Starfish Education ต้อนรับเทศบาลเมืองนางรอง เยี่ยมชม โครงการ Starfish Future Labz

10 เดือนที่แล้ว
306 views
โดย Starfish Labz
Starfish Education ต้อนรับเทศบาลเมืองนางรอง เยี่ยมชม โครงการ Starfish Future Labz

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย นายสมพงษ์ การะเกต รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ได้มาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและสร้างความเข้าใจในนวัตกรรมการศึกษาจาก Starfish Education ภายใต้โครงการ Starfish Future Labz  โดยมีนางมุกดา คำวินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาดาวและคณะครูให้การต้อนรับพร้อมให้คำแนะนำในการศึกษาดูงานครั้งนี้ค่ะ

ซึ่งก่อนหน้านี้ Starfish Education ได้เปิดตัวโครงการ Starfish Future Labz และร่วมลงนาม MOU กับเทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หวังขยายศักยภาพคุณครูและนักเรียน เตรียมความพร้อมให้เด็กไทย ไปได้ไกลในโลกอนาคต

โดยในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ทางคณะครู สังกัดเทศบาลเมืองนางรอง จึงได้มาเยี่ยมชมการจัดเรียนการสอนภายในห้องเรียน วิธีการสอน และหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านปลาดาว ซึ่งประกอบด้วย...

  • นวัตกรรมบ้านปลาดาว ที่เน้นการสอนวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ
  • การเรียนการสอนแบบโครงงาน หรือ Project Based Learning (PBL)
  • กิจกรรม “Makerspace” เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

เพื่อให้คณะครูได้นำการจัดการเรียนรู้ไปปรับประยุกต์ใช้กับผู้เรียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีในปัจจุบันค่ะ


มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

กพฐ.ปรับลดตัวชี้วัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551

22.05.23

ก.ค.ศ. ไฟเขียวปรับเกณฑ์ตัดสินประเมิน วPA ใหม่

02.05.23

มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น , กสศ. , Unicef , สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมจัดกิจกรรมนำเสนอและเผยแพร่ผลงานและการเรียนรู้โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

24.04.23

ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ Starfish Education จัด Workshop ติดอาวุธให้ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี

12.05.23

สมศ. ประกาศ “กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา”

09.05.23

Starfish Education ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ 13 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Starfish Partnership

18.05.23