เตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะกายและจิต ให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม

เตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะกายและจิต ให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม

ผ่านไปแล้ว
May 14th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
ไอเดียดีๆ พร้อมแบ่งปันเพื่อนครู เพื่อเตรียมทั้งกายและใจของผู้เรียนให้พร้อม สร้างความสดใสให้กับการเปิดเทอมใหม่ที่ทุกคนตั้งตารอ เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565เวลา 10:30 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|
กรุณาล็อคอินเข้าสู่ระะบบ เพื่อดูวิดีโอหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ณัฐภัทร
ณัฐภัทร
Written by: 14.05.2022

ได้วิธีการและเทคนิคในการปรับใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ

กาญจนา
กาญจนา
Written by: 14.05.2022

ได้แนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนมากขึ้นค่ะ

ขวัญประภา
ขวัญประภา
Written by: 14.05.2022

เทคนิคการสอนออนไลน์

ศิวพร
ศิวพร
Written by: 14.05.2022

ข้าพเจ้าได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ทั้งทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีในการนำไปใช้ในห้องเรียนจริง

นางสาวอริศรา
นางสาวอริศรา
Written by: 14.05.2022

ได้รับความรู้และเทคนิคใหม่ๆและหลากหลายนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเข้าใจง่ายและอยากที่จะเข้าชั้นเรียน

ปวันรัตน์
ปวันรัตน์
Written by: 14.05.2022

นางสาวพรพรรณ
นางสาวพรพรรณ
Written by: 14.05.2022

สิญาวดี
สิญาวดี
Written by: 14.05.2022

ได้รับความรู้ในการสร้างความสนใจในการเรียนออนไลน์กับนักเรียน skillในการสอนนักเรียน ในด้านพฤติกรรม ด้านบุคลิคภาพ ด้านวัฒนธรรม ด้านกลยุทธ์ในการสอน

นันฐยา
นันฐยา
Written by: 14.05.2022

ได้เรียนรู้เทคนิคการสอนต่างๆ ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพ

นางสมจิตร
นางสมจิตร
Written by: 14.05.2022

การใช้สื่อ เทคนิคการสอน

สามารถ
สามารถ
Written by: 14.05.2022

ได้รับความรู้ด้านสภาพจิตใจ

นางสาวเขมจิรา
นางสาวเขมจิรา
Written by: 14.05.2022

ภัครมัย
ภัครมัย
Written by: 14.05.2022

กลยุทธ์ในการสอนควรใช้power point ที่เป็นAnimated power point เพราะจะช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนมากขึ้น และการวางแผนแจ้งนักเรียนล่วงหน้า

นางสาวชัชนันท์
นางสาวชัชนันท์
Written by: 14.05.2022

เทคนิคการสอนออนไลน์อย่างไรเพื่อไม่ให้นักเรียนเบื่อหน่าย

Give
Give
Written by: 14.05.2022

ได้ทราบวิธีการสอนรูปแบบออนไลน์ ให้นักเรียนสนใจและสนุกกับการเรียนออนไลน์

สุนทรี
สุนทรี
Written by: 14.05.2022

นางสาวจิรประภา
นางสาวจิรประภา
Written by: 14.05.2022

สามารถนำความรู้มาปรับใช้กับเด็กได้

Nattaporn
Nattaporn
Written by: 14.05.2022

ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ๆและเทคนิคในการสร้างสุขภาะวทางด้านจิตใจ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการสอนได้จริง ขอบคุณค่ะ

ครูอิ๋ว
ครูอิ๋ว
Written by: 14.05.2022

waraphon
waraphon
Written by: 14.05.2022

การเตรียมความพร้อม