ชวนตั้งเป้าหมายแบบผู้บริหารยุคใหม่เพื่อสร้างโรงเรียนแห่งการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy 555 views • 4 เดือนที่แล้ว
ชวนตั้งเป้าหมายแบบผู้บริหารยุคใหม่เพื่อสร้างโรงเรียนแห่งการเรียนรู้

ในทุกๆ ปีการศึกษา บทบาทหนึ่งที่สำคัญสำหรับผู้บริหารโรงเรียน คือ การตั้งเป้าหมาย (Set goal) เพราะการตั้งเป้าหมายที่ดีจะช่วยให้ครูมีทิศทางการในพัฒนาห้องเรียนตัวเองอย่างชัดเจน และเกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพต่อนักเรียน

เป้าหมายที่ดีนั้นเป็นอย่างไร ? ตามหลักการของ SMART GOAL คือ เป้าหมายจะต้องเป็นสิ่งชี้เฉพาะ (Specific) วัดได้ (Measurable) เป็นไปได้ สมเหตุสมผล (Achievable) สอดคล้องกับเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการระยะยาว (Relevant) และ มีระยะเวลาจำกัด (Time-based)

ขอยกตัวอย่าง เป้าหมายของผู้บริหารจากบทความ Principals Set Goals for New school Year จาก Education World website ผู้บริหาร Deborah Harbin ได้ตั้งเป้าหมายของเธอไว้ว่า “อยากจะเข้าไปสังเกตห้องเรียนให้มากขึ้น และพูดคุยกับคุณครูเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอนอย่างมืออาชีพ เพราะเธอคิดว่า งานที่แท้จริงของโรงเรียนเกิดขึ้นในห้องเรียน ถ้าเธออยากที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในโรงเรียน จะต้องเริ่มต้นจากห้องเรียน” Deborah กล่าว

ดังนั้น วันนี้เราลองมาดูกันว่า ผู้บริหารควรจะต้องตั้งเป้าหมายอะไรบ้าง เพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง

1.เป้าหมายในการกระตุ้น เสริมแรง สร้างแรงบันดาลใจให้คุณครู ยกตัวอย่างเช่น ผู้บริหารควรสื่อสารถึงคุณค่าร่วมของวัฒนธรรมในโรงเรียน เช่น อะไรที่ทำแล้วดีต่อทุกคน อะไรที่ไม่ควรเกิดขึ้น เป็นต้น

2.เป้าหมายในการสร้างบรรยากาศของการเป็นทีมเดียวกัน เพราะการสร้างบรรยากาศของความเป็นทีม จะเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับบุคลากรที่เพิ่งบรรจุเข้ามาได้เปิดใจเรียนรู้ และสุดท้ายจะนำไปสู่การช่วยเหลือกันในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการเป็นบัดดี้สังเกตชั้นเรียนร่วมกัน เป็นต้น

3.เป้าหมายในการสร้างบรรยากาศที่ตื่นตัวในการเรียนรู้  Chris Madlena ผู้บริหารโรงเรียน Life Christian School and Academy in Tacoma, รัฐวอชิงตัน กล่าวว่า "ฉันหวังว่าจะสร้างความตื่นเต้นในการเรียนรู้ในหมู่นักเรียนของเรามากขึ้น โดยสร้างความกระตือรือร้นในการสอนให้กับครูของเรามากขึ้น และแสดงให้นักเรียนเห็นถึงรางวัลของการที่เรากระตือรือร้นต่อการเรียนรู้ เพราะเมื่อครูตระหนักว่าพวกเขาได้รับความเคารพในตัวตนและสิ่งที่พวกเขาทำ สิ่งนั้นก็จะส่งผลไปยังห้องเรียนและรวมถึงนักเรียนด้วย นั่นทำให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้นเมื่ออยู่ที่โรงเรียน"

4.เป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นไปที่เป้าหมายของโรงเรียนเป็นหลัก หลักสูตรเป็นสิ่งที่จะต้องนำมาปรับปรุงและพัฒนาได้ตามเป้าหมายของปีนั้นๆ เพราะบริบทของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผู้บริหารที่ดีต้องเข้าใจว่าโรงเรียนไม่สามารถยึดหลักสูตรเดิมได้ตลอดเวลา

5.เป้าหมายในการพัฒนาวิชาชีพบุคลากรในโรงเรียน เมื่อโรงเรียนมีเป้าหมายและหลักสูตรแล้ว สิ่งต่อไปที่ผู้บริหารจะต้องคิดถึง นั่นก็คือการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีทักษะสอดคล้องไปกับเป้าหมาย และหลักสูตร ดังนั้นบทบาทของผู้บริหารก็คือต้องสนับสนุนแผนการดำเนินการ สนับสนุนสื่อ ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาวิชาชีพของตนเองได้

6.เป้าหมายในการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง เพื่อช่วยกันติดตามและให้คำปรึกษา

 และนี่คือ 6 ประเด็นเป้าหมายที่ Starfish Labz ได้นำเสนอให้แก่ผู้บริหารยุคใหม่ทุกท่านสามารถนำไปเป็นทิศทาง เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ได้

อ้างอิง

Principals Set Goals for New School Year : https://shorturl.at/uJV08

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ

เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ ประกอบไปด้วย แอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน คือ Top Worksheets ,Canva ,Book Creator แล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ

Starfish Academy
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3

การที่เด็กอารมณ์ดี มีความร่าเริงแจ่มใสจะมีผลต่อพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น สมอง จิตใจ และร่างกาย แต่หากอารมณ์ไม่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3
Starfish Academy

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3

Starfish Academy
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.4-6

เด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จะอยู่ในช่วงวัยที่เริ่มเรียนรู้จักพัฒนาตนเอง สนใจความรู้สึกตนเองและผู้อื่น เริ่มให้ความสนใจเพศตร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.4-6
Starfish Academy

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.4-6

Starfish Academy
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านความสัมพันธ์ การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เทคนิคการช่วยเหลือผู้เรียน

การช่วยเหลือผู้เรียนสำคัญต่อการลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างครูกับผู้ปกครอง

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เทคนิคการช่วยเหลือผู้เรียน
Starfish Academy

Micro Learning - เทคนิคการช่วยเหลือผู้เรียน

Starfish Academy

Related Videos

Starfish Future Labz Celebration
04:16
Starfish Future Labz

Starfish Future Labz Celebration

Starfish Future Labz
84 views • 8 เดือนที่แล้ว
Starfish Future Labz Celebration
เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA
01:28:12
Starfish Academy

เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA

Starfish Academy
94 views • 6 วันที่แล้ว
เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA
EP:2 Chef’s Table Eat & EDUCATE ทิศทางของครูไทย ไปยังไงกันต่อดี
30:00
Starfish Labz

EP:2 Chef’s Table Eat & EDUCATE ทิศทางของครูไทย ไปยังไงกันต่อดี

Starfish Labz
1179 views • 3 เดือนที่แล้ว
EP:2 Chef’s Table Eat & EDUCATE ทิศทางของครูไทย ไปยังไงกันต่อดี
3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
03:14
Starfish Academy

3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3

Starfish Academy
55 views • 1 ปีที่แล้ว
3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3