เปิดเทอมใหม่ ทำอย่างไร ให้เรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด

เปิดเทอมใหม่ ทำอย่างไร ให้เรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด

ผ่านไปแล้ว
May 28th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
แบงปันหลากหลายแนวทางเพื่อครูภาษาไทยนำไปปรับใช้กับการเตรียมความพร้อมนักเรียนช่วงเปิดเทอม เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

จิราภรณ์
จิราภรณ์
Written by: 28.05.2022

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 28.05.2022

-

รัตตนา
รัตตนา
Written by: 28.05.2022

นุชรี
นุชรี
Written by: 28.05.2022

-

เมธาวี
เมธาวี
Written by: 28.05.2022

การจัดการเรียนเพื่อรื้อฟื้นความรู้นักเรียนในสภาวะ learning loss

นางสาวกมลวรรณ
นางสาวกมลวรรณ
Written by: 28.05.2022

เสาวณี
เสาวณี
Written by: 28.05.2022

ดีมาก

นางสาววรรณ์ปรียา
นางสาววรรณ์ปรียา
Written by: 28.05.2022

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการจัดการชั้นเรียน ให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้ภาษาไทย

อมรา
อมรา
Written by: 28.05.2022

ดีมาก มีเทคนิคที่นำไปใช้ได้เลย

ชมลพร
ชมลพร
Written by: 28.05.2022

Sct Junior
Sct Junior
Written by: 28.05.2022

นางประพาภรณ์
นางประพาภรณ์
Written by: 28.05.2022

นางพิชาวีร์
นางพิชาวีร์
Written by: 28.05.2022

วิทยากรมีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ เสียงดัง ฟังชัด

ปิยธิดา
ปิยธิดา
Written by: 28.05.2022

ได้รับความรู้ในการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ สามารถนำมาปรับใช้ในชั้นเรียนได้

นางสาวสุวณีย์
นางสาวสุวณีย์
Written by: 28.05.2022

weerapan
weerapan
Written by: 28.05.2022

นางสาวดรุณี
นางสาวดรุณี
Written by: 28.05.2022

ได้รับความรู้

นางสาวเกศดาว
นางสาวเกศดาว
Written by: 28.05.2022

ได้รับเทคนิคประสบการณ์ เพื่อปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 28.05.2022

นางสาวจำเรียง
นางสาวจำเรียง
Written by: 28.05.2022

ได้ความรู้และเทคนิคต่างๆในการสอน