แบบทดสอบออนไลน์ สร้างง่ายด้วย Classtime

แบบทดสอบออนไลน์ สร้างง่ายด้วย Classtime

ผ่านไปแล้ว
July 2nd, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
"Classtime พื้นที่ เว็บไซต์ ในการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ซึ่งคลอบคุลมข้อสอบหลายแบบ ช่วยเพิ่มการมีส่วนรวม
ในชั้นเรียนของนักเรียนทุกคนและทราบผลความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนทันที" เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Patcharee
Patcharee
Written by: 02.07.2022

นางสาวอรวรรณ
นางสาวอรวรรณ
Written by: 02.07.2022

สร้างแบบทดสอบออนไลน์

นายสาคร
นายสาคร
Written by: 02.07.2022

-

เจษฎา
เจษฎา
Written by: 02.07.2022

เอมอร
เอมอร
Written by: 02.07.2022

นางสาวกาญจนา
นางสาวกาญจนา
Written by: 02.07.2022

การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ที่หลากหลาย

บี
บี
Written by: 02.07.2022

นายกิตติธัช
นายกิตติธัช
Written by: 02.07.2022

สร้างเเบบทดสอบ

กนกภรณ์
กนกภรณ์
Written by: 02.07.2022

Nuntinee
Nuntinee
Written by: 02.07.2022

รัตนาภรณ์
รัตนาภรณ์
Written by: 02.07.2022

ประภาศรี
ประภาศรี
Written by: 02.07.2022

เรื่องการทดสอบ

วรรณดี
วรรณดี
Written by: 02.07.2022

ด้านการกพจัดความเครียด

จันทิมา
จันทิมา
Written by: 02.07.2022

กรวรรณ
กรวรรณ
Written by: 02.07.2022

พิกุลทอง
พิกุลทอง
Written by: 02.07.2022

ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างข้อสอบ

นางสาวโชติกา
นางสาวโชติกา
Written by: 02.07.2022

ได้ทาป

ณัฐวิภา
ณัฐวิภา
Written by: 02.07.2022

นางสาวบงกชมาศ
นางสาวบงกชมาศ
Written by: 02.07.2022

Pongsak
Pongsak
Written by: 02.07.2022

สร้างแบบทดสอบออนไลน์ ด้วย Classtime