แบบทดสอบออนไลน์ สร้างง่ายด้วย Classtime

แบบทดสอบออนไลน์ สร้างง่ายด้วย Classtime

ผ่านไปแล้ว
July 2nd, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
"Classtime พื้นที่ เว็บไซต์ ในการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ซึ่งคลอบคุลมข้อสอบหลายแบบ ช่วยเพิ่มการมีส่วนรวม
ในชั้นเรียนของนักเรียนทุกคนและทราบผลความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนทันที" เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ครูอั๋น
ครูอั๋น
Written by: 02.07.2022

วิมลนันท์
วิมลนันท์
Written by: 02.07.2022

วิทยากรสอนดีมากค่ะ ให้ทำตามไปด้วย ทำให้เข้าใจและทำได้ค่ะ

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 02.07.2022

Kochanipa
Kochanipa
Written by: 02.07.2022

การสร้างแบบทดสอบออนไลน์

นายเอกลักษณ์
นายเอกลักษณ์
Written by: 02.07.2022

การสร้างแบบทดสอบที่หลากหลาย

นางสาวนวพา
นางสาวนวพา
Written by: 02.07.2022

ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมากค่ะ

นางนัดทชา
นางนัดทชา
Written by: 02.07.2022

ดีมากคะ

Pattamaporn
Pattamaporn
Written by: 02.07.2022

ดีมาก

Hannan
Hannan
Written by: 02.07.2022

วรรณ​า​
วรรณ​า​
Written by: 02.07.2022

สามารถนำไปใช้กับเด็กๆได้

รัตชนก
รัตชนก
Written by: 02.07.2022

ความรู้เพิ่มขึ้น

อรทัย
อรทัย
Written by: 02.07.2022

รับความรู้-นำไปประยุกต์ใช้ได้

อินทิรารัตน์
อินทิรารัตน์
Written by: 02.07.2022

ภัทรศยา
ภัทรศยา
Written by: 02.07.2022

b.b
b.b
Written by: 02.07.2022

ดีมาก

ศิริวรรณ
ศิริวรรณ
Written by: 02.07.2022

ปุณ
ปุณ
Written by: 02.07.2022

บุญชูพร
บุญชูพร
Written by: 02.07.2022

นางสาวพัทธนันท์
นางสาวพัทธนันท์
Written by: 02.07.2022

สามารถนำหปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการทำการสอบออนไลน์ได้อย่างดียิ่ง

วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
Written by: 02.07.2022