พัฒนาการศึกษาที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ ด้วยนวัตกรรมจาก Starfish Education โดยโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กาญจนบุรี

Starfish Academy
Starfish Academy 825 views • 4 เดือนที่แล้ว
พัฒนาการศึกษาที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ ด้วยนวัตกรรมจาก Starfish Education โดยโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กาญจนบุรี

Starfish Education มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ผ่านการนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา ได้แก่ Starfish Labz แพลตฟอร์มแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สำหรับบุคลากรครูนักเรียน และผู้ปกครอง, Starfish Class แอปพลิเคชั่นการประเมินผลสมรรถนะ, Starfish Portfolio Feature แฟ้มสะสมผลงานสำเร็จรูป มีเทมแพลตให้เลือกหลากหลายใช้ได้ฟรี ซึ่งทั้ง 3 นวัตกรรมได้ถูกออกแบบมาส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นของทุกคน และเป็นนักเรียนรู้ (Active Learner) ที่ก้าวทันโลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งไม่ได้จำกัดการเรียนรู้อยู่ในเฉพาะแต่ห้องเรียนเท่านั้น แต่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา 

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กาญจนบุรี มีผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์ที่ตรงกันกับ Starfish Eduation ณ จุดนี้ คือมีความต้องการส่งเสริมให้เกิดการเรียนเรียนรู้ที่เท่าเทียมกันสำหรับเด็กทุกคน “มองว่านวัตกรรม Starfish Education มันตอบโจทย์ในเรื่องที่ทุกคนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ทุกที่ ยกตัวอย่างเช่น เด็กของเราที่มีความจำเป็นที่บางครั้งมาเรียนไม่ได้ ต้องรับผิดชอบทั้งครอบครัว แต่เขาอยากเรียนหนังสือ เพราะฉะนั้นเด็กได้เรียนโครงการนี้ ครูเอา Starfishไปใช้มันจะส่งเสริมให้การศึกษาที่ดีมาก เราไม่ได้มีความแตกต่าง เราอยู่ในป่าในดอยในเมืองในกรุงเทพฯ ทุกคนเท่ากันหมด เรามีเวลาตอนไหน เราก็เรียนรู้ตอนนั้นได้ นั่นคือสิ่งที่ตอบโจทย์กับข้อจำกัดในชีวิตของคนหลายๆคน ครูก็ได้รับการพัฒนา นักเรียนก็ได้รับการพัฒนาด้วย เด็กมีความอยากรู้อยากเห็นแต่บางทีในห้องเรียนมันไม่ตอบโจทย์ แต่เขาสามารถเรียนรู้จาก Starfish Labzได้ โดยที่ไม่ต้องไปจ้างไปเรียนที่ไหน

ยิ่งไปกว่านั้นนวัตกรรมของ Starfish ก็ตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน เช่น Starfish Labz ตอบโจทย์ที่ว่าครูหรือนักเรียนอยากเรียนรู้อะไร หรืออยากพัฒนาอะไรก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเป็นปัญหาชีวิต เรื่องวิชาการ เรื่องคุณธรรม การดูแลตัวเองและผู้อื่น ก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ หมายความว่ามันเปิดโอกาสให้กับครูและเด็ก ส่วน Starfish Class ก็ช่วยให้ครูสามารถไปจัดการบริหารห้องเรียนได้ ติดตามปัญหาเด็กรายคนได้ เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนมีเป้าหมายได้เรียนรู้กับ Starfish เด็กจะได้โอกาสและก็สิ่งที่ดีในการศึกษา จนนำไปต่อยอดกับอาชีพในอนาคต” 

