3 องค์กรเครือข่ายนานาชาติร่วมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในประเทศไทย

7 เดือนที่แล้ว
506 views
โดย Starfish Academy
3 องค์กรเครือข่ายนานาชาติร่วมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา จากความร่วมมือทั้ง 3 องค์กร ในการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ ประกอบด้วย Octava Foundation นำโดย Ms.Raman Sidhu CEO Octava Foundation, Ms.Alisha Fakhrudin Program Associate - Education Programs, Octava Foundation (octavafoundation.org) ร่วมกับ Starfish Education นำโดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO Starfish Education ได้เข้าเยี่ยมชม Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre of Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education (SEAMEO STEM-ED) ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับ ดร.กฤษฎ์ชัย สมสมาน SEAMEO STEM-ED Director, ดร.เกศรา อมรวุฒิวร Program Director และ ผศ.ดร.บุรินทร์ อัศวพิภพ Program Manager-STEM Resources and Capacity Building

โดยทั้ง 3 องค์กร เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียน ทางด้านสมรรถนะ และกระบวนการแบบ STEAM Education การสร้างการศึกษาที่มีความหมาย Meaningful Education และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างยั่งยืน

ซึ่งการพูดคุยในครั้งนี้ทั้ง 3 องค์กร ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความร่วมมือในการจัดการศึกษาผ่านกระบวนการ STEAM Education ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การนำเทคโนโลยียุคใหม่ AI เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน และ หารือถึงแนวทางในการให้การศึกษากับเด็กๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

Share:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

ก.ค.ศ.เตรียมเปิดใช้ระบบ TMS จับคู่ครูคืนถิ่นมอบให้เป็นของขวัญวันครู ปี 2567

12.01.24

STARFISH ร่วมประชุมครุศาสตร์ จุฬาฯ หารือร่วมกันทำแผนหลักสูตรการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา

20.01.24

กรุงเทพมหานคร จับมือ Starfish Education พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน

07.02.24

Starfish Education เข้าพบองคมนตรี สวัสดีปีใหม่ 2567 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ณ ทำเนียบองคมนตรี

17.01.24

Starfish Education เข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการ ก.ค.ศ. สวัสดีปีใหม่ 2567 พร้อมพูดคุยหารือการทำงานร่วมกัน

19.01.24

ประสานความร่วมมือ องค์กรพันธมิตร สร้างประสบการณ์เรียนรู้ พัฒนาทักษะในอนาคต ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

21.01.24