เปิดเทอมใหม่ ทำอย่างไร ให้เรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด

เปิดเทอมใหม่ ทำอย่างไร ให้เรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด

ผ่านไปแล้ว
May 28th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
แบงปันหลากหลายแนวทางเพื่อครูภาษาไทยนำไปปรับใช้กับการเตรียมความพร้อมนักเรียนช่วงเปิดเทอม เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

looknam Mickeys
looknam Mickeys
Written by: 26.05.2022

นางสุรีรัตน์
นางสุรีรัตน์
Written by: 28.05.2022

ยุทธพล
ยุทธพล
Written by: 28.05.2022

นางสาวสุพัตรา
นางสาวสุพัตรา
Written by: 28.05.2022

การจัดกระบวนการเรียนการสอน

นางสาวพรนภา
นางสาวพรนภา
Written by: 28.05.2022

ได้รูปแบบและเทคนิคการสอนแบบใหม่ไปที่สามารถนำไปปรับใข้ได้

Yo
Yo
Written by: 28.05.2022

มนัญชยา
มนัญชยา
Written by: 28.05.2022

-

นางสาวศิริพร
นางสาวศิริพร
Written by: 28.05.2022

รำไพ
รำไพ
Written by: 28.05.2022

ได้ความรู้ใหม่ที่นำมาพัฒนาตนเอง

นางสาวอังคณา
นางสาวอังคณา
Written by: 28.05.2022

นางสาวจิตตวิสุทธิ์
นางสาวจิตตวิสุทธิ์
Written by: 28.05.2022

นายอดานาน
นายอดานาน
Written by: 28.05.2022

ดีมากครับ

นางวราภรณ์
นางวราภรณ์
Written by: 28.05.2022

มีกิจกรรมน่านำไปใช้

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 28.05.2022

เกวลี
เกวลี
Written by: 28.05.2022

นางสุทธิสา
นางสุทธิสา
Written by: 28.05.2022

ดีมาก

นางปรียารัตน์
นางปรียารัตน์
Written by: 28.05.2022

katkunya
katkunya
Written by: 28.05.2022

Jan
Jan
Written by: 28.05.2022

นำไปใช้ในห้องเรียน

อังสนา
อังสนา
Written by: 28.05.2022

ใช้เข้าใจนักเรียน และ ปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน