอกห้องเรียนช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะสังเกตโลกผ่านสายตาของตนเอง

4)สร้างสถานการณ์เสมือนจริงในห้องเรียน : การสร้างสถานการณ์ในห้องเรียนเป็นวิธีการสอนที่ได้ผลอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้นักเรียนเห็นว่ามีสถานการณ์อะไรบ้างที่เกิดขึ้นจริงในชีวิต เช่น หากคุณครูกำลังสอนเรื่องกฎหมายลองให้นักเรียนจำลองสถานการณ์โดยแต่งตัวและสวมบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง สิ่งนี้จะช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจถึงความรู้สึกที่แท้จริงเมื่ออยู่ในห้องพิจารณาคดีและโดยการสวมบทบาทเป็นตัวละคร นักเรียนจะได้สัมผัสถึงบทบาทสถานการณ์และความรู้สึกที่ต้องเผชิญของบุคคลนั้นแต่อย่าลืมว่าหลังจากที่จำลองสถานการณ์เสร็จแล้วคุณครูจะต้องชวนนักเรียนทบทวนบทเรียนด้วยว่ารู้สึกอย่างไรและได้เรียนรู้อะไรบ้าง

5)เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แก้ปัญหาจริงในโรงเรียน : ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียนเกิดปัญหาขยะล้นโรงเรียนคุณครูอาจจะให้นักเรียนเริ่มสำรวจประเภทขยะที่พบเจอสำรวจถังขยะว่าเพียงพอหรือไม่และสำรวจพฤติกรรมการทิ้งขยะของเพื่อนในโรงเรียนและหลังจากนั้นเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาด้วยกันเป็นกลุ่ม ด้วยวิธีการนี้ นักเรียนจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาจะช่วยให้นักเรียนเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเองและไม่นิ่งนอนต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมซึ่งก็คือสมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (หนึ่งในสมรรถนะที่สำคัญ จาก CBE Thailand)

ดังนั้น การนำปัญหาจริงในโลกมาสู่ห้องเรียนเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการมอบประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนซึ่งทักษะเหล่านี้จะติดตัวนักเรียนไปตลอดเวลาขอให้คุณครูจำไว้ว่าเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนคือการสร้างประสบการณ์ที่จริงแท้แก่นักเรียนซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น

อ้างอิง

Bring the Real World into the Classroom as a Teaching Strategy

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญ การปฐมพยา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Starfish Academy

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Starfish Academy
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

สารพัดวิธีรับมือ และเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติ

ความแปรปรวน ของสภาพอากาศโลกและภาวะโลกร้อน ส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งที่มีความรุนแรงขึ้น จึงมีความจำเ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
สารพัดวิธีรับมือ และเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติ
Starfish Academy

สารพัดวิธีรับมือ และเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติ

Starfish Academy
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

ทุกวันนี้การใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับดาบสองคม ที่ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆ เสมอไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แล้วว่าจะเลือกข้อมูลด้านไหน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์
Starfish Academy

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

Starfish Academy
1245 ผู้เรียน
การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

เรียนสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้อมูลแล้วไม่ตกงานจริงไหม

การวางแผนการเรียนในสมัยนี้ต้องดูว่าเรียนจบออกมาแล้วจะมีงานทำหรือไม่นั้นคือประเด็นสำคัญคอร์สนี้จะมาแนะนำสาขาวิทยาศาสตร์เทค ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เรียนสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้อมูลแล้วไม่ตกงานจริงไหม
Starfish Academy

เรียนสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้อมูลแล้วไม่ตกงานจริงไหม

Starfish Academy

Related Videos

ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
31:53
Starfish Academy

ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร

Starfish Academy
271 views • 11 เดือนที่แล้ว
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
"แก้ปัญหา ริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ คิดค้นและปรับเปลี่ยนวิธีการ" ตามเกณฑ์ วPA
01:16:37

"แก้ปัญหา ริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ คิดค้นและปรับเปลี่ยนวิธีการ" ตามเกณฑ์ วPA

68 views • 5 วันที่แล้ว
"แก้ปัญหา ริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ คิดค้นและปรับเปลี่ยนวิธีการ" ตามเกณฑ์ วPA
Starfish Future Labz Celebration
04:16
Starfish Future Labz

Starfish Future Labz Celebration

Starfish Future Labz
84 views • 8 เดือนที่แล้ว
Starfish Future Labz Celebration
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
01:10:44
Starfish Academy

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA

Starfish Academy
293 views • 3 เดือนที่แล้ว
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA