พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ มิติใหม่ของการศึกษาไทย Thailandleadership

6 เดือนที่แล้ว
557 views
โดย Starfish Academy
พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ มิติใหม่ของการศึกษาไทย Thailandleadership

Starfish Education นำโดยคุณโยโก๊ะ เตรูย่า รองประธานรองประธานมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น ร่วมงานเปิดตัวเว็บไซต์ Thailand Leadership (โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ ของผู้อำนวยการโรงเรียนทั่วประเทศ) เมื่อวัน พุธที่ 20 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ มูลนิธิเอเชีย อาคารชลันต์ทิพย์ กรุงเทพฯ

มูลนิธิเอเชียร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร สถานทูตออสเตรเลียและเหล่าพันธมิตรจัดงานเปิดตัว www.Thailandleadership.org เว็บไซต์พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของผู้อำนวยการโรงเรียนทั่วประเทศนำเสนอทักษะผู้นำทางวิชาการที่ทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาประสบความสำเร็จผ่าน 3 เมนูหลักคือ ลงมือปฏิบัติ, พัฒนาวิชาการ และสร้างสรรค์งานวิจัย ในรูปแบบของข่าวสาร งานวิจัย บทความ คลิปวิดีโอ พ็อดแคสต์ สารคดี ฯลฯ จัดทำโดยนักวิชาการที่มีชื่อเสียงตั้งเป้าเป็นคลังความรู้ออนไลน์ด้านการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ผลักดันนวัตกรรมล้ำสมัยเชื่อมต่อชุมชนแลกเปลี่ยนความคิดและสร้างเครือข่าย นำประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางที่เป็นมานานกว่า 20 ปี

จากงานวิจัย “โครงสร้างของระบบการศึกษาไทย” เพื่อสืบหาสาเหตุที่ทำให้กระบวนการปฏิรูปการศึกษาไทยล้มเหลวโดยเมื่อ พ.ศ.2561-2564 มูลนิธิเอเชียได้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “จากความท้าทาย สู่คุณภาพการศึกษาของประเทศไทย : กฎระเบียบการบริหารทรัพยากรและความเป็นผู้นำ” มุ่งเน้นศึกษาโครงสร้างและบทบาทของ “ตัวกลาง” ระหว่าง “ผู้กำหนดนโยบายการศึกษาของชาติ” และ “ผลผลิตทางการศึกษา” นั่นคือ “ผู้อำนวยการสถานศึกษา” ในฐานะ “กล่องดำทางการศึกษา” หรือ “แกนหลักผู้สื่อสารถ่ายทอดนโยบาย” จากภาครัฐออกสู่โรงเรียนทั่วประเทศ

เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการในแต่ละโรงเรียนมูลนิธิเอเชียจึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนของการมี “ตัวช่วย” ในการเข้าถึงการเรียนรู้ของ ผอ.สถานศึกษาให้เกิดแรงบันดาลใจสำหรับบ่มเพาะภาวะ “ผู้นำทางวิชาการ”

ภายในงานประกอบด้วยการเปิดตัวเว็บไซต์ “Thailandleadership.org” และการนำเสนอที่มาของโครงการ, วัตถุประสงค์, กลุ่มเป้าหมาย และรายละเอียดภายในโครงการ Thailand Leadership จากนายโทมัส ปาร์ค ตัวแทนมูลนิธิเอเชียประเทศไทย อีกทั้งยังมีการบรรยายพิเศษจากนักวิชาการที่มีชื่อเสียงได้แก่ ศ.ดร.ฟิลลิป ฮาริงเจอร์ ในหัวข้อ “ผู้นำทางวิชาการกับการพัฒนาการศึกษาไทย” ,รศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ ในหัวข้อ “ผู้นำกับความสำเร็จของโรงเรียน” เป็นต้น

ทาง Starfish Education เชื่อว่าเว็บไซต์ “Thailandleadership.org” จะเป็นคลังความรู้ออนไลน์ด้านการศึกษาที่พร้อมช่วยขับเคลื่อนพัฒนาทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ ผลักดันนวัตกรรมล้ำสมัยเชื่อมต่อ “ชุมชนผู้นำทางวิชาการ” ให้เกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแกร่งพร้อมเป็นรากฐานเชื่อมต่อพัฒนาสู่ความร่วมมือในระดับสากลช่วยขับเคลื่อนให้เกิดมิติใหม่ของการศึกษาไทยผลักดันการปฏิรูปการศึกษาให้ประสบผลสำเร็จ

Share:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

ศธ. มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษา เตรียมเสนอ "พิธีไหว้ครู" ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

02.04.24

การศึกษายุคใหม่ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบโจทย์นโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

14.03.24

มหกรรมวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ ๕๙-๖๐ โชว์ผลงาน Makerspace กระตุ้นนักเรียนคิดสร้างสรรค์

14.03.24

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO Starfish Education เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

02.04.24

Starfish Education มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรม Focus Group หัวข้อ "องค์ประกอบ 9 ด้าน ในการบริหารจัดการโรงเรียน" และ Workshop การประเมินทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21

02.04.24

Starfish Education ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

14.03.24