มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ร่วมติดตามองคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา

1 ปีที่แล้ว
688 views
โดย Starfish Labz
มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ร่วมติดตามองคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของโรงเรียนบ้านกองม่องทะ ห้องเรียนสาขาบ้านสาลาวะ  ห้องเรียนสาขาเกาะสะเดิ่ง โรงเรียน ตชด.บ้านทิไล่ป้า โรงเรียนบ้านหินตั้ง ห้องเรียนสาขาทิไลป้า โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน โรงเรียนบ้านห้วยเสือ โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย ในอำเภอสังขละบุรี อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้มีภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาร่วมติดตาม ประกอบด้วย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. Starfish Education นำโดยคุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นำโดย คุณเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2565

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม ในครั้งนี้ เป็นการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานวัตกรรม 3R การแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ การแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ถดถอย พร้อมกับเก็บข้อมูลบริบทของโรงเรียนเพื่อพิจารณาและหาแนวทางในการสนับสนุนช่วยเหลือ ต่อไป

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ

โรงเรียนบ้านกองม่องทะ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า

โรงเรียนบ้านหินตั้ง สาขาบ้านทิไล่ป้า

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย

Share: