สร้างคลิปการสอนอย่างมืออาชีพ ด้วย Canva

Starfish Academy
Starfish Academy 7951 views • 1 ปีที่แล้ว
สร้างคลิปการสอนอย่างมืออาชีพ ด้วย Canva

สื่อการสอนถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญต่อการจัดการเรียนรู้ ในการเป็นสื่อกลางระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันสื่อการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ จนก่อให้เกิดสื่อหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยเสริมการเรียนรู้ให้เนื้อหามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

Canva เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการสร้างสื่อนำเสนอได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานนำเสนอ โปสเตอร์ อินโฟกราฟิก งานวิดีโอ ซึ่งโปรแกรม Canva มาพร้อมกับ Template หรือภาพประกอบแบบสำเร็จรูป ที่สามารถเลือกปรับแต่งได้ โดยในเวอร์ชันฟรีสามารถใช้งานได้ในส่วนของการใช้งาน

ที่จำกัด

Canva for Education เป็นโปรแกรมเพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้งานในฟังก์ชั่นโปรได้ฟรี ในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และการสอนที่น่าสนใจ โดยมี Template การศึกษา ที่พร้อมใช้สำหรับทุกวิชา ทุกระดับชั้นในการสร้างบทเรียน สร้างชั้นเรียน แผนการสอน โครงการ และอื่น ๆ ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน และพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาพในพื้นที่ปลอดภัย

สร้างคลิปการสอนอย่างมืออาชีพ ด้วย Canva

ปัจจุบันเด็กเรียนรู้ผ่านสื่อ VDO ทำให้ครูต้องปรับรูปแบบการเรียน การสอน ตลอดจนเนื้อหาผ่านสื่อมากขึ้น เพื่อให้ตรงกับความต้องการ และผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น รวมถึงครูสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้ โดยสามารถสร้างคลิปการสอนง่าย ๆ จาก Canva ได้ ดังนี้

1. ลงชื่อเข้าใช้งานแอพลิเคชั่นได้ที่ www.canva.com

2.เลือกหัวข้อและขนาดของ วิดีโอ โดยทั่วไปจะกำหนดที่ขนาด 1920*1080 px 

3. เลือกแม่แบบ (Template) ให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาหรือรูปแบบที่ต้องการนำเสนอ

4. เพิ่ม ปรับ ตัดต่อองค์ประกอบในวิดีโอได้ ทั้งข้อความ รูปภาพ เพลง วิดีโอ และภาพเคลื่อนไหวได้ ทั้งนี้ สามารถอัพโหลดรูปภาพ เพลง วิดีโอ ที่มี อยู่แล้วได้อีกด้วย

5. การ Download และแชร์วิดีโอ หลังจากที่สร้างหรือออกแบบวิดีโอแล้ว สามารถดูตัวอย่างได้โดยคลิกที่ปุ่มเล่นในไทม์ไลน์ หรือคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลด เลือกประเภทไฟล์เป็นวิดีโอ MP4 และเลือกหน้าที่ต้องการได้ 

เห็นได้ว่า การใช้สื่อที่มีความทันสมัย ใช้งานง่าย มีส่วนช่วยกระตุ้นและเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได้ โดนเฉพาะแอปพลิเคชัน Canva ที่สามารถสร้างคลิปการสอนได้อย่างมืออาชีพ นอกจากนี้ ยังมี Template และองค์ประกอบที่พร้อมใช้งานอย่างหลากหลายตามความต้องการอีกด้วย ทั้งนี้ สามารถเรียนรู้การออกแบบตัดต่อวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ www.starfishLabz.com หัวข้อ “สร้างคลิปการสอนอย่างมืออาชีพ ด้วย Canva”

ครูปานทิพย์ ดอนขันไพรโรงเรียนวัดสระสี่มุม

เจ้าของช่อง Youtube “ครูมาย ครูปานทิพย์ ดอนขันไพร”

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

การติดตามเพื่อพัฒนา ประเมินความก้าวหน้า และสะท้อนผลที่เกิดขึ้นรวมกัน เป็นการกำหนดวิธีในการติดตามผลจากการจัดกิจกรรมการ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ
Starfish Academy

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ

เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ ประกอบไปด้วย แอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน คือ Top Worksheets ,Canva ,Book Creator แล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish แหล่งเครื่องมือช่วยครูในจัดการชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น Starfish Labz, Starfish Class แบบเว็บไซต์ และแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน
Starfish Academy

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy

Related Videos

TBN Teacher Hero นวัตกรรม ส่องหา(ทำ) ส่งต่อความรู้ภูมิปัญญา และสุขภาวะให้ชุมชน
25:06
Starfish Academy

TBN Teacher Hero นวัตกรรม ส่องหา(ทำ) ส่งต่อความรู้ภูมิปัญญา และสุขภาวะให้ชุมชน

Starfish Academy
162 views • 1 ปีที่แล้ว
TBN Teacher Hero นวัตกรรม ส่องหา(ทำ) ส่งต่อความรู้ภูมิปัญญา และสุขภาวะให้ชุมชน
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
327 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
9447 views • 1 ปีที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6969 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21