ก.ค.ศ. ไฟเขียวปรับเกณฑ์ตัดสินประเมิน วPA ใหม่

9 เดือนที่แล้ว
1389 views
โดย Starfish Academy
ก.ค.ศ. ไฟเขียวปรับเกณฑ์ตัดสินประเมิน วPA ใหม่

หลังการประชุมสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ในการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal :  DPA) มีความเหลื่อมล้ำกับเกณฑ์การตัดสิน ผลคะแนนของกรรมการแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันมาก อันเนื่องมาจากการที่คณะกรรมการไม่ได้แลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นเชิงวิชาการที่มีต่อผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินร่วมกัน

ซึ่งเกณฑ์การตัดสินดังกล่าวจากเดิมที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นฉันทามติให้ผ่านเกณฑ์ประเมินดังกล่าวจากคณะกรรมการ 3 คน ปรับใหม่เป็นเหลือการตัดสินจากคณะกรรมการแค่ผ่าน 2 ใน 3 เท่านั้น และปรับปรุงเกณฑ์การตัดสินสำหรับการประเมินเฉพาะด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพ อีกทั้งยังสอดคล้องกับการเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งจะทำให้ข้าราชการครูไม่เกิดความเหลื่อมล้ำกับข้าราชการในวิชาชีพอื่น

สำหรับกลุ่มที่มีการยื่นขออนุมัติตามเกณฑ์ประเมิน วPA ไปแล้ว และอยู่ในระบบของ กคศ. มีประมาณ 6,000 ราย ซึ่งในจำนวนนี้ มีกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากคณะกรรมการ 2 ใน 3 อยู่พอสมควร ซึ่ง ก.ค.ศ. จะดึงเรื่องกลับมาอนุมัติให้ใหม่ต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://otepc.go.th/th/content_page/item/4401-5-2566.html

Share:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

STARFISH ร่วมประชุมครุศาสตร์ จุฬาฯ หารือร่วมกันทำแผนหลักสูตรการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา

20.01.24

กรุงเทพมหานคร จับมือ Starfish Education พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน

07.02.24

Starfish Education เข้าพบองคมนตรี สวัสดีปีใหม่ 2567 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ณ ทำเนียบองคมนตรี

17.01.24

Starfish Education เข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการ ก.ค.ศ. สวัสดีปีใหม่ 2567 พร้อมพูดคุยหารือการทำงานร่วมกัน

19.01.24

ประสานความร่วมมือ องค์กรพันธมิตร สร้างประสบการณ์เรียนรู้ พัฒนาทักษะในอนาคต ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

21.01.24