แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการศึกษา Maker Education ระดับนานาชาติ

1 เดือนที่แล้ว
179 views
โดย Starfish Academy
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการศึกษา Maker Education ระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 1-5 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ทีมบริหารจาก Starfish Education ได้ไปศึกษาดูงาน Maker Education ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยทีมได้เยี่ยมชมโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ที่ได้นำ กิจกรรม Makerspace ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งการดูงานในครั้งนี้ได้ทำให้เห็นการศึกษาแบบ Maker Education ในประเทศสิงคโปร์ โดยถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ทางทีม Starfish Education ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์มากมาย ซึ่งจะได้นำมาพัฒนาการศึกษานวัตกรรม Stafish Maker ต่อไป

Wellington Primary School และ Pei Tong Primary School (https://www.wellingtonpri.moe.edu.sg/ and https://www.peitongpri.moe.edu.sg/

- โรงเรียนรัฐที่เน้นการจัดการเรียนการสอนให้เด็กมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายการศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์


St. Hilda’s Primary School, Bendemeer Primary School and D.Space at Commonwealth Secondary School (https://www.shps.moe.edu.sg/, https://www.bendemeerpri.moe.edu.sg/ and https://www.commonwealthsec.moe.edu.sg/)

โรงเรียนที่เน้นการจัดกิจกรรม Makerspace ในโรงเรียน เช่น การนำ STEM, Coding, Micro:bit มาบูรณาการในกิจกรรม Makerspace, การส่งเสริมการจัดกิจกรรม Makerspace ในช่วงพักของนักเรียนผ่านการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันและชุมชมท้องถิ่น, การเรียนการสอนแบบ Makerspace ในระดับมัธยมที่เน้นการเรียนแบบ Makerspace ในรายวิชาผ่านเครื่องมือต่างๆ

The HEAD Foundation, Edm8ker and Vivita Global

(https://headfoundation.org/ , https://edm8ker.com/ , https://www.vivita.global/)

องค์กรเครือข่ายที่เน้นการทำงานด้านการสร้างทักษะให้แก่ Learners ผ่าน STEM รวมถึงการจัด PD (Professional Development) ให้แก่ครูผู้สอนในองค์กรการศึกษาต่างๆ และ ยัง ได้แลกเปลี่ยนมุมองจากองค์กรที่ทำงานด้าน Makerspace จาก 7 ประเทศทั่วโลกอีกด้วย

ขอขอบคุณ Octava Foundation (https://octavafoundation.org/) สำหรับการสนับสนุนโครงการ Starfish Connect

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

รมว.ศึกษาฯ มอบนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ลดภาระครู –นักเรียน จัดหาแท็บเล็ตฟรี ลดความเหลื่อมล้ำการศึกษา

14.09.23

จังหวัดเชียงใหม่ ลงนาม MOU พร้อมนำร่อง จัดรูปแบบการศึกษา พัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

14.08.23

‘คุรุสภา’ แถลงหลังมีประเด็นร้อง ‘รมว.ศธ.’ คืนคุรุสภาให้ ‘ครู’ ยกเลิกสอบ ‘ใบประกอบวิชาชีพครู’

08.09.23

“ตรีนุช” ฝากครูบรรจุใหม่ ขยันเก็บเกี่ยวประสบการณ์พัฒนาการศึกษา

17.08.23

"ตรีนุช" เตือนพวกเรียกใต้โต๊ะสอบครู เจอโทษวินัยสูงสุด ย้ำต้องโปร่งใสอย่าเล่นนอกกติกา

25.08.23

เสริมสร้างคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ พัฒนาทักษะ และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ Active learning

29.08.23