Starfish Education ต้อนรับเทศบาลเมืองนางรอง เยี่ยมชม โครงการ Starfish Future Labz

1 ปีที่แล้ว
479 views
โดย Starfish Labz
Starfish Education ต้อนรับเทศบาลเมืองนางรอง เยี่ยมชม โครงการ Starfish Future Labz

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย นายสมพงษ์ การะเกต รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ได้มาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและสร้างความเข้าใจในนวัตกรรมการศึกษาจาก Starfish Education ภายใต้โครงการ Starfish Future Labz  โดยมีนางมุกดา คำวินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาดาวและคณะครูให้การต้อนรับพร้อมให้คำแนะนำในการศึกษาดูงานครั้งนี้ค่ะ

ซึ่งก่อนหน้านี้ Starfish Education ได้เปิดตัวโครงการ Starfish Future Labz และร่วมลงนาม MOU กับเทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หวังขยายศักยภาพคุณครูและนักเรียน เตรียมความพร้อมให้เด็กไทย ไปได้ไกลในโลกอนาคต

โดยในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ทางคณะครู สังกัดเทศบาลเมืองนางรอง จึงได้มาเยี่ยมชมการจัดเรียนการสอนภายในห้องเรียน วิธีการสอน และหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านปลาดาว ซึ่งประกอบด้วย...

  • นวัตกรรมบ้านปลาดาว ที่เน้นการสอนวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ
  • การเรียนการสอนแบบโครงงาน หรือ Project Based Learning (PBL)
  • กิจกรรม “Makerspace” เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

เพื่อให้คณะครูได้นำการจัดการเรียนรู้ไปปรับประยุกต์ใช้กับผู้เรียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีในปัจจุบันค่ะ


มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด