เตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะกายและจิต ให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม

เตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะกายและจิต ให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม

ผ่านไปแล้ว
May 14th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
ไอเดียดีๆ พร้อมแบ่งปันเพื่อนครู เพื่อเตรียมทั้งกายและใจของผู้เรียนให้พร้อม สร้างความสดใสให้กับการเปิดเทอมใหม่ที่ทุกคนตั้งตารอ เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565เวลา 10:30 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|
กรุณาล็อคอินเข้าสู่ระะบบ เพื่อดูวิดีโอหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวจิตรา
นางสาวจิตรา
Written by: 14.05.2022

-

ปี
ปี
Written by: 14.05.2022

ได้รับความรู้ นำไปปรับใช้ในการสอน

ณัฐวิภา
ณัฐวิภา
Written by: 14.05.2022

นางสาวอลิสา
นางสาวอลิสา
Written by: 14.05.2022

Nabpran
Nabpran
Written by: 14.05.2022

-

เจษฎา
เจษฎา
Written by: 14.05.2022

นายอนุพงษ์
นายอนุพงษ์
Written by: 14.05.2022

นางขวัญใจ
นางขวัญใจ
Written by: 14.05.2022

นางสาวกาญจนา
นางสาวกาญจนา
Written by: 14.05.2022

ความรู้ในด้านการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิตใจให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม

สุคนธ์
สุคนธ์
Written by: 14.05.2022

ได้รับความรู้มาก

nuree
nuree
Written by: 14.05.2022

การนำความรู้ไปปรับใช้ก่อนเปิดเรียนและในระหว่างเรียน

นางสาวสุพรรษา
นางสาวสุพรรษา
Written by: 14.05.2022

อำนวย
อำนวย
Written by: 14.05.2022

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิตให้กับผู้เรียน และเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน

นางสาวรัตน์
นางสาวรัตน์
Written by: 14.05.2022

ได้แนวทางการจัดการเรียนการสอน

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 14.05.2022

เสา
เสา
Written by: 14.05.2022

อมราวดี
อมราวดี
Written by: 14.05.2022

นายยุทธพงษ์
นายยุทธพงษ์
Written by: 14.05.2022

เป็นการได้รับความรู้เพิ่มเติมมากขื้น

วัชรินทร์
วัชรินทร์
Written by: 14.05.2022

Happy
Happy
Written by: 14.05.2022

ทำให้เข้าใจเด็กมากขึ้น