เปิดเทอมใหม่ ทำอย่างไร ให้เรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด

เปิดเทอมใหม่ ทำอย่างไร ให้เรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด

ผ่านไปแล้ว
May 28th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
แบงปันหลากหลายแนวทางเพื่อครูภาษาไทยนำไปปรับใช้กับการเตรียมความพร้อมนักเรียนช่วงเปิดเทอม เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

b.b
b.b
Written by: 28.05.2022

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 28.05.2022

ภัทรศยา
ภัทรศยา
Written by: 28.05.2022

สุกรี
สุกรี
Written by: 28.05.2022

ทิพย์สุคนธ์
ทิพย์สุคนธ์
Written by: 28.05.2022

นางสาวณฐกมล
นางสาวณฐกมล
Written by: 28.05.2022

วีระยุนุช กิ่งเกตุ
วีระยุนุช กิ่งเกตุ
Written by: 28.05.2022

นายกิตติธัช
นายกิตติธัช
Written by: 28.05.2022

ครู​สายบันเทิงกับครูสายวิชาการ เราเป็นครูสายอะไรกัน

นุช
นุช
Written by: 28.05.2022

อินทิรารัตน์
อินทิรารัตน์
Written by: 28.05.2022

การเตรียมความพร้อมก่อนนพเข้าสู่บทเรียน

ปุณ
ปุณ
Written by: 28.05.2022

Nuntinee
Nuntinee
Written by: 28.05.2022

Suneerat
Suneerat
Written by: 28.05.2022

ดีมาก

รัตชนก
รัตชนก
Written by: 28.05.2022

มีความรู้เพิ่มขึ้น ได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้

นางสาวจุฑารัตน์
นางสาวจุฑารัตน์
Written by: 28.05.2022

ดี

wansaeng
wansaeng
Written by: 28.05.2022

Thanks

นางสาววริทธิ์ฐา
นางสาววริทธิ์ฐา
Written by: 28.05.2022

ประสบการณ์ในการนำไปปรับใช้ในห้องเรียน

นางใครศรี
นางใครศรี
Written by: 28.05.2022

ได้ความรเพิ่ม

ครูอั๋น
ครูอั๋น
Written by: 28.05.2022

พิกุลทอง
พิกุลทอง
Written by: 28.05.2022

เป็นการฟื้นฟูกิจกรรมการสอน