เตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะกายและจิต ให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม

เตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะกายและจิต ให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม

ผ่านไปแล้ว
May 14th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
ไอเดียดีๆ พร้อมแบ่งปันเพื่อนครู เพื่อเตรียมทั้งกายและใจของผู้เรียนให้พร้อม สร้างความสดใสให้กับการเปิดเทอมใหม่ที่ทุกคนตั้งตารอ เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565เวลา 10:30 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
กรุณาล็อคอินเข้าสู่ระะบบ เพื่อดูวิดีโอหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 14.05.2022

นายสาคร
นายสาคร
Written by: 14.05.2022

-

Siwarom
Siwarom
Written by: 14.05.2022

นางสาวอรวรรณ
นางสาวอรวรรณ
Written by: 14.05.2022

การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิตให้กับผู้เรียน

นางสาวพรวิภา
นางสาวพรวิภา
Written by: 14.05.2022

ได้แนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

Kru Vun
Kru Vun
Written by: 14.05.2022

สุขภาวะกายและสุขภาวะจิต

นายกิตติธัช
นายกิตติธัช
Written by: 14.05.2022

การสร้างความเข้าใจกับผู้เรียน

RATTANAPORN
RATTANAPORN
Written by: 14.05.2022

การเตรียมความพร้อมในการสอนออนไซต์

กรวรรณ
กรวรรณ
Written by: 14.05.2022

นางสาวเสาวดี
นางสาวเสาวดี
Written by: 14.05.2022

นางสาวจุฑารัตน์
นางสาวจุฑารัตน์
Written by: 14.05.2022

เป็นกิจกรรมที่ดีมากคะ

ประภาศรี
ประภาศรี
Written by: 14.05.2022

มากขึ้นในเรื่องอุปกร์ เครื่องมือ

ดรุณณี
ดรุณณี
Written by: 14.05.2022

ได้รับแนวทางการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน

นางลำดวน
นางลำดวน
Written by: 14.05.2022

เข้าใจกระบวนการการเตรัยมตัวสอนโดยการทำworkshop

วรางคณา
วรางคณา
Written by: 14.05.2022

นางสาววริทธิ์ฐา
นางสาววริทธิ์ฐา
Written by: 14.05.2022

ได้ทราบเทคนิคการเตรียมตัวการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสอนออนไลน์

ภัณฑิรา
ภัณฑิรา
Written by: 14.05.2022

จิราภรณ์
จิราภรณ์
Written by: 14.05.2022

นำความรู้เทคนิคต่างๆมาปรับใช้กับนักเรียน

สุชาดา
สุชาดา
Written by: 14.05.2022

พิกุลทอง
พิกุลทอง
Written by: 14.05.2022

การแบ่งปันวิธีการเตรียมด้านสุขภาวะนำไปใช้ได้จริง