ประสานความร่วมมือ องค์กรพันธมิตร สร้างประสบการณ์เรียนรู้ พัฒนาทักษะในอนาคต ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

6 เดือนที่แล้ว
282 views
โดย Starfish Labz
ประสานความร่วมมือ องค์กรพันธมิตร สร้างประสบการณ์เรียนรู้ พัฒนาทักษะในอนาคต ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

เมื่อวันที่ 16-19 มกราคม 2567 ที่ผ่านมาทาง Starfish Education นำโดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น พร้อมด้วยนางสาวโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิฯ และคณะได้เข้าพบหารือความร่วมมือ การทำงานร่วมกัน กับองค์กรเครือข่าย ทั้งในด้านความร่วมมือในโครงการที่ผ่านมา และภาพการทำงานในอนาคต เช่น การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา, การพัฒนาทักษะในอนาคตให้กับเด็กไทย, เครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา (EdTech) ตัวช่วยครูในการประเมินสมรรถนะผู้เรียน, การวิจัยและพัฒนาด้านการศึกษา เป็นต้น

ในการนี้ ได้เข้าพบ ดร.อุดม วงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.), นายธาดา เศวตศิลา ประธานคณะทำงาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และนางสาวกรกมล จึงสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานโยบายด้านการมีส่วนร่วมและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

ในการเข้าพบทั้ง 2 องค์กรนี้ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องของความร่วมมือ และภาพของการทำงานร่วมกัน ในกิจกรรมต่างๆ เช่น

  • การพัฒนาครูผู้สอน ให้สามารถพัฒนาทักษะ ความสามารถ ให้ครูได้สร้างการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้กับผู้เรียน
  • การวิจัย และพัฒนา เทคโนโลยีการศึกษา (EdTech) สำหรับช่วยในการประเมินสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบและมีคุณภาพสร้างทักษะที่สำคัญให้กับเยาวชนของประเทศ
  • ความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหาทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียน เครือข่ายความรู้ใน แพลตฟอร์มออนไลน์
  • โครงการ Starfish Learning Hub ศูนย์การเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างประสบการณ์และพัฒนาทักษะในอนาคตผ่านการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ พื้นที่การเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาให้เชื่อมโยงกับความรู้หลายด้าน 
  • กิจกรรม FutureEd Fest 2024 งานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักนวัตกรรมการศึกษา 

Share:
|

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

โรงเรียนปลาดาว คว้ารางวัลชิงชนะเลิศ! เข้ารอบ 10 อันดับสุดท้าย World’s Best School Prizes 2024 ประเภทนวัตกรรม

01.07.24

Starfish Education ปลุกพลังผู้นำ ผ่านโครงการ Future School Leader มุ่งพัฒนาโรงเรียนอนาคต

12.06.24

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร นำทีมผู้บริหารศึกษาดูงานโรงเรียนปลาดาว มุ่งพัฒนาสมรรถนะของนักบริหารการศึกษาระดับสูงของกรุงเทพมหานคร

28.06.24

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Starfish Education ร่วมเสวนา "FORUM ON ACCESSIBILITY AND INCLUSIVENESS" ในงานประชุมสุดยอดผู้นำบูรณาการ STEM ครั้งที่ 4 ในเอเชีย

12.06.24

Starfish Education เข้าร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนบนเวที Global Sustainable Development Congress 2024

14.06.24

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2567

25.06.24