ในส่วนของคุณครูนั้นมองว่าหลังจากได้นำนวัตกรรมจาก Starfish Education มาใช้ก็ได้เห็นผลที่เกิดขึ้นกับห้องเรียนและนักเรียน ยกตัวอย่างเช่น การเข้าไปเรียนคอร์ส Design Thinking ใน Starfish Labz “ครูเองก็ต้องมีเป้าหมายว่าจะต้องสอนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพในห้องเรียน นักเรียนเอง เวลาเรียน เขาก็ต้องตั้งเป้าหมายว่าเขาควรจะได้จากการเรียนการสอนและเขาควรจะตั้งเป้าหมายกับตัวเองว่าเขาจะเรียนรู้ได้อย่างไร ครูเองก็ต้องใช้ Starfish Labz มาช่วย ซึ่งคุณครูอีกท่านได้ทำหน้าที่เป็นการสอนของวิชาไอเอสก็เป็นรายวิชาที่เกี่ยวกับการสืบค้น ให้นักเรียนศึกษาสืบค้นด้วยตัวเอง ซึ่งแนวทางการสอนคือทำอย่างไรก็ได้ให้นักเรียนได้นวัตกรรม ซึ่งถ้าครูไม่มีแนวหรือไม่มีตัวอย่างก็จะจะมองภาพไม่ออกเลยว่าเราจะต้องดึงกระบวนการหรือศักยภาพของนักเรียนอย่างไร คุณครูก็เลยเข้าไปเรียนใน Sarfish Labz แล้วเข้าไปเจอในบทความของคุณครูท่านหนึ่งที่เขาสอนวิชาไอเอส ด้วยกระบวนการ Design Thinking ซึ่งก็ไปสืบค้นว่ามันคืออะไร ประกอบกับว่าเคยผ่านการอบรมมาแล้ว แต่ไม่เคยผ่านการเจาะว่าต้องใช้ยังไง ก็เลยเอามาประยุกต์ใช้ เอา Design Thinking มาใช้ในการเรียนการสอนแบบจริงๆ ปรากฏว่าเป็นรูปแบบการสอนใหม่ คือ นักเรียนได้เปิดกว้างทางความคิดมากขึ้น กล้าคิดนอกกรอบ จากเมื่อก่อนที่เขาเรียนโครงงานและเขารู้สึกว่ายาก มันคืออะไรวิชาที่หนักที่มีภาระงานเยอะ แต่พอเราใช้กระบวนการนี้ไปเขาก็จะรู้สึกว่างานมันไม่ได้เยอะอย่างที่คิด แล้วเขาก็จะสามารถมีความคิดสร้างสรรค์โดยที่เขาไม่ต้องกลัวถูกหรือกลัวผิด” 

และในส่วนของ Starfish Class เว็ปไซต์และแอปพลิเคชั่นที่ช่วยคุณครูประเมินสมรรถนะนั้น หลังจากได้ทดลองใช้แล้ว คุณครูก็สะท้อนว่า “คุณครูก็ใช้ starfish Class เข้าร่วมด้วย มันคือแบบประเมินสมรรถนะ ที่คุณครูได้ใช้เนื่องจากว่าคุณครูของเราอยู่ในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาอยู่แล้ว ประกอบกับว่าใช้หลักสูตรของฐานสมรรถนะ ซึ่งเรายังไม่มีเครื่องมือวัดประเมินทักษะในแบบที่มี Rubric Score ชัดเจน แต่ในตัว starfish Class นั้นจะมี Rubric Score ที่เป็นพฤติกรรม เพื่อเป็นแนวทางเองให้เราว่า นักเรียนจะเกิดทักษะได้ เขาจะแสดงพฤติกรรมอะไรบ้าง ซึ่งมันก็คือการประเมินการสภาพจริงและมีการแสดงผลเป็น Spider web เลย ผลการแสดงข้อมูลนี้ นักเรียน ครูและปกครองเองก็เห็นด้วย ซึ่งสามารถแชร์กันได้ ครูจะรู้เลยว่านักเรียนคนไหนที่ขาดอะไรแล้วควรเสริมอะไร หรือเด็กคนไหนเด่นอะไรแล้วควรพัฒนาอะไรให้เด่นยิ่งขึ้นไปอีก แล้วที่สำคัญการทำงานเราเน้นเป็นทีม เป็นกลุ่ม Starfish Class จึงสะดวกต่อครู แล้วคุณครูก็สามารถถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานและเราก็เพิ่มไปที่ comment ได้เลย ซึ่งทำให้มีหลักฐานว่าเด็กคนนี้ได้คะแนนตรงนี้เท่าไหร่ การประเมินลักษณะเป็นแบบนี้ทำให้นักเรียนมาร่วมประเมินกันเองได้ด้วย นอกจากนี้งานเอกสารก็จะหายไปไหน คุณครูก็ไม่ต้องตรวจเอกสาร แค่มี iPad หรือโทรศัพท์ ก็ใช้ได้เลยเวลาประเมินนักเรียนก็สะดวกประเมินกลุ่มก็ได้ทีเดียวเลย” 

ในส่วนของนักเรียนที่เป็นผู้ร่วมประเมินตนเอง ก็ได้สะท้อนเลยว่า “หนูได้รู้เกี่ยวกับจุดเด่น จุดด้อยของตัวเองค่ะ เช่นจุดเด่นหนูมีความคิดสร้างสรรค์ เพราะหนูสามารถทำโปรแกรมหรือถ่ายคลิปวีดีโอได้มีความน่าสนใจและดึงดูดว่าของคนอื่น ส่วนด้านจุดด้อย คือหนูจะตื่นเต้นในการนำเสนอ ผลการประเมินใน Spider Web ก็จะแสดงออกมาเลยว่ามีทักษะการสื่อสารอยู่ในคะแนนที่ต่ำ เลยทำให้หนูรู้จุดที่จะต้องพัฒนาตัวเองต่อไป” 

จะเห็นได้ว่านวัตกรรมของ Starfish สามารถตอบโจทย์ผู้บริหารและครูได้หลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นมุมมองของการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกคน มุมมองของพัฒนาไอเดียการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ มุมมองของการประเมินแบบ 360 องศาที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้ อย่างที่บุคลากรของโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงได้สะท้อนสุดท้ายว่า “นวัตกรรมของ Starfish ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นที่สามารถพัฒนาและยกระดับการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างเท่าเทียมกัน และที่สำคัญเป็นวัตกรรมที่สามารถพัฒนาการศึกษาในปัจจุบันได้ เพราะการเรียนรู้ในปัจจุบัน มันไม่ได้จำเป็นจะต้องเรียนในชั้นเรียน ในห้องเรียนอย่างเดียว Stafish Labz ตอบโจทย์การเรียนรู้ในยุคใหม่ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างคลอบคลุมทั้งครู นักเรียนและทั้งผู้ปกครอง รู้สึกขอบคุณที่ได้สร้างเครื่องมือที่จะตอบวิถีชีวิตยุคใหม่ในเรื่องของการเรียนรู้ได้ทุกที่ และทุกเวลา” 

รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์

1.นางสาวแสงอรุณ ประสพกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

2.นางวาสนา ศรีคำอ้าย รองผู้อำนวยการโรงเรียน

3.นางสาววรัญญา ธัญญาผล คุณครู

4.นางสาวชณิลดา วงศ์ธร นักเรียน

5.นางสาวพัชราภรณ์ แซ่อึ้ง นักเรียน 

6.นางสาวชินิภรณ์ สระสรง นักเรียน 

7.นางสาวศศิประภา จันทร์โพธิ์ นักเรียน

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญ การปฐมพยา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Starfish Academy

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Starfish Academy
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
1211 ผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

ทุกวันนี้การใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับดาบสองคม ที่ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆ เสมอไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แล้วว่าจะเลือกข้อมูลด้านไหน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์
Starfish Academy

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

Starfish Academy
1151 ผู้เรียน

Related Videos

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
29369 views • 1 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
4960 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
TSQP Kick Off, Leader Workshop และ Teacher Workshop รุ่นที่ 1 และ 2 ต่อเนื่องปี 2564
05:03
Starfish Academy

TSQP Kick Off, Leader Workshop และ Teacher Workshop รุ่นที่ 1 และ 2 ต่อเนื่องปี 2564

Starfish Academy
44 views • 1 ปีที่แล้ว
TSQP Kick Off, Leader Workshop และ Teacher Workshop รุ่นที่ 1 และ 2 ต่อเนื่องปี 2564
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
204 views • 1 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version