สารพัดวิธีรับมือ และเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติ

สารพัดวิธีรับมือ และเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติ

ความแปรปรวน ของสภาพอากาศโลกและภาวะโลกร้อน ส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งที่มีความรุนแรงขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับภัยธรรมติใกล้ตัวเพื่อเตรียมพร้อมและรับมือเมื่อเกิดภัยและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น

รายละเอียดคอร์ส

ภัยธรรมชาติ คือเหตุการณ์หรือปรากกฎการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว, แผ่นดินถล่ม,น้ำท่วม, ไฟป่า ฯลฯ ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นขยายเป็นวงกว้างสร้างความเสียหายให้กับคนจำนวนมากจนกลายเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ

Learning Outcomes

ภัยธรรมชาติและสาเหตุความรุนแรงของภัยธรรมชาติ

8 ภัยธรรมชาติไกล้ตัวที่ต้องรู้

3 วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดภัย น้ำท่วม, ดินถล่ม พายุฤดูร้อน,ฝนทิ้งช่วง และไฟป่า

วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ ฝุ่น PM.2.5 , แผ่นดินไหวและภัยสึนามิ

4 บทเรียน

ภัยธรรมชาติและสาเหตุความรุนแรงของภัยธรรมชาติ

ภัยธรรมชาติและสาเหตุความรุนแรงของภัยธรรมชาติ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
8 ภัยธรรมชาติใกล้ตัวที่ต้องรู้

8 ภัยธรรมชาติใกล้ตัวที่ต้องรู้

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดภัย น้ำท่วม, ดินถล่ม พายุฤดูร้อน,ฝนทิ้งช่วง และไฟป่า

วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดภัย น้ำท่วม, ดินถล่ม พายุฤดูร้อน,ฝนทิ้งช่วง และไฟป่า

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ ฝุ่น PM.2.5 , แผ่นดินไหวและภัยสึนามิ

วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ ฝุ่น PM.2.5 , แผ่นดินไหวและภัยสึนามิ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Starfish Academy

Starfish Academy

284 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
09.05.23

Level

basic

Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน เหรียญจากบัญชีของคุณ