เปิดเทอมใหม่ ทำอย่างไร ให้เรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด

เปิดเทอมใหม่ ทำอย่างไร ให้เรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด

ผ่านไปแล้ว
May 28th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
แบงปันหลากหลายแนวทางเพื่อครูภาษาไทยนำไปปรับใช้กับการเตรียมความพร้อมนักเรียนช่วงเปิดเทอม เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

จุฑารัตน์
จุฑารัตน์
Written by: 28.05.2022

ลัคนา
ลัคนา
Written by: 28.05.2022

นางสาวกรรณิการ์
นางสาวกรรณิการ์
Written by: 28.05.2022

Puthita
Puthita
Written by: 28.05.2022

นางกาญจนา
นางกาญจนา
Written by: 28.05.2022

ได้กิจกรรมที่หลากหลายในการสอน

ครูมาย
ครูมาย
Written by: 28.05.2022

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการลดความเสื่อมถอยในชั้นเรียนภาษาไทย

Lalita
Lalita
Written by: 28.05.2022

ได้รับความรู้การสอนในชั้นเรียนในยุคปัจจุบัน

Supatra
Supatra
Written by: 28.05.2022

นางปีณิต
นางปีณิต
Written by: 28.05.2022

แม้จะไม่ใช่ครูภาษาไทย แต่ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ ดึงความสนใจในการเรียนให้ห้องเรียนสนุกสนาน มีชีวิตชีวา

นางสาวจันทร์ฉาย
นางสาวจันทร์ฉาย
Written by: 28.05.2022

ได้เทคนิคในการนำเข้าสู่บทเรียนให้น่าสนใจค่ะ

มณีรัตน์
มณีรัตน์
Written by: 28.05.2022

นายวัลลภ
นายวัลลภ
Written by: 28.05.2022

Firdaus
Firdaus
Written by: 28.05.2022

สอนมั่นใจขึ้น

ธนวรรณ
ธนวรรณ
Written by: 28.05.2022

นางสาวขวัญฤดี
นางสาวขวัญฤดี
Written by: 28.05.2022

ดวงแก้ว
ดวงแก้ว
Written by: 28.05.2022

การปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเปิดใจยอมรับความแตกต่างของนักเนียนแต่ละคน

นางสาวโชติกา
นางสาวโชติกา
Written by: 28.05.2022

ได้ความรู้ต่างๆ

นายมูฮัมหมัด
นายมูฮัมหมัด
Written by: 28.05.2022

ธนภร
ธนภร
Written by: 28.05.2022

นางสาวประภาพรรณ
นางสาวประภาพรรณ
Written by: 28.05.2022

สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับสไตล์การสอนของตัวเองและใช้พัฒนาการสอนวิชาภาษาไทยได้