พัฒนาคุณภาพการศึกษา ติดเครื่องมือสร้างทักษะอนาคตด้วย Makerspace

7 เดือนที่แล้ว
534 views
โดย Starfish Academy
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ติดเครื่องมือสร้างทักษะอนาคตด้วย Makerspace

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 Starfish Education นำโดย นายธนิต มินวงษ์ ผู้อำนวยการ Educational Outreach ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเพชรพระนคร สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โดยมี นางอรศรี ผลถาวร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ประจำปี 2566 หัวข้อ "การสร้างทักษะในอนาคตด้วย Makerspace" และการทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 142 คน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นในช่วงท้ายของกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนทักษะและเทคนิคในการทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยมีนางสาวสิริลักษณ์ สีแดง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานพระนคร เข้าร่วม

ในการบรรยายให้ความรู้ตลอดจนกิจกรรม Workshop เต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การทบทวนและรู้จักกับนวัตกรรมในรอบ 10-20 ปี ร่วมกันอภิปรายว่าสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไร พร้อมกับระดมความคิดเห็นวิธีการสร้างทักษะและสมรรถนะรายบุคคล เพื่อให้ครูตระหนักถึงการสร้างทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน และพัฒนาเทคนิคการสอนของครู ผ่านการเรียนรู้กิจกรรม Makerspace ด้วยกระบวนการ STEAM Design Process (Design Thinking) จากโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้

Share:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

ก.ค.ศ.เตรียมเปิดใช้ระบบ TMS จับคู่ครูคืนถิ่นมอบให้เป็นของขวัญวันครู ปี 2567

12.01.24

STARFISH ร่วมประชุมครุศาสตร์ จุฬาฯ หารือร่วมกันทำแผนหลักสูตรการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา

20.01.24

กรุงเทพมหานคร จับมือ Starfish Education พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน

07.02.24

Starfish Education เข้าพบองคมนตรี สวัสดีปีใหม่ 2567 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ณ ทำเนียบองคมนตรี

17.01.24

Starfish Education เข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการ ก.ค.ศ. สวัสดีปีใหม่ 2567 พร้อมพูดคุยหารือการทำงานร่วมกัน

19.01.24

ประสานความร่วมมือ องค์กรพันธมิตร สร้างประสบการณ์เรียนรู้ พัฒนาทักษะในอนาคต ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

21.01.24