แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการศึกษา Maker Education ระดับนานาชาติ

6 เดือนที่แล้ว
365 views
โดย Starfish Academy
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการศึกษา Maker Education ระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 1-5 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ทีมบริหารจาก Starfish Education ได้ไปศึกษาดูงาน Maker Education ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยทีมได้เยี่ยมชมโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ที่ได้นำ กิจกรรม Makerspace ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งการดูงานในครั้งนี้ได้ทำให้เห็นการศึกษาแบบ Maker Education ในประเทศสิงคโปร์ โดยถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ทางทีม Starfish Education ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์มากมาย ซึ่งจะได้นำมาพัฒนาการศึกษานวัตกรรม Stafish Maker ต่อไป

Wellington Primary School และ Pei Tong Primary School (https://www.wellingtonpri.moe.edu.sg/ and https://www.peitongpri.moe.edu.sg/

- โรงเรียนรัฐที่เน้นการจัดการเรียนการสอนให้เด็กมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายการศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์


St. Hilda’s Primary School, Bendemeer Primary School and D.Space at Commonwealth Secondary School (https://www.shps.moe.edu.sg/, https://www.bendemeerpri.moe.edu.sg/ and https://www.commonwealthsec.moe.edu.sg/)

โรงเรียนที่เน้นการจัดกิจกรรม Makerspace ในโรงเรียน เช่น การนำ STEM, Coding, Micro:bit มาบูรณาการในกิจกรรม Makerspace, การส่งเสริมการจัดกิจกรรม Makerspace ในช่วงพักของนักเรียนผ่านการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันและชุมชมท้องถิ่น, การเรียนการสอนแบบ Makerspace ในระดับมัธยมที่เน้นการเรียนแบบ Makerspace ในรายวิชาผ่านเครื่องมือต่างๆ

The HEAD Foundation, Edm8ker and Vivita Global

(https://headfoundation.org/ , https://edm8ker.com/ , https://www.vivita.global/)

องค์กรเครือข่ายที่เน้นการทำงานด้านการสร้างทักษะให้แก่ Learners ผ่าน STEM รวมถึงการจัด PD (Professional Development) ให้แก่ครูผู้สอนในองค์กรการศึกษาต่างๆ และ ยัง ได้แลกเปลี่ยนมุมองจากองค์กรที่ทำงานด้าน Makerspace จาก 7 ประเทศทั่วโลกอีกด้วย

ขอขอบคุณ Octava Foundation (https://octavafoundation.org/) สำหรับการสนับสนุนโครงการ Starfish Connect

Share:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

ก.ค.ศ.เตรียมเปิดใช้ระบบ TMS จับคู่ครูคืนถิ่นมอบให้เป็นของขวัญวันครู ปี 2567

12.01.24

STARFISH ร่วมประชุมครุศาสตร์ จุฬาฯ หารือร่วมกันทำแผนหลักสูตรการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา

20.01.24

กรุงเทพมหานคร จับมือ Starfish Education พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน

07.02.24

Starfish Education เข้าพบองคมนตรี สวัสดีปีใหม่ 2567 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ณ ทำเนียบองคมนตรี

17.01.24

Starfish Education เข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการ ก.ค.ศ. สวัสดีปีใหม่ 2567 พร้อมพูดคุยหารือการทำงานร่วมกัน

19.01.24

ประสานความร่วมมือ องค์กรพันธมิตร สร้างประสบการณ์เรียนรู้ พัฒนาทักษะในอนาคต ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

21.01.24