พัฒนาคุณภาพการศึกษา ติดเครื่องมือสร้างทักษะอนาคตด้วย Makerspace

1 ปีที่แล้ว
605 views
โดย Starfish Academy
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ติดเครื่องมือสร้างทักษะอนาคตด้วย Makerspace

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 Starfish Education นำโดย นายธนิต มินวงษ์ ผู้อำนวยการ Educational Outreach ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเพชรพระนคร สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โดยมี นางอรศรี ผลถาวร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ประจำปี 2566 หัวข้อ "การสร้างทักษะในอนาคตด้วย Makerspace" และการทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 142 คน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นในช่วงท้ายของกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนทักษะและเทคนิคในการทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยมีนางสาวสิริลักษณ์ สีแดง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานพระนคร เข้าร่วม

ในการบรรยายให้ความรู้ตลอดจนกิจกรรม Workshop เต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การทบทวนและรู้จักกับนวัตกรรมในรอบ 10-20 ปี ร่วมกันอภิปรายว่าสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไร พร้อมกับระดมความคิดเห็นวิธีการสร้างทักษะและสมรรถนะรายบุคคล เพื่อให้ครูตระหนักถึงการสร้างทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน และพัฒนาเทคนิคการสอนของครู ผ่านการเรียนรู้กิจกรรม Makerspace ด้วยกระบวนการ STEAM Design Process (Design Thinking) จากโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้

Share:
|

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

โรงเรียนปลาดาว คว้ารางวัลชิงชนะเลิศ! เข้ารอบ 10 อันดับสุดท้าย World’s Best School Prizes 2024 ประเภทนวัตกรรม

01.07.24

Starfish Education ปลุกพลังผู้นำ ผ่านโครงการ Future School Leader มุ่งพัฒนาโรงเรียนอนาคต

12.06.24

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Starfish Education ร่วมเสวนา "FORUM ON ACCESSIBILITY AND INCLUSIVENESS" ในงานประชุมสุดยอดผู้นำบูรณาการ STEM ครั้งที่ 4 ในเอเชีย

12.06.24

สกศ. จัดประชุมสมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก มุ่งสร้างหลักประกันการเข้าถึงการศึกษาและระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิต

31.05.24

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร นำทีมผู้บริหารศึกษาดูงานโรงเรียนปลาดาว มุ่งพัฒนาสมรรถนะของนักบริหารการศึกษาระดับสูงของกรุงเทพมหานคร

28.06.24

Starfish Education เข้าร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนบนเวที Global Sustainable Development Congress 2024

14.06.24