เตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะกายและจิต ให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม

เตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะกายและจิต ให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม

ผ่านไปแล้ว
May 14th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
ไอเดียดีๆ พร้อมแบ่งปันเพื่อนครู เพื่อเตรียมทั้งกายและใจของผู้เรียนให้พร้อม สร้างความสดใสให้กับการเปิดเทอมใหม่ที่ทุกคนตั้งตารอ เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565เวลา 10:30 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
กรุณาล็อคอินเข้าสู่ระะบบ เพื่อดูวิดีโอหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

จันทร์เพ็ญ
จันทร์เพ็ญ
Written by: 14.05.2022

ได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นค่ะ

นางสาวกรวิการ์
นางสาวกรวิการ์
Written by: 14.05.2022

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธิแก้ปัญาการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิดให้นักเรียนสนใจมากขึ้นอย่างไร

นายวุฒิชัย
นายวุฒิชัย
Written by: 14.05.2022

ได้ความรู้และประสบการณ์

นางมลัยศรี
นางมลัยศรี
Written by: 14.05.2022

เทคนิค วิธีการสอน ที่น่าสนใจ แปลกใหม่

นางสาวรุ่งทิวา
นางสาวรุ่งทิวา
Written by: 14.05.2022

นางสาวกัญญารัตน์
นางสาวกัญญารัตน์
Written by: 14.05.2022

ความวิตกกังวลเกิดจากความกลัว ขาดปฏิสัมพันธ์ สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป การลดความวิตกกังวล ความกลัวของนักเรียน ครู -มีหน้าที่ป้อนความรู้ ประสบการณ์ ช่วยเขาให้ลดความกังวลให้ได้ -การเตรียมความพร้อมของครู การเปิดรับ เปิดใจ ตระกนักในสถานการณ์ -เชื่อมั่นในตัวนักเรียน -สอนให้เห็นหัวข้หลัก หัวข้อย่อย ทำให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงได้ สิ่งที่ต้องมี 1. ด้านพฤติกรรมครู ครูต้องใจเย็น พูดเพราะยิ่งขึ้น ให้ความเท่าเทียมกัน ความใส่ใจ เปิดโอกาสให้เด็กติดต่อได้ 2.ด้านบุคลิกภาพ ที่ดึงให้เด็กสนใจ ความสวย / หล่อ , สนุก, มีพลัง 3. สร้างวัฒนธรรมในองค์กร แชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ให้การเรียนของเด็กดีขึ้น 4. กลยุทธ์ในการสอน ให้เด็กได้ดู VDO Clip เรียนรู้ จำ เข้าใจ ครูสอนสรุปยกตัวอย่างนอกเหนือจากในคลิป

นางสาวปรียาภรณ์
นางสาวปรียาภรณ์
Written by: 14.05.2022

สุมาลี
สุมาลี
Written by: 14.05.2022

การแลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ กันและกัน

ศิวา
ศิวา
Written by: 14.05.2022

เข้าใจความวิตกกังวลของนักเรียนมากขึ้น

อัมนะห์
อัมนะห์
Written by: 14.05.2022

เทคนิคการสอนออนไลน์ ครูต้องใจเย็นมากกว่าสอนแบบปกติ

Chotika
Chotika
Written by: 14.05.2022

นำไปใช้

สุภาภรณ์
สุภาภรณ์
Written by: 14.05.2022

สามารถนำไปใช้ได้จริงในทุกวัน

นารี
นารี
Written by: 14.05.2022

Ratjana
Ratjana
Written by: 14.05.2022

เทคนิคการสอนออนไลน์ที่ทำให้นักเรียนสนใจเรียน

คเณศ
คเณศ
Written by: 14.05.2022

กฤษฎา
กฤษฎา
Written by: 14.05.2022

นางสาวณัฐชยา
นางสาวณัฐชยา
Written by: 14.05.2022

นางสาวญาณิศา
นางสาวญาณิศา
Written by: 14.05.2022

นางสาวณัฐธิดา
นางสาวณัฐธิดา
Written by: 14.05.2022

นิพากร
นิพากร
Written by: 14.05.2022