Balance ชีวิตเมื่อต้อง Work from Home

Balance ชีวิตเมื่อต้อง Work from Home

วิธีการแก้ปัญหาสำหรับคนที่เจอสถานการณ์ WFH การปรับสมดุลชีวิตโดยเริ่มจากวิเคราะห์ตนเอง และจัดการชีวิต 3 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านสังคม ด้านร่างกายและจิตใจ

รายละเอียดคอร์ส

แนะวิธีการสร้างสมดุลให้กับตนเอง ใช้ช่วงที่เจอสถานะการณ์โควิด-19 และต้อง Work From Home วิเคราะห์ตัวเองต้องจัดการด้านใดบ้างที่มีผลต่อชีวิต จัดสภาพแวดล้อม สถานที่ทำงานให้เหมาะสมช่วง Work From Home เตรียมการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน คนรัก ครอบครัว และพัฒนาตนเอง ร่างกาย และจิตใจ

Learning Outcomes

วิธีสร้างสมดุลการทำงานกับการใช้ชีวิต

จัดบ้านจัดห้องเพื่อ Work From Home

เตรียมพร้อมสื่อสารกับเพื่อน คนรัก ครอบครัว

พัฒนาตัวเองได้ช่วง Work From Home

4 บทเรียน

การสร้างสมดุลการทำงานกับการใช้ชีวิต

การสร้างสมดุลการทำงานกับการใช้ชีวิต

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
จัดบ้านจัดห้องเพื่อ Work From Home

จัดบ้านจัดห้องเพื่อ Work From Home

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การสื่อสารกับเพื่อน คนรัก ครอบครัว

การสื่อสารกับเพื่อน คนรัก ครอบครัว

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
พัฒนาตัวเองได้ในช่วง Work From Home

พัฒนาตัวเองได้ในช่วง Work From Home

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Starfish Academy

Starfish Academy

281 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
15.10.22

Level

basic

Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