5 ทักษะอาชีพสำคัญสำหรับ'เกษตรกรยุคใหม่' งานในไร่ใครว่าต้องอยู่ในรูปแบบเดิมๆ

Starfish Academy
Starfish Academy 23131 views • 10 เดือนที่แล้ว
5 ทักษะอาชีพสำคัญสำหรับ'เกษตรกรยุคใหม่' งานในไร่ใครว่าต้องอยู่ในรูปแบบเดิมๆ

สำหรับเด็กๆ รวมถึงวัยผู้ใหญ่อย่างเราๆ หลายๆ คน นอกเหนือจากอาชีพใหม่ๆ ที่น่าสนใจแล้ว ปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในอาชีพที่ยังคงเป็นที่น่าสนใจ เป็นอาชีพในฝัน และเอาเข้าจริงๆ ในปัจจุบันก็มีความคูลไม่แพ้อาชีพอื่นๆ ก็คืออาชีพ เกษตรกร นั่นเองค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการเกษตรในรูปแบบที่อยู่ในไร่ ในพื้นที่ใหญ่ๆ แบบดั้งเดิมหรือในแบบใหม่ๆ ปัจจุบัน การเกษตรก็ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปมาก เกษตรกรยุคใหม่มีความคิดสร้างสรรค์ มีการปรับเปลี่ยน ดัดแปลง พัฒนาการเกษตรของตนเองไปได้อย่างน่าสนใจและงดงามอย่างมาก และหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญก็คือการมี ทักษะอาชีพ

ทางการเกษตร ที่ใช่ ทั้งทักษะที่เคยมีมาตั้งแต่อดีตรวมถึงทักษะใหม่ๆ แต่ทักษะที่ใช่ที่ว่า ที่สำคัญสำหรับเกษตรกรยุคใหม่มีอะไรกันบ้าง? วันนี้ Starfish Labz อัปเดตทักษะสำคัญๆ ฉบับ ‘Key Skills’ มาให้เกษตรกรยุคใหม่กันแล้วค่ะ

5 ทักษะอาชีพสำคัญสำหรับ 'เกษตรกรยุคใหม่' งานในไร่ ใครว่าต้องอยู่ในรูปแบบเดิมๆ 

1.ทักษะทางด้านการเกษตร

ขึ้นชื่อว่าเกษตรกรแน่นอนว่าทักษะแรกที่มีความสำคัญก็คือทักษะทางด้านการเกษตรโดยตรง หรือทักษะในการดูแลพืชสวน พืชไร่ ความเข้าใจในการปลูกหรือผลิตพืชผลชนิดต่างๆ ที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างแตกต่างกัน เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะในรูปของการผลิตขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่คือเกษตรกรที่มีใจรักในการเกษตร มีความปรารถนาที่จะเรียนรู้ อยากมีความเชี่ยวชาญ และพร้อมที่จะฝึกฝน ลงมือทำ ลองผิดลองถูกกับพืชผลของตัวเองนั่นเองค่ะ เปิดรับต่อการเรียนรู้จากคนอื่น แต่ที่สำคัญคือการนำมาปฏิบัติจนกลายเป็นความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะของตนเอง สามารถสร้างผลิตผลที่มีคุณค่า มีความโดดเด่นและมีคุณภาพเป็น Brand เฉพาะของตนเองได้

2.ทักษะทางด้านการจัดการ

การทำงานในทุกสายล้วนต้องมีการจัดการที่ดี และการเกษตรก็เช่นกัน เกษตรยุคใหม่ที่ปรารถนาใส่ใจไม่เพียงแค่เรื่องของการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญผลิตผล แต่ยังรวมถึงทักษะการจัดการทางการเกษตรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องง่ายๆ อย่างการจัดการกระบวนการ การดูเรื่องเวลา เอกสาร และด้านอื่นต่างๆ ที่ต้องอาศัยทักษะการจัดการ เป็นต้น การจัดการดังกล่าวนี้ยังรวมถึงทักษะการวางแผน การแก้ไขปัญหา หรือทักษะเชิงปฏิบัติการต่างๆ ที่นอกเหนือจากงานในไร่หรือการลงมือผลิต ซึ่งดูเผินๆ อาจไม่เกี่ยวกัน แต่ความจริงแล้วถือว่าเป็นสองส่วนที่มาควบคู่กันเลยทีเดียวค่ะ จะลงมือปลูกสิ่งหนึ่งทั้งที่ นอกเหนือจากทักษะการปลูก ก็ต้องมีทักษะการวางแผน การจัดการสิ่งต่างๆ ให้การปลูกเป็นไปได้อย่างหวัง เมื่อปลูกแล้วอย่างไรต่อ เก็บเกี่ยวเมื่อไหร่ เก็บเกี่ยวอย่างไร เก็บผลผลิตไว้ที่ไหน สิ่งเหล่านี้คือทักษะในกลุ่มที่สองนี่เอง

3.ทักษะทางด้านบริหารและจัดการองค์กร

รายงานจาก World Economic Forum ในปี 2021 กล่าวว่าเกษตรกรในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงแค่เกษตรกรแล้ว แต่พวกเขายังเป็นผู้บริหาร

“ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา มีการควบร่วมกิจการทางเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากเดิมที่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ปัจจุบัน กิจการทางเกษตรกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ บทบาทของเกษตรกรเปลี่ยนไปเป็นผู้บริหารจัดการ . . . มีการใช้เวลาในไร่น้อยลงและเปลี่ยนมาบริหารจัดการมากขึ้น” การเปลี่ยนแปลงในแง่นี้มักเกิดกับธุรกิจทางการเกษตรขนาดใหญ่ แต่แน่นอนว่าในระดับเล็กๆ เอง เกษตรกรที่เป็นเจ้าของกิจการก็สามารถผันตัวเองไปเป็นผู้บริหารได้เช่นกัน มีการปรับเปลี่ยน ขยับขยายองค์กร หัวใจสำคัญของทักษะนี้จริงๆ แล้วไม่ใช่เรื่องของการเป็นธุรกิจที่ใหญ่ที่สุด แต่คือการเปลี่ยนผัน พัฒนาบทบาทของตัวเองให้มีความยืดหยุ่นและตอบโจทย์กับความต้องการในการทำงานของตนเองได้กว่าเดิม เกษตรกรยุคใหม่อาจไม่จำเป็นต้องเป็นเกษตรกรสายลุยอย่างเดียวอย่างเดิม แต่ยังสามารถเป็นสายผู้เชี่ยวชาญ เรียนรู้ ฝึกฝนและส่งต่อความรู้ของตนเองให้กับสมาชิกคนอื่นๆ ในการผลิตต่อไป

4.ทักษะการสื่อสารและความสัมพันธ์

ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรกิจการขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ทักษะอาชีพการสื่อสารก็ล้วนเป็นสิ่งสำคัญ และอีกหนึ่งทักษะจึงคือเรื่องของการสื่อสารและความสัมพันธ์นั่นเองค่ะ ยิ่งกิจการมีสมาชิกหลายคน ก็ยิ่งต้องมีทักษะการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และโดยเฉพาะเกษตรกรที่มีบทบาทเป็นผู้บริหาร ทักษะการสื่อสารก็ยิ่งสำคัญอย่างยิ่ง อย่างไรก็ดี ในแง่นี้ ทักษะการสื่อสารก็ยังรวมถึงการเจรจา การต่อรองสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก สำหรับเกษตรกรยุคใหม่ สายลุยคนเดียวอีกด้วย

5.ทักษะการเรียนรู้และเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ

การเรียนรู้ถือเป็นสิ่งสำคัญมาก และสำหรับการทำเกษตรในปัจจุบัน ทักษะอาชีพอย่างการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สำคัญไม่เพียงแค่ในเรื่องของการสะสมทักษะหรือความเชี่ยวชาญ แต่ยังช่วยเปิดประตูไอเดีย แนวคิด ความคิดสร้างสรรค์ให้เราอีกด้วยค่ะ ตัวอย่างการทำเกษตรกรในยุคปัจจุบันที่น่าสนใจ เช่น การปลูกผักในกะละมัง, การปลูกผักภายในบ้าน, การจำหน่ายออนไลน์ รวมถึงโมเดลอื่นๆ มากมายที่ไม่ใช่แค่แปลกใหม่ น่าสนใจแต่สามารถนำมาใช้งานได้จริงๆ

นอกเหนือจากแนวคิดความรู้ อีกหนึ่งสิ่งสำคัญแน่นอนว่ายังรวมถึงการเปิดรับต่อนวัตกรรมเกษตรกรสมัยใหม่ เทคโนโลยี เครื่องมือทั้งในรูปของเครื่องมือทางดิจิทัล ออนไลน์และเครื่องกล เครื่องมือทางกายภาพ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอีกปัจจัยสำคัญสู่การทำเกษตรที่ดี ยิ่งเกษตรกรชื่นชอบการเรียนรู้ มีทักษะดีๆ มากแค่ไหน ก็ยิ่งช่วยให้มีทรัพยากรในมือมากยิ่งขึ้น สามารถหยิบจับความรู้ต่างๆ มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ ผลิตผลทางการเกษตรของตนเองได้อย่างโดดเด่น

กล่าวได้ว่าการเป็นเกษตรในยุคใหม่เป็นเกษตรกรที่ต้องอาศัยการเรียนรู้ มีหัวใจของการพัฒนา ปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง และเปิดรับต่อทักษะอาชีพใหม่ๆ ของตนเองเลยทีเดียว พื้นที่ของการเกษตรไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่งานในไร่หรือในโลกทางกายภาพอีกต่อไป แต่ยังรวมถึงแง่มุมและจุดอื่นๆ อีกมากมายที่รอให้เกษตรกรเรียนรู้และสร้างผลิตผลที่มีคุณค่า มีคุณภาพ สำหรับผู้บริโภคนั่นเอง

อ้างอิง:

●    Farmer Skills: Definition and Examples | Indeed.com

●    What Skills Do Modern Farm Managers Need to Have?

●    Modern farming is as much about data as digging. Here are 3 emerging agricultural skills | World Economic Forum

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
1636 ผู้เรียน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญ การปฐมพยา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Starfish Academy

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Starfish Academy
1079 ผู้เรียน
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

ทุกวันนี้การใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับดาบสองคม ที่ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆ เสมอไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แล้วว่าจะเลือกข้อมูลด้านไหน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์
Starfish Academy

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

Starfish Academy
1712 ผู้เรียน

Related Videos

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
55997 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6975 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
EP:3 Chef’s Table Eat & EDUCATE โลกเปลี่ยน อาชีพเปลี่ยน เตรียมอาชีพให้เด็กยังไงในอนาคต
30:01
Starfish Labz

EP:3 Chef’s Table Eat & EDUCATE โลกเปลี่ยน อาชีพเปลี่ยน เตรียมอาชีพให้เด็กยังไงในอนาคต

Starfish Labz
763 views • 10 เดือนที่แล้ว
EP:3 Chef’s Table Eat & EDUCATE โลกเปลี่ยน อาชีพเปลี่ยน เตรียมอาชีพให้เด็กยังไงในอนาคต
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
24:40
Starfish Academy

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต

Starfish Academy
1106 views • 2 ปีที่แล้ว
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต