Starfish Education นำเสนอโครงการวางแผนการจัดกิจกรรม Makerspace Day เขตสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

10 เดือนที่แล้ว
592 views
โดย Starfish Academy
Starfish Education นำเสนอโครงการวางแผนการจัดกิจกรรม Makerspace Day เขตสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน  2565 Starfish Education นำโดย คุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม เข้าพบคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนในเขตสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอโครงการและร่วมวางแผนในการจัดกิจกรรม Makerspace Day ครั้งที่ 3 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

Starfish Education ได้จัดกิจกรรม Makerspace Day มาแล้ว 2 ครั้ง จากความร่วมมือกับโรงเรียนในสำนักงานเขตบางพลัดและสำนักงานเขตดินแดง ซึ่งทางคณะครูที่เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้นำกระบวนการไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป และความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นครั้งที่ 3 โดยผู้บริหาร และคณะครูทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทย พัฒนาทักษะสำคัญ และสมรรถนะให้กับผู้เรียน พร้อมกับร่วมส่งเสริมนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ผ่านการสร้างกิจกรรมพื้นที่แห่งการเรียนรู้ Makerspace ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งกิจกรรมครั้งที่ 3 ที่จะเกิดขึ้น เป็นการรวมตัวของคุณครูแกนนำทั้งเขตบางพลัดและเขตดินแดงพร้อมด้วยคุณครูเขตพระนครจะได้เปลี่ยนบทบาทตนเองจากครูเป็นโค้ช ในการทำกิจกรรม Makerspace โดยครูจะเป็นผู้นำกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ และค้นหาความถนัดในอนาคต พร้อมพัฒนาทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการ STEAM Design Process 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

รมว.ศึกษาฯ มอบนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ลดภาระครู –นักเรียน จัดหาแท็บเล็ตฟรี ลดความเหลื่อมล้ำการศึกษา

14.09.23

จังหวัดเชียงใหม่ ลงนาม MOU พร้อมนำร่อง จัดรูปแบบการศึกษา พัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

14.08.23

‘คุรุสภา’ แถลงหลังมีประเด็นร้อง ‘รมว.ศธ.’ คืนคุรุสภาให้ ‘ครู’ ยกเลิกสอบ ‘ใบประกอบวิชาชีพครู’

08.09.23

“ตรีนุช” ฝากครูบรรจุใหม่ ขยันเก็บเกี่ยวประสบการณ์พัฒนาการศึกษา

17.08.23

"ตรีนุช" เตือนพวกเรียกใต้โต๊ะสอบครู เจอโทษวินัยสูงสุด ย้ำต้องโปร่งใสอย่าเล่นนอกกติกา

25.08.23

เสริมสร้างคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ พัฒนาทักษะ และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ Active learning

29.08.23