ขยายเครือข่ายเวทีระดับนานาชาติเชื่อมโยงการศึกษาด้วย Edtech

1 เดือนที่แล้ว
346 views
โดย Starfish Academy
ขยายเครือข่ายเวทีระดับนานาชาติเชื่อมโยงการศึกษาด้วย Edtech

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา Starfish Education ได้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรม Singapore Education Network Lounge Event หัวข้อ “EdTech & Non-Profit Organizations - Where to Find Common Ground!” จัดขึ้น ณ The Great Room, South Bridge ซึ่งถือเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Starfish Connect ที่เน้นการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับองค์กรในต่างประเทศ โดยในงานนี้มีองค์กรเครือข่ายในประเทศสิงคโปร์ และ ต่างชาติเข้าร่วมกว่า 29 คนจาก 21 องค์กร

ในงานมี Mrs. Raman Sidhu, CEO of Octava Foundation และ ดร.แพร นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO ของ Starfish Education เป็น Panelist Speakers ทั้งสองท่านได้แลกเปลี่ยนมุมมองในการพูดถึงโอกาสและความท้าทายขององค์กรที่ไม่หวังผลกำไรในการนำ Solution ด้าน EdTech ให้กับนักเรียน ครู โรงเรียน และชุมชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งในการทำงานโดยไม่แสวงผลกำไรนั้น ต้องมีความชัดเจนในเป้าหมายและบทบาทในการทำงานเพื่อสังคม ต้องมีความยืดหยุ่นเมื่อทำงานร่วมกับรัฐบาล และค้นหาวิธีทางการเงินที่ยั่งยืนเพื่อขยายโซลูชัน EdTech

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด