เปิดเทอมใหม่ ทำอย่างไร ให้เรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด

เปิดเทอมใหม่ ทำอย่างไร ให้เรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด

ผ่านไปแล้ว
May 28th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
แบงปันหลากหลายแนวทางเพื่อครูภาษาไทยนำไปปรับใช้กับการเตรียมความพร้อมนักเรียนช่วงเปิดเทอม เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Chutikarn
Chutikarn
Written by: 28.05.2022

อัมราวัลย์
อัมราวัลย์
Written by: 28.05.2022

นางสาวจุฑามณี
นางสาวจุฑามณี
Written by: 28.05.2022

ได้เทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มขึ้นค่ะ

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 28.05.2022

นายสาคร
นายสาคร
Written by: 28.05.2022

-

นางสาวกาญจนา
นางสาวกาญจนา
Written by: 28.05.2022

ได้รับความรู้ด้านการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารช่วงเปดเทอมและวิธีการสอนแบบต่างๆ

Krupra
Krupra
Written by: 28.05.2022

กิจกรรมการสอนนักเรียน

นางสุวลักษณ์
นางสุวลักษณ์
Written by: 28.05.2022

ได้รับแนวทางการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย

นางรุ่งสวัสดิ์
นางรุ่งสวัสดิ์
Written by: 28.05.2022

ได้รับเทคนิคดีดีจากครูบลูและเพื่อนครูที่ร่วมอบรมด้วยกันค่ะ

เกศณีย์
เกศณีย์
Written by: 28.05.2022

เป็นประโยขน์มากค่ะ

นายอนุพงษ์
นายอนุพงษ์
Written by: 28.05.2022

สุคนธ์
สุคนธ์
Written by: 28.05.2022

ณัฐวิภา
ณัฐวิภา
Written by: 28.05.2022

นางขวัญใจ
นางขวัญใจ
Written by: 28.05.2022

นำไปใช้ในการเรียนสอนได้ดี

มะลิวัลย์
มะลิวัลย์
Written by: 28.05.2022

-

ปี
ปี
Written by: 28.05.2022

ได้รับความรู้ สามารถนำมาใช้ในการสอนได้

จ๊ะโอ๋
จ๊ะโอ๋
Written by: 28.05.2022

สุนิษา
สุนิษา
Written by: 28.05.2022

ประภาศรี
ประภาศรี
Written by: 28.05.2022

การละลายพฤติกรรม

Rattanaporn
Rattanaporn
Written by: 28.05.2022