Hashtag การบริหารจัดการตนเอง

5 results

การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กออทิสติก เพื่อให้เป็นตัวช่วยในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กกลุ่มนี้

Starfish Academy
Starfish Academy
การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก
Starfish Academy

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

Starfish Academy
1149 ผู้เรียน
ดูแลตัวเองให้ Healthy สุขภาพดีด้วยวิธีง่ายๆ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

Balance ชีวิตเมื่อต้อง Work from Home

วิธีการแก้ปัญหาสำหรับคนที่เจอสถานการณ์ WFH การปรับสมดุลชีวิตโดยเริ่มจากวิเคราะห์ตนเอง และจัดการชีวิต 3 ด้าน คือ ด้านสภา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Balance ชีวิตเมื่อต้อง Work from Home
Starfish Academy

Balance ชีวิตเมื่อต้อง Work from Home

Starfish Academy
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

Social Detox หยุดพักเพื่อล้างพิษโลกโซเชียล

Social Media Detox จะพาคุณออกจากความสับสนวุ่นวายที่เกิดขึ้น มอบสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีกลับคืน รวมทั้งได้ช่วงเวลาอันมีค่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Social Detox หยุดพักเพื่อล้างพิษโลกโซเชียล
Starfish Academy

Social Detox หยุดพักเพื่อล้างพิษโลกโซเชียล

Starfish Academy
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

How to ฝึกวินัยทางการเงินเบื้องต้น

พื้นฐานที่ดีที่จะทำให้เราสามารถต่อยอดในทุกสิ่งที่ต้องการได้ ในทางการเงิน คือ การมีวินัยทางการเงินที่ดี เพราะจัดการด้านการเงิน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to ฝึกวินัยทางการเงินเบื้องต้น
Starfish Academy

How to ฝึกวินัยทางการเงินเบื้องต้น

Starfish Academy
การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

กลยุทธ์แก้หนี้

“ หนี้ ” คำนี้ใครๆก็ไม่อยากได้ แต่ถ้าเป็นแล้ว อยากลดดอกเบี้ยได้เร็ว ปลดหนี้ได้ไว Starfish Labz มีคำตอบให้คุณกับคอร์สนี้เลย ...

นุกูล ลักขณานุกุล
นุกูล ลักขณานุกุล
กลยุทธ์แก้หนี้
นุกูล ลักขณานุกุล

กลยุทธ์แก้หนี้

นุกูล ลักขณานุกุล

ต้องใช้ 50 เหรียญ