อยากเป็นนักศึกษาครู ต้องเตรียมตัวอย่างไร

อยากเป็นนักศึกษาครู ต้องเตรียมตัวอย่างไร

รู้จักวิธีการเลือกแผนการเรียน ม.ปลาย วิชาที่ต้องสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครูการจัดเตรียมแฟ้มสะสมผลงานสำหรับเรียนสายครูการเลือกสาขาคณะและมหาวิทยาลัย

รายละเอียดคอร์ส

เรียนรู้เกี่ยวกับเตรียมตัวเพื่อที่จะเรียนต่อในสายอาชีพครูโดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต้องเรียนสายไหนการเก็บผลงานเพื่อทำแฟ้มสะสมผลงาน และเตรียมสอบในรายวิชาที่เกี่ยวข้องหาความรู้เพิ่มเติมมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสายครูในประเทศไทยและสิ่งที่สำคัญคือ ทักษะที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนการเป็นนักศึกษาครู 


Learning Outcomes

อยากเป็นครูช่วง ม.ปลายต้องเรียนสายไหน

การเก็บผลงาน และเตรียมตัวสอบ

มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสายครู

ทักษะที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนการเป็นนักศึกษาครู

4 บทเรียน

อยากเป็นครูช่วง ม.ปลายต้องเรียนสายไหน

อยากเป็นครูช่วง ม.ปลายต้องเรียนสายไหน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การเก็บผลงานและเตรียมตัวสอบ

การเก็บผลงานและเตรียมตัวสอบ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสายครู

มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสายครู

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ทักษะที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนการเป็นนักศึกษาครู

ทักษะที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนการเป็นนักศึกษาครู

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Starfish Academy

Starfish Academy

281 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
30.10.23

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน เหรียญจากบัญชีของคุณ