มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ลงพื้นที่โรงเรียนพัฒนาตนเอง ในโครงการ TSQP

1 ปีที่แล้ว
425 views
โดย Starfish Labz
มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ลงพื้นที่โรงเรียนพัฒนาตนเอง ในโครงการ TSQP

คณะทีมผู้บริหารมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม นำโดย อ.โยโกะ เตรูย่า ลงพื้นที่โรงเรียนพัฒนาตนเองร่วมกับ คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด ทีมวิจัยและประเมินผลโครงการ ทีมโครงการบริหารจัดการ TSQP และองค์กรภาคีเครือข่ายโครงการ TSQP ณ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) อ.เมือง จ.ราชบุรี โรงเรียนภายใต้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้นำนวัตกรรม 3R ของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมไปใช้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา โดยนวัตกรรม 3R ช่วยส่งเสริมให้เด็กอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 

การลงพื้นที่ในวันนี้ได้ร่วมสังเกตการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและรับชมผลงานของนักเรียน พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทเรียนการดำเนินงาน : โรงเรียนพัฒนาตนเอง โดยการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) ด้วยค่ะ

Share:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

STARFISH ร่วมประชุมครุศาสตร์ จุฬาฯ หารือร่วมกันทำแผนหลักสูตรการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา

20.01.24

Starfish Education เข้าพบองคมนตรี สวัสดีปีใหม่ 2567 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ณ ทำเนียบองคมนตรี

17.01.24

กรุงเทพมหานคร จับมือ Starfish Education พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน

07.02.24

Starfish Education เข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการ ก.ค.ศ. สวัสดีปีใหม่ 2567 พร้อมพูดคุยหารือการทำงานร่วมกัน

19.01.24

ประสานความร่วมมือ องค์กรพันธมิตร สร้างประสบการณ์เรียนรู้ พัฒนาทักษะในอนาคต ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

21.01.24