Starfish Class เครื่องมือช่วยครูบันทึกหลักฐานการเรียนรู้

Starfish Class เครื่องมือช่วยครูบันทึกหลักฐานการเรียนรู้

“การบันทึกหลักฐานการเรียนรู้” (Evidence) คือ การบันทึกเพื่อแสดงให้เห็นกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนรู้ทั้งในส่วนขององค์ความรู้ และการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งคำว่า “หลักฐานการเรียนรู้” สามารถหมายถึง ภาระงาน ลักษณะของชิ้นงาน หรือพฤติกรรมของผู้เรียนที่แสดงออกมา ซึ่งแสดงถึงพัฒนาการของผู้เรียนว่าสามารถทำได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์หรือไม่ และเพื่อเป็นเครื่องมือยืนยัน สร้างความมั่นใจให้กับครูว่านักเรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้จริงตามมาตรฐานดังกล่าว

การบันทึกหลักฐานการเรียนรู้นั้นจะต้องต่อเนื่อง จนจบกระบวนการเรียนรู้ที่จัดขึ้น อาจจะเป็นการบันทึกการเรียนรู้ตั้งแต่กลางคาบ จนกระทั่งท้ายคาบก็ทำได้ เพราะฉะนั้น การที่คุณครูจะเก็บเกี่ยวหลักฐาน หรือพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาที่นักเรียนกำลังทำกิจกรรมอยู่ คุณครูจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือที่จะช่วยให้ครูบันทึกเหตุการณ์นั้นได้ในทันที  และช่วยเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ เฉพาะรายบุคคล 

Starfish Class คือเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยคุณครูได้ เพราะ

  1. บันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนได้ทุกกิจกรรมในทันที ผ่านการถ่ายรูป และแนบรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ที่เป็นหลักฐานสำหรับการเรียนรู้ในคาบนั้น
  2. เขียนคอมเมนท์ หรือคำอธิบายประกอบหลักฐานการเรียนรู้เหล่านั้น เพื่อให้เห็นพัฒนาการที่ชัดเจนของนักเรียนมากขึ้น
  3. เปลี่ยนแปลงหลักฐาน หรือคำอธิบายได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
  4. ช่วยเก็บหลักฐานการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และหลากหลายทั้งรูปแบบ Excel, PDF
  5. ลดภาระงานเอกสารที่มากมาย 

นอกจากนี้รูปแบบการเก็บหลักฐานการเรียนรู้ของ Starfish Class เป็นการเก็บหลักฐานการเรียนรู้แบบสมรรถนะ (Competency-Based Approach) เนื่องจาก Starfish Class มีสมรรถนะ 9 สมรรถนะให้คุณครูเลือก และสามารถะบุระดับคะแนนของสมรรถนะได้อีกด้วย  ยกตัวอย่างเช่น ห้องเรียน A คุณครูตั้งเป้าหมายว่านักเรียนจะต้องเกิดสมรรถนะ “การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา” หลังจากนั้น คุณครูออกแบบกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ใช้สมรรถะดังกล่าว ดังนั้น เมื่อคุณครูสังเกตว่า นักเรียน B สามารถตั้งคำถามที่วิเคราะห์สถานการณ์ได้  (ระดับคะแนน 2)  ให้คุณครูกดบันทึกคะแนนสมรรถนะทันที และเลือกรูปแบบหลักฐานการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ ไฟล์วิดีโอ หรือชิ้นงานของนักเรียน เป็นต้น 

อีกทั้ง การที่คุณครูจะต้องเก็บหลักฐานการเรียนรู้ของนักเรียนรายบุคคล จะช่วยพัฒนาทักษะการสังเกต หรือการมีสายตาที่มองเห็นการเรียนรู้ของนักเรียนที่ละเอียดและคมชัดมากขึ้น จนกระทั่งคุณครูสามารถออกแบบการเรียนรู้ที่ยกระดับนักเรียนรายบุคคลได้อย่างแท้จริง คุณครูสามารถเข้าไปใช้งานฟรีได้ที่ www.starfishclass.com 

อ้างอิง: 

หลักฐานการเรียนรู้ http://ranong.nfe.go.th:8000/saidang/index.php/2012-11-28-07-29-24/9-2012-11-28-07-58-00/19-2012-12-02-17-52-33

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2476 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
6239 ผู้เรียน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6972 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา
06:20
Starfish Academy

ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา

Starfish Academy
553 views • 2 ปีที่แล้ว
ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
61 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
9469 views • 2 ปีที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)