มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ร่วมติดตามองคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา

8 เดือนที่แล้ว
408 views
โดย Starfish Labz
มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ร่วมติดตามองคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของโรงเรียนบ้านกองม่องทะ ห้องเรียนสาขาบ้านสาลาวะ  ห้องเรียนสาขาเกาะสะเดิ่ง โรงเรียน ตชด.บ้านทิไล่ป้า โรงเรียนบ้านหินตั้ง ห้องเรียนสาขาทิไลป้า โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน โรงเรียนบ้านห้วยเสือ โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย ในอำเภอสังขละบุรี อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้มีภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาร่วมติดตาม ประกอบด้วย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. Starfish Education นำโดยคุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นำโดย คุณเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2565

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม ในครั้งนี้ เป็นการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานวัตกรรม 3R การแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ การแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ถดถอย พร้อมกับเก็บข้อมูลบริบทของโรงเรียนเพื่อพิจารณาและหาแนวทางในการสนับสนุนช่วยเหลือ ต่อไป

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ

โรงเรียนบ้านกองม่องทะ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า

โรงเรียนบ้านหินตั้ง สาขาบ้านทิไล่ป้า

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

Starfish Education สร้างโรงเรียนต้นแบบ Makerspace Learning Center กรุงเทพฯ พร้อมลงพื้นที่ดูงาน "โรงเรียนวัดบางพลัด Model" เปิดบ้านวิชาการ ขยายผลสู่ 10 โรงเรียนเครือข่าย

16.02.23

Starfish Education ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ 11 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ร่วมกันพัฒนานวัตกรรม Makerspace

12.03.23

Starfish Education ร่วม Pitching ในกิจกรรม “SE – Corporate Meetup พบปะองค์กรพันธมิตร”

25.02.23

STARFISH EDUCATION ได้ร่วมเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการสอน (Digital Literacy)” ภายใต้โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา

25.02.23

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดจัดมหกรรมวิชาการ แสดงผลงาน Makerspace 11 โรงเรียนเครือข่าย

09.03.23

โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน Starfish Makerspace เตรียมความพร้อมพัฒนาผู้เรียน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Starfish Education

24.03.23