Starfish Education นำเสนอโครงการวางแผนการจัดกิจกรรม Makerspace Day เขตสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

4 เดือนที่แล้ว
397 views
โดย Starfish Academy
Starfish Education นำเสนอโครงการวางแผนการจัดกิจกรรม Makerspace Day เขตสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน  2565 Starfish Education นำโดย คุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม เข้าพบคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนในเขตสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอโครงการและร่วมวางแผนในการจัดกิจกรรม Makerspace Day ครั้งที่ 3 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

Starfish Education ได้จัดกิจกรรม Makerspace Day มาแล้ว 2 ครั้ง จากความร่วมมือกับโรงเรียนในสำนักงานเขตบางพลัดและสำนักงานเขตดินแดง ซึ่งทางคณะครูที่เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้นำกระบวนการไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป และความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นครั้งที่ 3 โดยผู้บริหาร และคณะครูทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทย พัฒนาทักษะสำคัญ และสมรรถนะให้กับผู้เรียน พร้อมกับร่วมส่งเสริมนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ผ่านการสร้างกิจกรรมพื้นที่แห่งการเรียนรู้ Makerspace ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งกิจกรรมครั้งที่ 3 ที่จะเกิดขึ้น เป็นการรวมตัวของคุณครูแกนนำทั้งเขตบางพลัดและเขตดินแดงพร้อมด้วยคุณครูเขตพระนครจะได้เปลี่ยนบทบาทตนเองจากครูเป็นโค้ช ในการทำกิจกรรม Makerspace โดยครูจะเป็นผู้นำกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ และค้นหาความถนัดในอนาคต พร้อมพัฒนาทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการ STEAM Design Process 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

Starfish Education สร้างโรงเรียนต้นแบบ Makerspace Learning Center กรุงเทพฯ พร้อมลงพื้นที่ดูงาน "โรงเรียนวัดบางพลัด Model" เปิดบ้านวิชาการ ขยายผลสู่ 10 โรงเรียนเครือข่าย

16.02.23

Starfish Education ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ 11 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ร่วมกันพัฒนานวัตกรรม Makerspace

12.03.23

Starfish Education ร่วม Pitching ในกิจกรรม “SE – Corporate Meetup พบปะองค์กรพันธมิตร”

25.02.23

STARFISH EDUCATION ได้ร่วมเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการสอน (Digital Literacy)” ภายใต้โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา

25.02.23

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดจัดมหกรรมวิชาการ แสดงผลงาน Makerspace 11 โรงเรียนเครือข่าย

09.03.23

4 หน่วยงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พร้อมขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการศึกษาที่มีความหมาย (Meaningful Education)

21.03.23