เปิดเทอมใหม่ ทำอย่างไร ให้เรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด

เปิดเทอมใหม่ ทำอย่างไร ให้เรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด

ผ่านไปแล้ว
May 28th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
แบงปันหลากหลายแนวทางเพื่อครูภาษาไทยนำไปปรับใช้กับการเตรียมความพร้อมนักเรียนช่วงเปิดเทอม เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ชมพูนุท
ชมพูนุท
Written by: 28.05.2022

สนุกดีค่ะ

นางนัยนา
นางนัยนา
Written by: 28.05.2022

เทคนิคการสอน

นางสาวสุทธิดา
นางสาวสุทธิดา
Written by: 28.05.2022

ใครศรี
ใครศรี
Written by: 28.05.2022

ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาก

นางพิชญากร
นางพิชญากร
Written by: 28.05.2022

การทำกิจกรรมก่อนการเข้าห้องเรียน

ปราณี
ปราณี
Written by: 28.05.2022

นำไปปรับใช้

พิมพ์​ชนก
พิมพ์​ชนก
Written by: 28.05.2022

ได้วิธีการสอนที่หลากหลาย และน่าสนใจ สามารถนำไปปรับใช้ในห้องเรียนได้

ประกายดาว
ประกายดาว
Written by: 28.05.2022

นางสาวเรวดี
นางสาวเรวดี
Written by: 28.05.2022

สมรักษ์
สมรักษ์
Written by: 28.05.2022

การปรับการสอนของครูให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพของเก็กแต่ละคน

นงนุช
นงนุช
Written by: 28.05.2022

นางสาวณัฐพร
นางสาวณัฐพร
Written by: 28.05.2022

นางรัษฎา
นางรัษฎา
Written by: 28.05.2022

-

ศิริพรรณ
ศิริพรรณ
Written by: 28.05.2022

สามารถนำไปปรับใช้กับเด็กไปค่ะ

Kulina
Kulina
Written by: 28.05.2022

ชาลิสา
ชาลิสา
Written by: 28.05.2022

ขอบคุณคะสำหรับความรู้จากทีมงานและวิทยากรคะ

เมริน
เมริน
Written by: 28.05.2022

สิทธิชัย
สิทธิชัย
Written by: 28.05.2022

ณัฐณิชา
ณัฐณิชา
Written by: 28.05.2022

Alisa
Alisa
Written by: 28.05.2022

การกระตุ้นนักเรียนในการเรียนการสอนเมื่อเข้าสู่การเรียนแบบปกติ Onsite