มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ลงพื้นที่โรงเรียนพัฒนาตนเอง ในโครงการ TSQP

10 เดือนที่แล้ว
233 views
โดย Starfish Labz
มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ลงพื้นที่โรงเรียนพัฒนาตนเอง ในโครงการ TSQP

คณะทีมผู้บริหารมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม นำโดย อ.โยโกะ เตรูย่า ลงพื้นที่โรงเรียนพัฒนาตนเองร่วมกับ คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด ทีมวิจัยและประเมินผลโครงการ ทีมโครงการบริหารจัดการ TSQP และองค์กรภาคีเครือข่ายโครงการ TSQP ณ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) อ.เมือง จ.ราชบุรี โรงเรียนภายใต้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้นำนวัตกรรม 3R ของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมไปใช้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา โดยนวัตกรรม 3R ช่วยส่งเสริมให้เด็กอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 

การลงพื้นที่ในวันนี้ได้ร่วมสังเกตการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและรับชมผลงานของนักเรียน พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทเรียนการดำเนินงาน : โรงเรียนพัฒนาตนเอง โดยการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) ด้วยค่ะ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

กพฐ.ปรับลดตัวชี้วัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551

22.05.23

ก.ค.ศ. ไฟเขียวปรับเกณฑ์ตัดสินประเมิน วPA ใหม่

02.05.23

ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ Starfish Education จัด Workshop ติดอาวุธให้ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี

12.05.23

สมศ. ประกาศ “กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา”

09.05.23

Starfish Education ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ 13 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Starfish Partnership

18.05.23

มูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น ร่วมติดตามองคมนตรีลงพื้นที่โรงเรียนที่ใช้นวัตกรรม Starfish ในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี

26.05.23