เตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะกายและจิต ให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม

เตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะกายและจิต ให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม

ผ่านไปแล้ว
May 14th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
ไอเดียดีๆ พร้อมแบ่งปันเพื่อนครู เพื่อเตรียมทั้งกายและใจของผู้เรียนให้พร้อม สร้างความสดใสให้กับการเปิดเทอมใหม่ที่ทุกคนตั้งตารอ เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565เวลา 10:30 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
กรุณาล็อคอินเข้าสู่ระะบบ เพื่อดูวิดีโอหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ศิริรัตน์
ศิริรัตน์
Written by: 14.05.2022

วรดา
วรดา
Written by: 14.05.2022

ได้แนวทางการสอนเพิ่มขึ้นช่วยให้เราปรับใช้กับนักเรียน

นิ่ม
นิ่ม
Written by: 14.05.2022

นางสาวฐานิตา
นางสาวฐานิตา
Written by: 14.05.2022

ได้รับความรู้มากในการจัดการเรียนการสอน

นางสาวกนกวรรณ
นางสาวกนกวรรณ
Written by: 14.05.2022

ดีมากค่ะ

นางสาววรางคณา
นางสาววรางคณา
Written by: 14.05.2022

ศรัณย์ประวีร์
ศรัณย์ประวีร์
Written by: 14.05.2022

Krupub_sumana
Krupub_sumana
Written by: 14.05.2022

วันไซนับ
วันไซนับ
Written by: 14.05.2022

สาวิตรี
สาวิตรี
Written by: 14.05.2022

ได้รับความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กได้มากขึ้น

นางนิรัญญา
นางนิรัญญา
Written by: 14.05.2022

นางเอมอร
นางเอมอร
Written by: 14.05.2022

เทคนิคการสอนออนไลน์

นางวันเพ็ญ
นางวันเพ็ญ
Written by: 14.05.2022

ได้รับความรู้วิธีที่จะนำไปใช้ในการเรียนการสอนกับนักเรียนที่มีความพร้อมในด้านต่างๆที่แตกต่างกันค่ะ

นางสาวสุวิมล
นางสาวสุวิมล
Written by: 14.05.2022

ครูมะนาว
ครูมะนาว
Written by: 14.05.2022

ได้เทคนิค วิธีการสอนที่จะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพกับผู้เรียนมากขึ้น ได้การปรับตัวในลักษณะที่เป็นผลบวกต่อผู้เรียน

นางสาวกัลยา
นางสาวกัลยา
Written by: 14.05.2022

Naem
Naem
Written by: 14.05.2022

เปิดใจและเตรียมความพร้อมของตัวเอง

นางสาวเอรวรรณ
นางสาวเอรวรรณ
Written by: 14.05.2022

สุภาพร
สุภาพร
Written by: 14.05.2022

มนทิรา
มนทิรา
Written by: 14.05.2022

การเตรียมพร้อม กระตือรือร่น พัฒนารูปแบบการสอนที่น่าสนใจ